Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Σοβαρά προβλήματα από τον τρόπο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και την ψηφιοποίηση του μητρώου αγροτικών εκμεταλλεύσεων»

Απασχολεί όλους τους αγρότες στο νομό Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα το καθεστώς διαχείρισης των κοινοτικών επιδοτήσεων ενώ πρόσφατα προστέθηκαν τόσο το θέμα της μερικής καταβολής των ενιαίας ενίσχυσης (επιδοτήσεων) όσο και οι παρακρατήσεις ποσοστού της ως αμοιβή των Ενώσεων Αγροτικών Συν/σμών (ΕΑΣ) και η κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΑΤΕ και άλλες τράπεζες με αποτέλεσμα να εισπράττουν ελάχιστα ποσά από εκείνα που τους αναλογούσαν.
Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και η ψηφιοποίηση του μητρώου αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αυτή η διαδικασία, παρά την υποχρέωση της χώρας (Καν. 1782/2003), ήδη από το 2005, έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα τόσο στους αγρότες (μη είσπραξη επιδοτήσεων) όσο ...και σε ολόκληρη τη χώρα (υψηλά πρόστιμα από την Ε.Ε. που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες).
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. απαγορεύεται ρητά η παρακράτηση χρημάτων από την ενιαία ενίσχυση (επιδοτήσεις). Επίσης με τους ισχύοντες κανονισμούς το κόστος της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και της ψηφιοποίησης των μητρώων αγροτικών εκμεταλλεύσεων βαρύνει τα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν μετά από δημόσιους, μειοδοτικούς διαγωνισμούς να επιλέξουν τους αναδόχους του έργου.
Στην Ελλάδα, το έργο ανατίθετο «διακυβερνητικά» απ’ ευθείας στην ΠΑΣΕΓΕΣ και κατ’ επέκταση στις ΕΑΣ, οι οποίες εισπράττουν κάποια χρήματα από το κράτος για το έργο αυτό και παράλληλα εισπράττουν και κάποια ποσά και από τους αγρότες - μέλη.
Κάποιες ΕΑΣ, όπως π.χ. του Ηρακλείου, οι οποίες είχαν επιδείξει αρχικά αυτήν την αντιαγροτική και αντισυνεταιριστική πρακτική των παρακρατήσεων, αναγκάστηκαν κάτω από την αγανάκτηση και την πίεση των παραγωγών να επιστρέψουν τα χρήματα που κακώς είχαν παρακρατήσει αλλά μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Στο Ηράκλειο επίσης το θέμα των παρακρατήσεων έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης (προκαταρκτική έρευνα).

Με βάση τα παραπάνω
Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Έχετε εξετάσει το νόμιμο της διαδικασίας ανάθεσης στην ΠΑΣΕΓΕΣ της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και της ψηφιοποίησης των μητρώων αγροτικών εκμεταλλεύσεων; Πως θα διασφαλίσετε το δημόσιο συμφέρον και το αγροτικό εισόδημα από την πλημμελή εκτέλεση του έργου; Είναι στις προθέσεις σας η επιβολή κυρώσεων στην ΠΑΣΕΓΕΣ που ως «φορέας υλοποίησης» δεν έχει ολοκληρώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα αυτή τη διαδικασία;
2. Γιατί το Υπουργείο δεν τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την ψηφιοποίηση του μητρώου αγροτικών εκμεταλλεύσεων; Γιατί δεν παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης να υποβάλλουν οι ίδιοι, ελεύθερα και αβίαστα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις αιτήσεις τους, όπως γίνεται σε άλλες χώρες;
3. Με δεδομένο ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για την φετινή καλλιεργητική περίοδο, τι μέτρα θα λάβετε ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη, αξιόπιστη και διαφανής διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων;


Οι ερωτώντες ΒουλευτέςΜιχάλης ΚριτσωτάκηςΕυαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου

Προτάσεις οργάνωσης-λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών γεωπονικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια

Προτάσεις οργάνωσης-λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών γεωπονικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια, υπό το πρίσμα του σχεδίου διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας ΄΄ Καλλικράτης ΄΄Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Ν. Κιλκίς της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Σ Π.Ε.Γ.Δ.Υ Ν. ΚΙΛΚΙΣ), διαβλέποντας τις επερχόμενες αλλαγές στην διοικητική διάρθρωση της χώρας και έχοντας υπόψη την διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης για αλλαγές στον διοικητικό χάρτη αυτής , αποφάσισαν ομόφωνα στην ετήσια τακτική συνέλευσης τους, που πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2009 , να ετοιμάσουν ένα κείμενο προτάσεων και να το γνωστοποιήσουν σε όλους τους αρμόδιους θεσμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς .
Οι προτάσεις , οι οποίες αφορούν τη νέα δομή των γεωργικών υπηρεσιών κυρίως στην περιφέρεια της χώρας , συζητήθηκαν επί δύο εβδομάδες (από 14-1-2010 έως 28-1-2010 ) και διαμορφώθηκαν από το σύνολο των μελών του Π.Σ Κιλκίς. Αυτές διατυπώθηκαν έχοντας ...υπόψη και το σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης της χώρας ΄΄ Καλλικράτης ΄΄ το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα μετά τις 9-1-2010 και είναι οι εξής:
1. Όλες οι μέχρι τώρα γεωργικές υπηρεσίες των Ν.Α και του Υπ.Α.Α.Τ , να ενωθούν σε μία ενιαία Δημόσια Υπηρεσία ανά Νομό-Περιφερειακό Διαμέρισμα . Συγκεκριμένα , προτείνουμε οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και Δ/νσεις ή τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων των Ν.Α ,οι Δ/νεις Αγροτικής Ανάπτυξης των νυν Περιφερειών , τα Το.Κ.Α.Α , τα ΚΕ.Π.Υ.Ε.Λ , τα ΠΕΓΕΑΛ κ.λ.π , να αποτελέσουν μία νέα Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία θα υπάγεται απευθείας στο Υπ.Α.Α.Τ. Σε αυτές να καθιερωθεί ένα ευρύ οργανόγραμμα το οποίο αφενός να αντιστοιχεί με αυτό της κεντρικής υπηρεσίας , για να υπάρχει άμεση αντιστοιχία και συνεπώς καλύτερη επικοινωνία και λειτουργία, αφετέρου να μπορεί καλύτερα να αξιοποιηθεί το επιστημονικό γεωτεχνικό προσωπικό με την χρησιμοποίησή του επιτέλους στα αντικείμενα ειδικότητάς του.
2. Εναλλακτικά και εάν η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει αποφασίσει το Υπ.Α.Α.Τ να έχει μόνο επιτελικό – οργανωτικό ρόλο και όχι εκτελεστικό , οι ανωτέρω προτεινόμενες νέες Δ/νσεις να υπαχθούν στις νέες κρατικές Γενικές Διοικήσεις (οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά τους διαδόχους των μέχρι τώρα Περιφερειών) και συγκεκριμένα σε Γενικές Δ/νσεις αυτών (δηλαδή οι νυν Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών να αναβαθμιστούν σε γενικές Δ/νσεις). Η προτίμησή μας αυτή για υπαγωγή σε κεντρική κρατική δομή και όχι στη νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση , αιτιολογείται από τα Πανελλαδικά αποτελέσματα του εφαρμοζόμενου μοντέλου για τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Το πείραμα της τελευταίας δεκαπενταετίας οδήγησε στην διάλυση της δομής του Υπ.Α.Α.Τ πανελλαδικά και διακοπή της επαφής του με την περιφέρεια , στην σπατάλη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και στο τέλμα τον Έλληνα αγρότη – παραγωγό , ο οποίος με τις τόσες διαφορετικές υπηρεσίες ,τους τοπικούς άρχοντες ενίοτε να αισθάνονται και συμπεριφέρονται ως ΄΄de facto ΄΄ Υπουργοί Γεωργίας , πολλές φορές όχι μόνο δεν ξέρει που να απευθυνθεί και τι να πράξη , αλλά να αισθάνεται ως ένα μπαλάκι αντισφαίρισης που το στέλνουν από τον ένα στον άλλο. Αυτό έγινε αντιληπτό από το Υπ.Α.Α.Τ και προσπάθησε με ημίμετρα να το διορθώσει ιδρύοντας τα Το.Κ.Α.Α. Υπήρχαν μάλιστα έτοιμα σχέδια για δημιουργία νέων διευρυμένων Δ/νσεων ανά νομό , τα οποία εγκαταλείφθηκαν με τις συχνές αλλαγές Υπουργών , αφήνοντας ουσιαστικά ανενεργό ένα πανελλαδικό δίκτυο καταρτισμένων γεωτεχνικών επιστημόνων (κυρίως γεωπόνων). Η αγροτική πολιτική και η εφαρμογή της είναι εθνική υπόθεση και αφορά το σύνολο της χώρας και γι΄ αυτό πρέπει , όπως ακριβώς προβλέπεται από το προσχέδιο του ΄΄ Καλλικράτη ΄΄ για τη χωροταξία – πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος , να παραμείνει και αυτή υπό κρατική διοίκηση απευθείας ή στα αποκεντρωμένα όργανα του κράτους .
3. Στο πνεύμα της οικονομίας και της αποφυγής του κατακερματισμού των υπηρεσιών προτείνουμε την ενσωμάτωση ορισμένων οργανισμών , εποπτευόμενων από το Υπ.Α.Α.Τ , στις προτεινόμενες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταφορά του αντικειμένου τους σε αυτές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ , οργανισμό που έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των αγροτών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει σημαντικής κλίμακας οικονομία , θα αξιοποιηθεί σαφώς καλύτερα το υπάρχον γεωτεχνικό επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού , αλλά και οι κτιριακές του υποδομές , οι οποίες μένουν ουσιαστικά αναξιοποίητες. Η εκπαίδευση γίνονταν έως το 2000 από τα Κ.Ε.Γ.Ε τα οποία σε τίποτα δεν υστερούσαν σε ποιότητα εκπαίδευσης από τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α και επιπλέον είχαν το πλεονέκτημα το μόνιμο προσωπικό , όταν δεν είχε εκπαίδευση να μην παραμένει ανενεργό , όπως δυστυχώς χωρίς να φταίει καθόλου , συμβαίνει επί μία διετία με τον οργανισμό αυτόν. Επισημαίνουμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με την μετάταξη του προσωπικού , καθώς υπάρχει ήδη διαμορφωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την μετάταξη προσωπικού από οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο και πρόσφατα ψηφίστηκε και νόμος (ο ν. 3801/4-9-2009) για την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στις δημόσιες υπηρεσίες.
4. Σε ότι αφορά την δημιουργία των νέων δήμων και την λειτουργία των γεωπόνων και γενικότερα των γεωτεχνικών επιστημόνων μέσα σε αυτούς , προτείνουμε να προβλεφθεί ξεκάθαρα , όπως προβλέπεται για άλλες Δ/νσεις , η δημιουργία ξεχωριστών γεωτεχνικών Δ/νσεων στις οποίες θα προΐσταται γεωτεχνικός . Είναι απορίας άξιο που στο προσχέδιο του ΄΄ Καλλικράτη ΄΄ προβλέπεται ξεχωριστά για παράδειγμα η ύπαρξη άλλης υπηρεσίας προγραμματισμού και άλλης οικονομικών ,ενώ οι γεωτεχνικοί (και κυρίως οι γεωπόνοι) ,οι οποίοι το 1997 ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που μαζί με τους οικονομολόγους και μηχανικούς, κρίθηκαν απαραίτητοι και προσλήφθηκαν για τον προετοιμαζόμενο τότε ΄΄ Καποδίστρια΄΄ ,τώρα δεν αναφέρονται πουθενά . Αυτό γίνεται παρόλο που κάποια αντικείμενα περιγράφονται (π.χ λαϊκές αγορές , δημόσια υγεία , υγειονομικός έλεγχος ,περιβάλλον ) και άλλα γνωρίζουμε ότι ήδη υπάρχουν (αστικό πράσινο , μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα , συγκέντρωση δηλώσεων για ζημιές στην αγροτική παραγωγή κ.λ.π.). Πιστεύουμε ότι η μη ξεχωριστή αναφορά και πρόβλεψη των γεωτεχνικών Δ/νσεων υποκρύπτει τον κίνδυνο οι γεωπόνοι και οι τεχνολόγοι γεωπονίας των νέων δήμων να γίνουν υπάλληλοι β΄ κατηγορίας και να είναι οι παρίες των τεχνικών δ/νσεων των δήμων . Ουσιαστικά δεν θα έχουν καμία πιθανότητα υπηρεσιακής εξέλιξης και η συμβολή τους στην υλοποίηση αντικειμένου ,που είναι στο δικό τους επιστημονικό πεδίο ,θα υπόκειται στην κρίση και έλεγχο αναρμοδίων επιστημονικά προϊσταμένων με ότι αυτό συνεπάγεται.
5. Τέλος επισημαίνουμε ότι πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο οργανισμός του Υπ.Α.Α.Τ , να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή της άσκοπης γραφειοκρατίας και να ξεκαθαριστούν τα όρια συναρμοδιότητας (νομοθετικής και εφαρμοστικής - ελεγκτικής) μεταξύ αυτού και κάποιων οργανισμών όπως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε . Υπάρχει η εντύπωση πως πολλές φορές ο οργανισμός αυτός , αλλά και άλλοι , λειτουργεί όχι ανεξάρτητα όπως θα έπρεπε αλλά ΄΄ καπελώνει ΄΄ το Υπ.Α.Α.Τ και επιβάλει πρακτικές και λύσεις που αφήνουν όλους μας εκτεθειμένους.

Στο παρόν κείμενο δεν ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο ( μισθολογικά , υπηρεσιακής κατάστασης , περιβάλλοντος εργασίας κ.λ.π. ) γιατί , όπως έχουμε ήδη αναφέρει , απόφαση της τακτικής συνέλευσης ήταν να επεξεργαστούμε προτάσεις για τη νέα διάρθρωση των γεωργικών- γεωτεχνικών υπηρεσιών. Επισημαίνουμε όμως και τονίζουμε ότι , όπως κατά τη γνώμη μας πρέπει να συμβαίνει και με άλλους επιστημονικούς κλάδους , όλοι οι γεωπόνοι του δημόσιου τομέα (Υπ.Α.Α.Τ , Περιφέρεια , Δήμοι , κ.λ.π) πρέπει να έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές, οι οποίες σε καμία περίπτωση να μην αλλοιώνονται από στρεβλή και διαβλητή επιδοματική πολιτική.
Χωρίς να έχουμε αυταπάτες για την δύναμη της παρέμβασής μας και χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε άλλους , θέτουμε τις προτάσεις μας στην κρίση όλων πανελλαδικά των συναδέλφων , αλλά και των υπολοίπων αναγνωστών αυτού του κειμένου .
Τελειώνοντας , ζητούμε από το Δ.Σ της Π.Ε.Γ.Δ.Υ , να οργανώσει δημόσιο διάλογο, χρησιμοποιώντας και την δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης που υπάρχει στις έδρες των Ν.Α , σχετικά με τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα , προκειμένου να συντονιστεί η δράση όλων μας . Έτσι ίσως να αποφύγουμε καταστάσεις της δεκαετίας του ΄90 ,όπου νύκτα κυριολεκτικά , τα υπηρεσιακά συμβούλια του τότε Υπουργείου Γεωργίας ΄΄ πέταγαν ΄΄ συναδέλφους δεξιά και αριστερά.

Για το Π.Σ Κιλκίς


Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Η ΤαμίαςΚοκκίνης Θεόδωρος Αυγερινίδης Κων/νος Παμπουκίδου Παρθένα

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Δήλωση -σοκ του Αργύρη

Τα γράφαμε κι εμείς αλλά θεωρούμασταν ακραίοι, τώρα το παραδέχονται πλέον και αυτοί που ξέρουν από μέσα τα πράγματα.

«Θέλω να αφαιρέσω από το βιογραφικό μου ότι ήμουν πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ».
Αυτή τη δήλωση- σοκ έκανε χθες ο πρώην υφυπουργός Γεωργίας Βαγγέλης Αργύρης μιλώντας στο Θέμα 9,89, δίνοντας συνέχεια με αυτό τον τρόπο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτο Καραμίχα.
Όπως είπε στα «ΝΕΑ» ο κ. Αργύρης, οι συνεταιρισμοί και τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών έχουν ξεφύγει από τον ρόλο τους, δεν βοηθούν στην ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, αλλά «ζουν από το εισόδημα των παραγωγών, αφού η ΠΑΣΕΓΕΣ, αντί να παρεμβαίνει στην αγορά και να διευκολύνει τη διακίνηση των προϊόντων στις αγορές, παρέχει υπηρεσίες». Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, ο πρώην υπουργός είπε ότι ο ρόλος των αγροτικών ενώσεων έχει περιορισθεί στην αποδοχή αιτήσεων για επιδοτήσεις. «Δεν είναι ευθύνη μόνο των Ενώσεων. Και το υπουργείο ασχολείται μόνο με τα αυτονόητα», πρόσθεσε ο κ. Αργύρης.(ΝΈΑ)

Ενοποίηση των διοικήσεων 16 οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

* Ενοποίηση των διοικήσεων 16 οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε τρεις κατηγορίες με βάση το αντικείμενο δραστηριότητάς τους ως εξής:
Σε φορέα Γεωργικής Έρευνας – Κατάρτισης – Ενημέρωσης θα περιληφθούν οι εξής οργανισμοί:
1. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ),
2. Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών (ΠΈ),
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
4. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και. Απασχόλησης «Δήμητρα» (ΟΓΕΕΚΑ),
5. Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας,
6. Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ) ΑΕ.

Σε εννιαίο φορέα Τροφίμων εξετάζεται να συγχωνευθούν οι:
1. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),
2. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ),
3. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ),
4. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας,
5. Κεντρική Αγορά Αθήνας,
6. Κεντρική Αγορά θεσσαλονίκης.

Σε φορέα Πληρωμών & Ελέγχων εξετάζεται να συγχωνευθούν οι:

1. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

2. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ),

3. Αγρογή

4. Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=9822819

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Το νέο Δ.Σ. της ΠΟΣΓ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.), που προήλθε από τις εκλογές της 20 Δεκεμβρίου 2009, στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 22/01/2010, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νικόλαος Ζιούβας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Παπανικολάου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παναγιώτης Αντωνίου
ΕΚΤΕΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γρηγόρης Νικολαϊδης
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δημήτρης Δήμου
ΤΑΜΙΑΣ : Κυριάκος Μωραϊτίδης
ΜΕΛΗ : Ιωάννης Ράγκος
Γεώργιος Τζελέπης
Θωμάς Μπουρνάρης

Οι εργαζόμενοι στην ΠΑΣΕΓΕΣ συμπαραστέκονται στον αγώνα των αγροτών

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΕΓΕΣ

Αθήνα 26/1/2010


Oι εργαζόμενοι στην ΠΑΣΕΓΕΣ συμπαραστέκονται στο δίκαιο αγώνα των αγροτών όλης της χώρας, που δίνουν μεγάλη μάχη για να διατηρηθούν στα χωριά τους, να συντηρήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειες τους και να υπερασπισθούν την εργασία τους.

Οι εφαρμοζόμενες από τις κυβερνήσεις αντιαγροτικές ευρωπαϊκές πολιτικές, η έλλειψη προγραμματισμού και σχεδιασμού σε συνδυασμό με υποσχέσεις και προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών αιτίων των προβλημάτων, έχουν οδηγήσει τους αγρότες σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Στηρίζουμε τον αγώνα της αγροτιάς για το δικαίωμα στην παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων, σε τιμές που καλύπτουν το κόστος και αποδίδουν στοιχειώδες εισόδημα, με παράλληλη μείωση του κόστους παραγωγής και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Είναι καιρός να αποβληθούν οι μεσάζοντες από την διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και οι Συνεταιρισμοί να γίνουν πραγματικοί μοχλοί ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού.

Οι εργαζόμενοι στην ΠΑΣΕΓΕΣ είναι αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα των Ελλήνων αγροτών, αγωνιζόμενοι και αυτοί για δωρεάν παιδεία και υγεία, ενάντια στην ανεργία, στην ακρίβεια και στην λιτότητα.Το Δ. Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟY ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟY ΜΕΤΩΠΟY ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ, 22 και 23/1/2010

Η Γ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ πραγματοποιήθηκε σε περίοδο που διευρύνονται τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα.
Οι καταστροφικές κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που εφαρμόζονται πιστά από τις κυβερνήσεις του δικομματισμού, έχουν σαν αποτέλεσμα τις εξευτελιστικές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τη ραγδαία μείωση του αγροτικού εισοδήματος, την αύξηση του ελλείμματος του αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου, τη διαρκή εξάρτηση σε διατροφικά προϊόντα, την υποβάθμιση της ποιότητάς τους.
Οι μικρομεσαίοι αγρότες που αντιμετωπίζουν τραγικές συνέπειες και μαζικά εκδιώκονται απ’ την αγροτική παραγωγή κινητοποιούνται και απαιτούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, όπως είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η κατοχύρωση εγγυημένων τιμών που θα εξασφαλίζουν την επιβίωση και παραμονή στα χωράφια τους, η προστασία της εγχώριας παραγωγής. Οι κινητοποιήσεις τους, απαιτούν συμπαράσταση στους αγώνες τους, πριν απ’ όλα από τους γεωτεχνικούς και φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη εφαρμογής μιας άλλης πολιτικής έξω από τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του ΠΟΕ με γνώμονα όχι τις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου αλλά τις σύγχρονες λαϊκές διατροφικές ανάγκες.
Οι διαχρονικές αντιαγροτικές πολιτικές εκφράζονται σ’ όλο τον πρωτογενή τομέα, με την εμπορευματοποίηση των δασών, την άρνηση διάθεσης κονδυλίων για δασοπροστασία, την απουσία δασολόγιου, τη συνειδητή σύνταξη του κτηματολόγιου χωρίς δασικούς χάρτες, την παράδοση του ορυκτού πλούτου στο μονοπωλιακό κεφάλαιο, την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, την απουσία αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, την αδιαφορία για τη ρύπανση των υπόγειων νερών κλπ.
Σαν αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών διογκώνεται η ανεργία των γεωτεχνικών και διευρύνονται οι νέες ελαστικές εργασιακές σχέσεις ενώ οι δημόσιες γεωτεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται υποστελεχωμένες. Το κυβερνητικό ¨Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης¨ και οι ρυθμίσεις που επιβάλλονται με πρόσχημα την καπιταλιστική κρίση, αποτελώντας στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές του κεφαλαίου, υπονομεύουν καθοριστικά τις κατακτήσεις των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους για δουλειά, ασφάλιση, σύνταξη, για δωρεάν υγεία και παιδεία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται η κινητοποίηση όλων των εργαζομένων και των γεωτεχνικών ιδιαίτερα για την απόκρουση αυτών των μέτρων, πριν απ’ όλα με τη συμμετοχή τους στην επικείμενη απεργία της 10 Φλεβάρη 2010.
Η πολιτική που ασκεί το Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ συνειδητά αποσιωπά τις αιτίες των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα και επιχειρεί να ενσωματώσει τη δράση του Επιμελητηρίου στις κυβερνητικές επιλογές της ΚΑΠ, επιδιώκοντας παράλληλα να αποσπάσει δημόσιο γεωτεχνικό αντικείμενο προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών. Δεν βρίσκει τίποτα να πει για τους αγωνιζόμενους μικρομεσαίους αγρότες και τα δίκαια αιτήματά τους, για τις αντεργατικές επιλογές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και του κεφαλαίου, για τους άνεργους γεωτεχνικούς, για τους συμβασιούχους, τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, γενικότερα για τους συνάδελφους που δεν έχουν μέλλον με αυτές τις πολιτικές. Η τελευταία Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ, με την ευθύνη των ίδιων ηγεσιών που κυριαρχούν στη σύνθεσή της και στο Δ.Σ, επιβεβαίωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις εκτιμήσεις, αρνούμενη να εκδώσει έστω και ένα απλό μήνυμα συμπαράστασης προς τους αγωνιζόμενους μικρομεσαίους αγρότες.
Το ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καλεί τους γεωτεχνικούς να καταδικάσουν την πολιτική του Δ.Σ που εκφράζει το σύνολο των ηγεσιών των δυνάμεων που το συγκροτούν.
• Να μην περιοριστούν στην αδιαφορία τους που εκδηλώνεται με μαζική αποχή από τις εκλογικές και άλλες διαδικασίες του ΓΕΩΤΕΕ και διαιωνίζει τη σημερινή κατάσταση, αλλά αντίθετα να συσπειρωθούν και να επιβάλουν την αλλαγή του συσχετισμού, πριν απ’ όλα με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος και την ψήφιση της απλής αναλογικής.
• Να οργανώσουν την πάλη τους για να ανατραπούν οι πολιτικές που τους καταδικάζουν στην ανεργία και να βρεθούν στο πλευρό των αγωνιζόμενων μικρομεσαίων αγροτών που αγωνίζονται για την επιβίωση τους και για την εφαρμογή μιας διαφορετικής πολιτικής με κίνητρο όχι τα κέρδη του κεφαλαίου αλλά την ολόπλευρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής το ΠΑΜΕ καλεί τους γεωτεχνικούς να διεκδικήσουν αγωνιστικά τη διενέργεια μαζικών προσλήψεων σ’ όλες τις γεωτεχνικές υπηρεσίες της χώρας και στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.
• Να αρνηθούν να περάσει η υποβάθμισή τους, επιστημονική, εργασιακή, μισθολογική.
• Να αγωνιστούν ώστε να αξιοποιηθεί η επιστημονική τους γνώση με την παροχή δωρεάν επιστημονικής στήριξης στους αγρότες.
• Να αντισταθούν τις σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσής τους και να αγωνιστούν για μόνιμη δουλειά και μισθούς που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους, με πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. –

ΓΕΝΑΡΗΣ 2010

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Η ΠΟΣΓ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Δελτίο Τύπου
Η ΠΟΣΓ έχει επισημάνει έγκαιρα με όλους τους τρόπους προς όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους τα αδιέξοδα της εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής και των οργανωτικών προβλημάτων στον αγροτικό τομέα καθώς και την δυσλειτουργία του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.
Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις με τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας δικαιώνουν απόλυτα.
Οι ολιγωρίες ο ερασιτεχνισμός και η αναβλητικότητά της προηγουμένης Πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ αλλά και η καθυστέρηση άσκησης αγροτικής πολιτικής από τη, νέας Πολιτική, ηγεσία σε σχέση με το αγροτικό πρόβλημα έχουν φέρει σε πραγματικό αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο που κάτω από το βάρος των προβλημάτων επέλεξε έναν δυναμικό τρόπο κινητοποιήσεων.
Ήρθε πλέον η στιγμή που πρέπει η Πολιτεία να αφήσει πίσω τις τις αδιέξοδες πρακτικές του παρελθόντος και με υπευθυνότητα και παρρησία να προχωρήσει σε αποφάσεις και δράσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. πάνω στα νέα δεδομένα της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας.
Είναι απαραίτητη η στήριξη των αγροτών με μέτρα που θα επιλύουν χρόνια προβλήματα θα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματά και θα υλοποιούν με συνοπτικές διαδικασίες τις πολιτικές αποφάσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
Η επιστημονική γνώση είναι η κρίσιμη παράμετρος που θα δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα και θα μετουσιώσει τις πολιτικές αποφάσεις σε δράση για το καλό του Έλληνα αγρότη.
Η ΠΟΣΓ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο δίκαιο αγώνα των Ελλήνων αγροτών για μια βιώσιμη ανταγωνιστική. και αναπτυσσόμενη Γεωργία που θα εξασφαλίζει τόσο το επίπεδο διαβίωσής τους όσο και την παραγωγή και εμπορία ποιοτικών και ασφαλών εγχώριων τροφίμων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Επιτέλους πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι η γεωργία είναι ο βασικός πλουτοπαραγωγικός πυλώνας της χώρας που πάνω του πρέπει να στηριχθεί η ανάκαμψη και η ευημερία της.

Η ΠΟΣΓ καλεί την Κυβέρνηση και την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση των ώριμων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου και με ταχύτητα να προχωρήσει στις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται σε όλα τα επίπεδα για την ουσιαστική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της Χώρας.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Τέλος η απονιτροποίηση, δεν υπάρχει ...σάλιο για τα προγράμματα

Δεν πρόκειται να ανανεωθούν οι συμβάσεις των 10.390 δικαιούχων της δράσης 2.1 (απονιτροποίηση) του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλ. Μπαλτατζής», ξεκαθαρίζει η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή. Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι αν εξασφαλισθούν πρόσθετες πιστώσεις (οι υπάρχουσες διευκρινίζει πως επαρκούν μόνο για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του 3ου ΚΠΣ), το πρόγραμμα απονιτροποίησης «θα γίνει κατά προτεραιότητα στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας».«Για την διετή ανανέωση των συμβάσεων 10.390 δικαιούχων της δράσης 2.1 (απονιτροποίηση) του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλ. Μπαλτατζής» απαιτείται συνολικό ποσό 110 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο δεν δύναται να εξασφαλισθεί από τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης», αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργός απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ν. Λάρισας του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορα Νασιώκα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η υπουργός, ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ «Αλ. Μπαλτατζής» ανέρχεται σε 895 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 847 εκατ. αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις κι είναι διαθέσιμα μόλις 46 εκατ. ευρώ για τις 12 δράσεις του μέτρου.

Ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ για τους Αγρότες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)

Ο αποκλεισμός του ούτως ή άλλως προβληματικού Εθνικού Δικτύου από τους αγρότες αναδεικνύει την κοινωνική διάλυση των τελευταίων τετραετιών και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών.
Η Ελλάδα συμπληρώνει τρεις δεκαετίες κυριολεκτικά αστρονομικών επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα χωρίς θετικό παραγωγικό αποτέλεσμα.
Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους απαξιώνουν το παραδοσιακό συνεταιριστικό κίνημα.
Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί του κατηγορούνται για γραφειοκρατική νοοτροπία, βόλεμα, ευνοιοκρατία και ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.
Οι περισσότεροι αγρότες θεωρούν ότι το παραδοσιακό Συνεταιριστικό Κίνημα είναι πλέον μέρος του προβλήματος γι΄ αυτό αυτονομούνται και διεκδικούν την ανάδειξή τους σε συνομιλητές της εξουσίας.
Αυτά είχαν επισημανθεί από τους Γεωτεχνικούς, αλλά αντί να υιοθετηθούν από τις εκάστοτε Πολιτικές Ηγεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. είχαν απαξιωθεί.
Καλούμε την Υπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ. να μην ακολουθήσει τις πρακτικές των προκατόχων της αλλά να προχωρήσει σε πολιτικές με στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την διακίνησή τους και εμπορία τους με την κατάργηση των μεσαζόντων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο καταναλωτής και το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΙΩΑΝΝΟΥ

Μια επιστολή με νόημα .

Μια επιστολή στο agroschannel που δείχνει την πλήρη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν δίνει αντίγραφα των ελέγχων στους παραγωγούς ως συνήθως, δεν ενημερώνει τους παραγωγούς για τις ποινές που τους έχει επιβάλει για να υποβάλουν ένσταση και δεν βρίσκει κανένας κάποιον να συνεννοηθεί.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν άντεξε το βάρος των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν και δεν μπορεί να κάνει αυτά για τα οποία φτιάχτηκε. Την ίδια στιγμή οι Υπηρεσίες που είχαν αυτά τα αντικέιμενα το προηγούμενο διάστημα ,δεν βρίσκουν εργασία να απασχοληθούν.
Το μπάχαλο το πληρώνει ο Έλληνας αγρότης.
Διαβάστε την επιστολή:...
Είμαι κτηνοτρόφος και τον Νοέμβριο οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν έλεγχο στον στάβλο μου, στην συνέχεια υπέγραψα και υποτίθεται όλα εντάξει.
Εγώ όμως δεν πήρα ούτε μισό € ενιαία ενίσχυση.

Πόσες μέρες καλούσα σταθερά τηλέφωνα του ΟΠΕΚΕΠΕ να μάθω και δεν απαντούσαν. Αφού ...... ταλαιπωρήθηκα αρκετά μου απάντησαν ότι επειδή ήμουν στον έλεγχο οι ελεγκτές δεν παρέδωσαν τον φάκελο μου ώστε να περάσει τάχα η υπηρεσία τα στοιχεία μου στο σύστημα για πληρωμή. Γιατί λέω σε άλλες πόλεις σε ίδιο καιρό που έγινε έλεγχο με μένα και τα πήρανε τα χρήματα?

Απάντηση καμιά!

Τελικά μου είπαν ότι θα τα πάρω όλα μαζί όταν δώσουν και το υπόλοιπο ποσό της ενιαίαςενίσχυσης.

Γιατί να γίνει έτσι?

Γιατί απαντούν έτσι?

Εμένα με ρωτάνε με τι θα πληρώσω τρέχοντα έξοδα,επιταγές?

Τον χειμώνα τις αγελάδες τις έχω σταβλισμένες θέλουν να φάνε.

Σχέδιο βελτίωσης?

Απλήρωτο.

Εξισωτική?

Απλήρωτη.

Αλλά αφού με δική τους υπαιτιότητα δεν πληρώθηκα, γιατί να περιμένω μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ή μέχρι 15 Μαρτίου για να πάρω κι εγώ ποσό απο την ενιαία ενίσχυση?

Η επιστολή του κτηνοτρόφου θεωρούμε οτι δίνει πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα των τελευταίων ημέρων. Αν και δεν υιοθετούμε τις απόψεις των αναγνωστών , πισυεύουμε οτι αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της υπάιθρου .
Από agroschannel

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Συνεδριάζει η ΠΕΓΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 11. 1. 2010
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΓΔΥ Αρ. Πρωτ.: 6
**********************************
Διδότου 26, 106 80 Αθήνα
Τηλ. & Fax 210 3614580

Π Ρ Ο Σ:
Τα μέλη του Δ.Σ.
της ΠΕΓΔΥ :
1. Δραμυτινό Γιώργο
2. Χαλκιόπουλο Κων/νο
3. Μπουρνάκα Βασίλη
4. Παύλου Ευάγγελο
5. Αλευρά Παναγιώτη
6. Γιατρόπουλο Κων/νο
7. Παυλή Βασίλειο
8. Παπαμιχαλοπούλου Μαρία
9. Καβαδάκη Γιώργο
10. Αμπαδογιάννη Νίκο


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των άρθρων 6 & 4 του Καταστατικού μας, καλείστε σε συνεδρίαση του Δ.Σ., στα γραφεία της ΠΕΓΔΥ, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 11.00 π..μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση»
2. Επιτροπές Εργασίας ΠΟΓΕΔΥ
3. Άλλα κλαδικά θέματα
4. Διάφορα
Για το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Συμπαράσταση στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την δική τους απάντηση τους στις εκατό μέρες της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, δίνουν οι αγρότες στους δρόμους και στα μπλόκα του αγώνα.
Της κυβέρνησης που επί εκατό μέρες, απλά παρακολουθεί την βαθύτατη οικονομική κρίση και την κατάρρευση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, που έχουν γονατίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τους αγρότες της χώρας μας.
Που αφήνει ανενόχλητη την ασυδοσία της αγοράς, των καρτέλ και των παράνομων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα.
Που αντί να πάρει όλα τα μέτρα για να καταβληθούν έγκαιρα οι πολύτιμες για το αγροτικό εισόδημα κοινοτικές ενισχύσεις, τους δίνει ψίχουλα και μάλιστα σαν δάνειο το οποίο πριν καν φτάσει στα χέρια τους, απομυζήθηκε από τα κάθε λογής συμφέροντα που λυμαίνονται χρόνια τώρα τον αγροτικό χώρο.
Που παρά τα μεγάλα λόγια και τις προεκλογικές υποσχέσεις, δεν έχει σκοπό να χαράξει καμιά στρατηγική για τον αγροτικό τομέα.
Πέρσι, ο κ. Παπανδρέου απαιτούσε το ένα από τα 28 δις των τραπεζών να δοθεί στους αγρότες.
Σήμερα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εξαγγέλλουν δήθεν «αγροτική μεταρρύθμιση» υπονομευμένη εξ αρχής από τα δημοσιονομικά πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της σε βάρος των πολλών.
Μάταια προσπαθεί, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να κατευνάσει την οργή των αγροτών και να σταματήσει τις κινητοποιήσεις, με έωλες υποσχέσεις και προσχηματικό διάλογο.
Δεν είναι επαίτες οι αγρότες. Δεν ζητάνε ψίχουλα, ούτε κοινωνικά επιδόματα. Απαιτούν ριζοσπαστικές τομές και αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στον τρόπο άσκησης της αγροτικής πολιτικής της χώρας .
Πολιτικές μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και πελατειακές εξαρτήσεις.
Ο ΣΥΝ είναι σταθερά στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών, στηρίζοντας τους αγώνες για μια ριζοσπαστική εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη και την ριζική αλλαγή της ΚΑΠ σε όφελος των μικρών και μεσαίων παραγωγών.


Σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΝ με επικεφαλής τον Στέφανο Μπαγιώργο, μέλος Π.Γ. και υπεύθυνο για την αγροτική πολιτική, την υπεύθυνη του τμήματος αγροτικής πολιτικής Ειρήνη Κατσινοπούλου και αντιπροσωπεία των Ν.Ε. Βοιωτίας και Φθιώτιδας, θα επισκεφτεί τα μπλόκα των αγροτών στο Κάστρο και την Αλαμάνα.

15.1.2010
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΝ

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ασφάλιση ΙΚΑ και για τους δημοσίους υπαλλήλους ετοιμάζει η κυβέρνηση

Το ΙΚΑ θα εξελιχθεί σε Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο θα ενσωματώνει το σύνολο των νεοπροσληφθέντων. Τον δρόμο της κοινωνικής ασφάλισης μέσω του ΙΚΑ, το οποίο θα εξελιχθεί σε Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, θα πάρουν σύντομα και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Όπως αναφέρει Το Βήμα, το Σάββατο, η κυβέρνηση, πιεζόμενη από τα μεγάλα ελλείμματα του προϋπολογισμού, αλλά και από τις δυσμενείς προβλέψεις του προγράμματος σταθερότητας ότι η δαπάνη για την κοινωνική ασφάλιση δύσκολα θα συγκρατηθεί εφέτος στα 14,5 δισ. ευρώ και θα επιβαρύνεται χρόνο με τον χρόνο, προετοιμάζει το έδαφος για μεγάλες ... αλλαγές στη δομή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα θεωρούνται «προνομιούχοι». Για αυτούς το σχέδιο προβλέπει να ακολουθήσουν στο ΙΚΑ τους τραπεζοϋπαλλήλους και τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ.

«Μοντέλο» των αλλαγών θα αποτελέσει η παρέμβαση που έγινε προ διετίας στον ΟΤΕ, όταν αποφασίστηκε η διάλυση του ξεχωριστού Ταμείου και η ένταξη των νέων εργαζομένων (των νεοπροσληφθέντων δηλαδή) απευθείας στο ΙΚΑ. Μάλιστα τότε διαφοροποιήθηκαν (μειώθηκαν) και οι αμοιβές των νέων εργαζομένων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών -που αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος- θα ενταχθούν σταδιακά οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή όσοι προσληφθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2011.

Έτσι, με την πάροδο του χρόνου το Δημόσιο θα καταβάλλει τις εισφορές του κράτους και του εργοδότη στο Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών, δηλαδή στο ΙΚΑ, για την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψη, η οποία θα είναι ενιαία για όλους. Αντιθέτως, όσοι υπηρετούν σήμερα στο Δημόσιο θα πάρουν σύνταξη σύμφωνα με όσα ισχύουν, εκτός από τις γυναίκες, για τις οποίες αναμένεται να αλλάξουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει την Ελλάδα για εξίσωση των ορίων ηλικίας με τους άνδρες, καθώς θεωρεί ότι η ασφάλιση στο Δημόσιο είναι «επαγγελματική» και δεν έχει τον χαρακτήρα κοινωνικής ασφάλισης.

Όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης, ο διάλογος για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα θα ολοκληρωθεί ως τα μέσα του Απριλίου και το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή το αργότερο εντός του Ιουνίου.

Σύνταξη ανάλογη με τις εισφορές

Καθοριστικό σημείο στις αλλαγές, οι οποίες προετοιμάζονται είναι η σύνδεση των εισφορών με το ύψος των συντάξεων, με τελικό στόχο να γίνει το σύστημα περισσότερο ανταποδοτικό.

Το θέμα ήδη συζητείται στην Επιτροπή Διαλόγου, στην οποία η καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη κατέθεσε πακέτο μέτρων για τη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού, προτείνοντας αλλαγές στη δομή τού συστήματος (εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων, ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των παροχών με τις εισφορές).

Εν τούτοις, η κυβερνητική πρόθεση εκφράζεται με σαφήνεια στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο προβλέπει την καθιέρωση στο μέλλον της εθνικής σύνταξης, την οποία θα λαμβάνουν όλοι, ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι, και της ανταποδοτικής, η οποία θα είναι ανάλογη των εισφορών κάθε ασφαλισμένου.

Κατά τις πληροφορίες, για να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό θα απαιτηθούν τουλάχιστον επτά ως οκτώ χρόνια, καθώς οι αλλαγές είναι μεγάλες, ενώ θα οδηγήσει και σε μεγάλες περικοπές συντάξεων.

Βέβαιον πάντως πρέπει να θεωρείται ότι στο νέο ασφαλιστικό σύστημα θα υπάρχει διαχωρισμός και ξεχωριστή κοστολόγηση των παροχών, οι οποίες συνδέονται με την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Από δημόσιος υπάλληλος – φάντασμα, διευθυντής τηλεοπτικού σταθμού στην Καλαμάτα

Με ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η εβδομαδιαία πανελλαδική εφημερίδα «Kόντρα» αποκαλύπτει μια απίστευτη ιστορία που δυστυχώς συμμετάσχει η Μεσσηνία με τον γνωστό δημοσιογράφο της Κυριακάτικής Αυριανής (διαπιστευμένο στην Ν.Δ), Μέτοχο, Πρόεδρο -διευθύνοντα σύμβουλο, διευθυντή και βασικό σχολιαστή της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης (Ν.Ε.Τ) Νίκο Φλαούνα.

Χρόνια βλέπαμε τον Νικόλαο Φλαούνα να κάνει αγροτικό ρεπορτάζ. Επί χρόνια εργαζόταν στην «Αυριανή» και έδειχνε ιδιαίτερο ζήλο στο αβαντάρισμα των Υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Εδώ και χρόνια χάθηκε από το ρεπορτάζ του υπουργείου και ακούγονταν διάφορα για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Από έγγραφο του υπουργείου Τύπου φαίνεται πως το 1998 υπέβαλε αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού « Νότια Ελληνική Τηλεόραση ΑΕ», με έδρα τη Καλαμάτα. Ο σταθμός λειτουργεί ακόμη υπό την ιδιοκτησία του.


Ένας ακόμη δημοσιογράφος που πρόκοψε, εκμεταλλευόμενος τις ... γνωριμίες του στην «πράσινη» ιεραρχία θα έλεγε κάποιος. Που να φανταζόταν όμως, ότι ο κ. Φλαούνας είναι επί 23 χρόνια συναπτά έτη (από το 1986 δηλαδή) μόνιμος υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (κατηγορία Διοικητικό ΔΕ) στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας; Ούτε εμείς το γνωρίζαμε, μέχρι που έπεσε στα χέρια μας η υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 332016/14.12.2009 απόφαση της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του υπουργείου Γεωργίας, με την οποία «χορηγείται στον Φλαούνα Νικόλαο, Δ/κό ΔΕ σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την 1/12/2009 το 6ο Μ.Κ., γιατί την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε δύο έτη υπηρεσία στο Μ.Κ. που κατέχει.» Ο κ. Φλαούνας, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, την 1/12/2009 συμπλήρωσε 23 έτη υπηρεσίας.

Όπως καταλαβαίνετε, χτύπησαν καμπανάκια και άναψαν λαμπάκια. Ο τέως (ή και νυν;) δημοσιογράφος της «Αυριανής» και νυν ιδιοκτήτης επαρχιακού ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, μισθοδοτείται παράλληλα ως υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας και παίρνει κανονικά τα μισθολογικά του κλιμάκια. Ως διοικητικός υπάλληλος μάλιστα, και όχι ως υπάλληλος του Γραφείου Τύπου….

Από το http://www.best-tv.gr/

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Περικοπή 10% των επιδομάτων

Εδώ και μέρες γινόμαστε ακροατές συζητήσεων αναφορικά με την μείωση των επιδομάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων. Φυσικό επακόλουθο και η περικοπή των δικών μας επιδομάτων. Αυτό από τη μία με καθησυχάζει, με κάνει να νιώθω καλύτερα, καθώς οι σοφότεροι από εμένα γνωρίζουν κάτι που ο ίδιος αγνοώ: ότι ανήκω στην προνομιούχα τάξη αυτής της χώρας. Ότι οι αποδοχές μου και το επίπεδο διαβίωσής μου είναι συγκρίσιμα των παροικούντων στο Κεφαλάρι, την Εκάλη και άλλων περιθωριακών συνοικιών που δηλώνουν εισοδήματα της τάξης των 10.000€ και για το λόγο αυτό πρέπει να συνεισφέρω στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ασθενέστερων τάξεων. Επιπλέον, σκέφτομαι ότι καθώς δεν αντιδρά κανείς, το μέτρο είναι στη σωστή κατεύθυνση και μονο εγώ γίνομαι μίζερος που κάνω έτσι για ένα ψωρό 10%, που συνοδεύεται από τη μείωση του αφορολόγητου, την πιθανή αύξηση του ΦΠΑ, την αύξηση στα ποτά, τα τσιγάρα, τα καύσιμα, τις αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, των τελών κυκλοφορίας, τις αυξήσεις σε βασικά είδη καθημερινής χρήσεως και πόσα άλλα που διαφεύγουν και κατορθώνουν να ψαλιδίζουν τον παχυλό μισθό μου. Αλλά ξέχασα. Θα πάρω την ετήσια αύξηση στα επίπεδα του πληθωρισμού και θα καλύψω όλες τις άλλες αυξήσεις. Κι αν δεν μου φθάνουν θα χρησιμοποιήσω και κάποια από τις πιστωτικές κάρτες με το ευτελές επιτόκιο, χωρίς να φοβάμαι γιατί επιτέλους έχουν ληφθεί μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Και όπως και να έχει το πράγμα, υπάρχει μία κυβέρνηση πιστή στις προεκλογικές της υποσχέσεις πως δεν θα θιγούν τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, οπότε δεν πρέπει να φοβάμαι τίποτε.

Τελικά η συζήτηση είναι άνευ περιεχομένου και θα πρέπει να αισθάνομαι ευτυχής για τη μονιμότητα, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου που με μεταβάλει σε κόκκινο πανί για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο σε περίοδο οικονομικής κρίσης και καλά θα κάνω κι εγώ να βοηθήσω τη χώρα μου να ξεπεράσει τη στενωπό που διέρχεται τα τελευταία 30 έτη, για τη δημιουργία της οποίας φέρω ακέραια την ευθύνη ως αντιπαραγωγικός και τεμπέλης Δημόσιος Υπάλληλος…

Ο Γεωπόνος

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Συνεχίζεται το δούλεμα με την ΑΓΡΟΓΗ

Σοβαρές αλλαγές ανακοίνωσαν στην ΑΓΡΟΓΗ, θα μειώσουν λένε τους μισθούς τους 10% και τις αμοιβές συμμετοχής στα ΔΣ κατά 25%. Τι λέτε ρε παιδιά ευχαριστούμε πολύ για την γενναιοδωρία σας.
Καλύτερα βέβαια θα ήταν να μας πουν ποιοι είναι οι μισθοί που παίρνουν για να τους συγκρίνουμε. Παρόλα αυτά αν θέλετε να κάνετε οικονομία εμείς προτείνουμε να κάνετε περικοπή 100% και να πάτε σπίτι σας. Τότε θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία και μπορεί που ξέρετε και να πληρωθούν οι αγρότες τις επιδοτήσεις στην ώρα τους.
Αυτά έλεγε προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ για την ΑΓΡΟΓΗ;
Παχιά λόγια και παχιούς μισθούς για άχρηστους συμβούλους και διοικητές οργανισμών έχουμε χορτάσει. Κρίμα γιατί η νέα υπουργός ακολουθεί την ίδια πεπατημένη όπως με την ΝΔ.
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ευθύνη να προστατέψει τον Δημόσιο τομέα από τις ιδιωτικοποιήσεις και από την δημιουργία τέτοιου είδους εταιρειών.
Θα το κάνει;

Δείτε την ανακοίνωση...

Όπως είναι γνωστό, η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στην επιτυχή περάτωση του έργου της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων και της διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων επιλεξιμότητας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που θα επιφέρουν καταλογισμούς και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.(αυτό είναι το ανέκδοτο της εβδομάδας)
Σε ένα πνεύμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας και επιτάχυνσης της κρίσιμης αποστολής που μας έχει ανατεθεί, το Δ.Σ. αποφάσισε την άμεση τοποθέτηση 91 ατόμων από τα πολυπληθή πέντε παραρτήματα της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και την Αθήνα προς 30 άλλα παραρτήματα της εταιρίας.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη γεωγραφική κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού και η βέλτιστη δυνατή ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε

δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κανονιστικών πράξεων οι προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ, αλλά το εξετάζουν ακόμα.

Προς κ. Μακά Ντίνο,

Επικεφαλής ΠΑΣΚ Γεωπόνων Λάρισας

Σε σχέση με το θέμα το οποίο θέσατε υπόψη μας, σας ενημερώνουμε ότι η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. (ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που ανήκει κατά ποσοστό 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και επιχορηγείται απ' αυτό, εμπίπτει στους φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια και την οριοθέτηση του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 όπως ολοκληρώθηκε αργότερα λειτουργεί, ως ανώνυμη εταιρεία και ... λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Τόσο η 04/08/09 υπουργική απόφαση, όσο και η 10/06/09, αμφότερες σχετικές με τον διορισμό προσωπικού από στην ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, περιήλθαν στην εταιρεία με μορφή «επιστολών» που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κανονιστικών πράξεων, ήτοι δεν φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που τις αποστέλλει και τις κοινοποιεί.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν εξετάζονται ενδελεχώς από το Υπ.ΑΑΤ και την νέα διοίκηση της εταιρείας.
Με εκτίμηση,

Πολιτικό Γραφείο Κατερίνας Μπατζελή,

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΔ/νση: Αμερικής 20, 5ος όροφος, ΤΚ 106 71, Αθήνα.

Τηλ.: 210 3626280

Φαξ: 210 3626288

Site: www.kbatzeli.gr

Email: kbatz@otenet.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Κ.ΜΠΑΤΖΕΛΗ, ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ ΠΟΣΓ

Λάρισα, 17 Δεκεμβρίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 218

Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται να επαναπροσδιορίσει το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Ο Γεωπονικός Σύλλογος με επιστολή του ζητά από την Υπουργό Κ. Μπατζελή να επισπεύσει τις διαδικασίες για την προκήρυξη του Προγράμματος«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ξεκαθαρίζοντας κάποιες ασάφειες οι οποίες απαξιώνουν το γεωπονικό κλάδο και εγκυμονούν κινδύνους για την ομαλή υλοποίηση των Γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. Στις ... «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» (ΦΕΚ Β 2204/02.10.2009»). στα πλαίσια του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στις οποίες περιλαμβάνονται τα προγράμματα «Μείωση της Νιτρορύπανσης» καθώς και το πρόγραμμα «Βιολογικής Γεωργίας» αναφέρονται οι φράσεις «η σύνταξη του ΣΠΔ (Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) δύναται να γίνει από σύμβουλο», καθώς και η φράση «στην περίπτωση επιλογής συμβούλου υπεύθυνου για την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΠΔ», χωρίς να καθορίζεται η υπόσταση του συμβούλου.

Οι συνάδελφοι Γεωπόνοι-μελετητές επαρκώς καταρτισμένοι σε Γεωπονικές Σχολές πενταετούς φοίτησης συντάσσουν τα Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυχώς επί σειρά ετών και είναι υπεύθυνοι για την εν γένει παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς η κ.Υπουργός έχει την υποχρέωση κατά τον επαναπροσδιορισμό του μέτρου 2.1.4 των «Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων».να λάβει υπόψιν και να συμπεριλάβει ότι οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στο μέτρο αγρότες πρέπει να συνάψουν σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης έργου με ιδιώτη γεωπόνο-σύμβουλο μέλος του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε ο οποίος θα ορίζεται υπεύθυνος καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας για τη σύνταξη του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.(αρθρο 7 παρ.5 -Εφαρμογή του μέτρου 3.5 «Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα»)


Ο Γεωπονικός σύλλογος του Ν. Λάρισας απέστειλε την παρούσα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου κ. Μαρκόπουλο. Το Γ.Ε.Ω.ΤΕΕ ως επιστημονικός φορέας, επίσημα θεσμοθετημένος από την Πολιτεία ως σύμβουλος της σε Αγροτικά θέματα έχει την υποχρέωση να προασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα των συναδέλφων γεωπόνων-γεωτεχνικών και να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε υπογραφή ΚΥΑ, που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή καθώς και στην Π.Ο.Σ.Γ όπου θα κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση στις 20/12.Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. ΓραμματέαςΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ