Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

« Κείμενο προτάσεων με αφορμή την εφαρμογή του νόμου 38250/2010 ΄΄ Καλλικράτης ΄΄ »


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Αν. Παπανδρέου 3 , 61 100 Κιλκίς
Τηλ. 2341350115 , Fax. 2341350199
E-mail : u12911@minagric.gr
.
Κιλκίς 24-6-2010

Αρ. Πρωτ. 34

ΠΡΟΣ : 1)Δ.Σ Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ
2)Δ.Σ Π.Ε.Γ.Δ.Υ
3)Δ.Σ ΓΕΩΤ.Ε.Ε
4)Όλα τα Π.Σ Π.Ε.Γ.Δ.Υ
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε , ιστοσελίδες και
Blogs Αγροτικού – Γεωτεχνικού
ενδιαφέροντος


ΘΕΜΑ : « Κείμενο προτάσεων με αφορμή την εφαρμογή του νόμου 38250/2010
΄΄ Καλλικράτης ΄΄ »

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Ν. Κιλκίς της Πανελλήνιας Ένωσης ...