Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

« Κείμενο προτάσεων με αφορμή την εφαρμογή του νόμου 38250/2010 ΄΄ Καλλικράτης ΄΄ »


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Αν. Παπανδρέου 3 , 61 100 Κιλκίς
Τηλ. 2341350115 , Fax. 2341350199
E-mail : u12911@minagric.gr
.
Κιλκίς 24-6-2010

Αρ. Πρωτ. 34

ΠΡΟΣ : 1)Δ.Σ Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ
2)Δ.Σ Π.Ε.Γ.Δ.Υ
3)Δ.Σ ΓΕΩΤ.Ε.Ε
4)Όλα τα Π.Σ Π.Ε.Γ.Δ.Υ
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε , ιστοσελίδες και
Blogs Αγροτικού – Γεωτεχνικού
ενδιαφέροντος


ΘΕΜΑ : « Κείμενο προτάσεων με αφορμή την εφαρμογή του νόμου 38250/2010
΄΄ Καλλικράτης ΄΄ »

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Ν. Κιλκίς της Πανελλήνιας Ένωσης ...
Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Σ Π.Ε.Γ.Δ.Υ Ν. ΚΙΛΚΙΣ), με αφορμή την εφαρμογή του ΄΄Καλλικράτη΄΄ και την έναρξη των διαδικασιών στελέχωσης των νέων υπηρεσιών αποφάσισαν , στην έκτακτη συνέλευσης τους, που πραγματοποιήθηκε στις 24-06-2010 , να ετοιμάσουν ένα κείμενο προτάσεων και να το γνωστοποιήσουν στους αρμόδιους θεσμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς .
Διαπιστώσαμε ότι οι εξελίξεις με την εφαρμογή του νόμου 38250/2010 δυστυχώς επιβεβαιώνουν πως ο ¨Καλλικράτης΄΄ , σε ότι αφορά τις γεωτεχνικές υπηρεσίες , είναι σε λάθος κατεύθυνση -άποψη που εκφράστηκε από εμάς στο με αρ. πρωτ 2/28-1-2010 έγγραφό μας , την ΠΕΓΔΥ , την ΠΟΓΕΔΥ και το ΓΕΩΤΕΕ - επικίνδυνος για τα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών και εν τέλει αποκλείει οριστικά την οποιαδήποτε πιθανότητα σχεδιασμού εθνικής και ολοκληρωμένης αγροτικής πολιτικής . Η λύση, όπως την έχουμε όλοι προτείνει ,είναι η υπαγωγή όλων των γεωτεχνικών υπηρεσιών γεωπονικού ενδιαφέροντος σε μία ενιαία Δ.Α.Α ανά Νομό/Περιφερειακό Διαμέρισμα που θα υπάγεται είτε απευθείας στο Υπ.Α.Α.Τ , είτε στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση.
Ωστόσο μέσα σε αυτόν τον απίστευτο κυκεώνα εξελίξεων και αλλαγών πρέπει άμεσα να κινηθούμε στην κατεύθυνση του να εξασφαλιστούν βασικά επαγγελματικά δικαιώματα και υπηρεσιακές λειτουργίες που αφορούν όλους τους συναδέλφους αλλά και τους πολίτες.
Συγκεκριμένα και για το λόγους αυτούς , μέχρι τουλάχιστον να αναθεωρηθεί ο νόμος , προτείνουμε ομόφωνα τα εξής :
1. Όλες οι μέχρι τώρα Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α) –συμπεριλαμβανομένων των Δ/σεων Ε.Β ή τμημάτων Ε.Β - των Ν.Α , να παραμείνουν ως έχουν ως Δ.Α.Α των Νέων Περιφερειακών Διαμερισμάτων. Σε καμία περίπτωση δηλαδή ,υπάρχουσες Δ.Α.Α να μην υποβαθμιστούν σε τμήματα κάποιας κεντρικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών. Σε μία τέτοια περίπτωση όχι μόνο αποκέντρωση δεν θα υπάρξει , αλλά αντίθετα θα έχουμε την πιο στρεβλή μορφή συγκεντρωτισμού με απίστευτο υδροκεφαλισμό των εδρών των περιφερειών σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες. Επίσης θα έχουμε συγκέντρωση δεκάδων καταρτισμένων συναδέλφων στις κεντρικές Δ/νσεις , προκειμένου να έχουν την καλώς εννοούμενη και θεμιτή υπηρεσιακή εξέλιξη , με ότι αυτό θα σημαίνει για τους περιφερειακούς Νομούς από την αποψίλωση ικανών στελεχών.
2. Στην έδρα της Περιφέρειας να συσταθεί Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία θα υπάγονται διοικητικά όλες οι Δ.Α.Α των Περιφερειακών Διαμερισμάτων.
3. Οι Δ.Α.Α των Περιφερειακών Διαμερισμάτων να μπορούν να διατηρήσουν και αποκεντρωμένα γραφεία σε περιοχές άλλες , πλην της έδρας του Νομού ,ώστε να μπορεί ασκηθεί στοιχειωδώς ο ρόλος των Γεωπόνων στο χωράφι και κοντά στον παραγωγό.
4. Αντικείμενα που τώρα έχουν ΄΄εξαφανιστεί΄΄ από τον ΄΄ Καλλικράτη΄΄ , όπως τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα , η μελισσοκομία κ.α, να παραμείνουν στις αντίστοιχες Δ.Α.Α των Περιφερειακών Διαμερισμάτων. Πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν τα αντικείμενα καθώς η θολή περιγραφή τους στο νόμο αφήνει περιθώρια για πολλές και επικίνδυνες ερμηνείες . Την εποχή αυτή γίνονται υπηρεσιακές συσκέψεις με συμμετοχή προϊσταμένων των Δ/νσεων των Ν.Α και του Υπ.Εσ. ενόψει των νέων οργανογραμμάτων των Περιφερειών. Είναι ευκαιρία να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω και να φτιαχτεί πρότυπο οργανόγραμμα ώστε οι νέοι Περιφερειάρχες αναλαμβάνοντας την 1η -1-2011 να έχουν δομημένες υπηρεσίες.
5. Σε ότι αφορά την δημιουργία των νέων δήμων και την λειτουργία των γεωπόνων ,αλλά και γενικότερα των γεωτεχνικών επιστημόνων μέσα σε αυτούς , προτείνουμε να επιβληθεί από το Υπ.Εσ. οργανόγραμμα με ύπαρξη ξεχωριστών γεωτεχνικών Δ/νσεων μέσα στους Δήμους στις οποίες θα προΐσταται γεωτεχνικός .Είναι αδύνατον γεωπόνοι που θα κληθούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που απονέμονται από τον ΄΄Καλλικράτη΄΄ , αλλά και αυτές που έχουν ήδη οι Δήμοι , να έχουν προϊσταμένους οι οποίοι θα συντονίζουν το έργο τους , θα τους αξιολογούν και συγχρόνως να είναι άσχετοι με το αντικείμενο.
6. Να μην υποχρεωθεί κανένας συνάδελφος να μεταταχθεί στους Δήμους. Οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι , όσοι εθελοντικά μεταταχθούν – κάτι που δεν τους το προτείνουμε – αλλά και όσοι μελλοντικά προσληφθούν να στελεχώσουν τις νέες γεωτεχνικές Δ/νσεις των Δήμων.

Αν και αντικείμενο της συνέλευσης δεν ήταν μισθολογικά ή άλλα θέματα , επειδή το θέμα των εκτός έδρας κινήσεων άπτεται της καθημερινής λειτουργίας της υπηρεσίας και συναρτάται άμεσα με την ικανότητα ουσιαστικής εκτέλεσης του έργου μας , συζητήσαμε την έως τώρα εξέλιξη . Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι η πολιτική και οι πολιτικοί για να τους πιστέψεις και να ασχοληθείς σοβαρά μαζί τους πρέπει να έχεις τουλάχιστον γραπτά και υπογεγραμμένα κείμενα. Προφανώς ο λόγος , η απλή υπόσχεση και η προφορική συμφωνία δεν αξίζει τίποτα , από όποιον και όσο ψηλά και εάν δόθηκε. Για το λόγο αυτό ,οι ηγεσίες των κεντρικών συνδικαλιστικών οργάνων μας, καλά θα κάνουν όταν την επόμενη φορά οργανώσουν οποιασδήποτε μορφής κινητοποιήσεις , προτού τις αναστείλουν , να έχουν γραπτές και μόνο συμφωνίες

Για το Π.Σ Κιλκίς

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Η Ταμίας


Κοκκίνης Θεόδωρος Αυγερινίδης Κων/νος Παμπουκίδου Παρθένα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου