Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

Ερώτημα για οδοιπορικά απο συνάδελφο απο την Ν.Α. Σερρών

Μήπως έχετε κάποια πληροφορία σχετικά με το ποια πολιτική θα ακολουθηθεί για την καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων των Γεωπόνων στις Ν.Α.? Εδώ ακούμε διάφορα ευτράπελα, κατά περιόδους εκβιαστικά, αποθαρρυντικά αλλά και ισοπεδωτικά σχόλια. Ακόμη επικαλούνται και το φιλότιμό μας για την εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων, αλλά καμία μέχρι τώρα χειροπιαστή απάντηση σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών (έστω των πενιχρών σε σχέση με τους ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Καλή χρονιά και χρόνια πολλά.

(το όνομα το αφαίρεσα γιατί δεν ήξερα αν ο αποστολέας της ερώτησης ήθελε αυτό, να φανεί δημόσια )
Γεωπονος Π.Σ.ΠΕΓΔΥ
Ν.Α. Σερρών

Σχέδιο νόμου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχεδίου νόμου “ Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών Θεμάτων αρμοδιότητας τον Υπουργείου Εσωτερικών” στο οποίο προβλέπεται ενοποίηση των επιδομάτων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες έτσι ώστε το επίδομα τους να γίνει ίσο με 550 Ευρώ , όσα δηλαδή δίνονται και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η Ομοσπονδία καταθέτει σχέδιο νόμου για να διορθώσει την ανισότητα σε σχέση με τους Υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
“ Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών Θεμάτων αρμοδιότητας τον Υπουργείου Εσωτερικών”
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την λειτουργία των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού ( Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ), υπάλληλοι πρώην περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων, εντάχθηκαν σε αυτές, μεταφέροντας και τις μισθολογικές ανισότητες που υφίσταντο στους υπαλλήλους των Υπουργείων.
Σήμερα, υπάλληλοι που εργάζονται στον ... ίδιο φορέα και έχουν το ίδιο αντικείμενο απασχόλησης, εισπράττουν πέραν του ενιαίου βασικού μισθού, διαφορετικές ειδικές παροχές.
Προκειμένου να αρθούν αυτές σι μισθολογικές ανισότητες και να ικανοποιηθεί επίσης και ένα πάγιο αίτημα των ίδιων των εργαζομένων, κατατίθεται τροπολογία, με την οποία καθιερώνεται ενιαία ειδική παροχή 550,00 ΕΥΡΩ για το σύνολο των εργαζομένων στις ΟΤΑ Β’ βαθμού ( μονίμους και αορίστου χρόνου).
Η παροχή αυτή αρχίσει να καταβάλλεται από 01-01-2009 συνεντελλόμενοι με τις τακτικές αποδοχές τους.
Η καταβολή αυτής της ενιαίας ειδικής παροχής θα συνδυαστεί με παράλληλη κατάργηση τυχόν καταβαλλόμενων επιδομάτων από ειδικούς λογαριασμούς, στους υπαλλήλους αυτούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»
« Στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 1 βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) μονίμους και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καταβάλλεται ειδική παροχή, η οποία συνεντέλεται με τι μηνιαίες αποδοχές τους και το ύψος της οποίας ορίζεται σε 550,00 ΕΥΡΩ.
Η καταβολή αρχίζει από 01-01-2009.
Τυχόν καταβαλλόμενα από ειδικούς λογαριασμούς, στους ανωτέρω υπαλλήλους επιδόματα συμψηφίζονται με την ανωτέρω παροχή και στους δικαιούχους καταβάλλεται τυχόν προκύπτουσα διαφορά »

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Η εκκλησία συνεχίζει το ίδιο τροπάρι, τώρα διεκδικεί και τον Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων

ΘΕΜΑ: Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων.

Κύριε Υπουργέ,

Η Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης που συνεδρίασε στο Ρέθυμνο στις 10/10/08 ασχολήθηκε με το θέμα της αξιοποίησης της έκτασης της σχολής Ασωμάτων, που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Στη διεξοδική συζήτηση του θέματος από τη Δ.Ε. διαπιστώθηκαν αποφασίστηκαν και προτείνονται τα παρακάτω:
1. Υπάρχει πραγματική ανάγκη αξιοποίησης της όλης έκτασης ώστε να αποτελέσει παράγοντα βιωσιμότητας, ανάπτυξης και προβολής για την ευρύτερη περιοχή και την Κρήτη γενικότερα. Η αναζήτηση όμως του αναπτυξιακού μοντέλου, οι τρόποι, οι μέθοδοι και οι δράσεις, είναι υπόθεση πριν απ’ όλα των φορέων της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι συλλογικά, συμμετοχικά και δημοκρατικά πρέπει να αποφασίσουν. Στους φορείς αυτούς προφανώς συμπεριλαμβάνεται και η Εκκλησία κυρίως λόγω του πνευματικού της ρόλου και της ιστορίας της.
2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι σαφές. Από το σύνολο των 1200 στρ. της έκτασης μόνο τα 471 στρ. ανήκαν στη Μονή Ασωμάτων και παραχωρήθηκαν κατά χρήση το 1929 στη Γεωργική Σχολή. Δεν μπορεί επομένως ... η εκκλησία να εγείρει αξιώσεις επί του συνόλου της έκτασης. Παρά ταύτα υπενθυμίζουμε ότι ιδιοκτησιακά θέματα δεν επιλύονται με Υπουργικές ή άλλες αποφάσεις, παρά μόνο με δικαστικές. Εάν επομένως η εκκλησία θεωρεί ότι αδικείται από το σημερινό καθεστώς δεν έχει παρά να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη και να μην προβαίνει σε καμία πράξη πριν την έκδοση των τελικών αποφάσεων της τελευταίας. Η παρατήρηση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα, που η ελληνική κοινωνία ταλαιπωρείται και σκανδαλίζεται από ανάλογες συμπεριφορές εκκλησιαστικών παραγόντων στη χώρα.
3. Υπάρχει πραγματική ανάγκη αξιοποίησης όλων των κτηριακών υποδομών και ιδιαίτερα εκείνων που παραχωρήθηκαν για χρήση στον οργανισμό του Υπουργείου ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί.
4. Ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων του ΕΘΙΑΓΕ, έχει προσφέρει και προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος, με τα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που εκτελεί. Τα περιθώρια ανάπτυξης του Σταθμού, με την πρόσληψη περισσότερων ερευνητών, είναι πολύ μεγάλα και ο Σταθμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρότατο παράγοντα βιωσιμότητας, ανάπτυξης και προβολής για την ευρύτερη περιοχή και την Κρήτη γενικότερα. Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου λυπάται ειλικρινά που η Ιερά Μητρόπολις Λάμπης - Συβρίτου & Σφακίων υπεισέρχεται, ως μη όφειλε, σε “αξιολόγηση” του έργου του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας και των προοπτικών του. Η Ιερά Μητρόπολη δεν πρέπει να ξεχνά ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο όλων, όπως αναγνωρίζει και η ίδια, είναι η διαρκής εκδήλωση αισθημάτων αλληλοσεβασμού.
5. Προκαλεί έκπληξη στο Επιμελητήριο το γεγονός ότι σε σύσκεψη που προκάλεσε η Ιερά Μητρόπολη Λάμπης - Συβρίτου & Σφακίων, τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο Δήμων της περιοχής αποδέχτηκαν πρόταση της Ιεράς Μητρόπολης για τη διακοπή της δραστηριότητας του Σταθμού Γεωργικής Ερεύνης Ασωμάτων, και την διανομή της περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τα συμφέροντα της Μονής.!! Και όλα αυτά ερήμην των εκπροσώπων των Υπηρεσιών που ήταν οι μόνοι αρμόδιοι να ενημερώσουν τους εκπροσώπους της Τ.Α..
6. Το εγχείρημα χαρακτηρισμού της έκτασης ως αρχαιολογικού χώρου Α και Β ζώνης από την αρμόδια υπηρεσία, για την προστασία της Μονής, μπορεί να βοηθήσει στην ήσυχη λειτουργία της Μονής, θα οδηγήσει όμως στην αναστολή της λειτουργίας του Σταθμού καθώς και κάθε άλλης αναπτυξιακής δραστηριότητας.
7. Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου θεωρεί ότι η ορθολογικότερη, αειφορική αξιοποίηση της έκτασης και των υποδομών θα πρέπει να ενσωματώνει τα τεχνικά, τα ιστορικά, τα πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Θα πρέπει όμως να λαμβάνει υπ’ όψη της και τις σημερινές αναγκαιότητες και να αξιοποιεί τις δυνατότητες. Η κτηνοτροφία σε όλη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο Νομό Ρεθύμνης αποτελεί σημαντική δραστηριότητα. Είναι η μόνη δραστηριότητα που συγκρατεί τους ανθρώπους στην ενδοχώρα. Η στήριξη του συγκεκριμένου παραγωγικού κλάδου επιβάλει την λειτουργία ερευνητικού ιδρύματος ικανού να ανταποκριθεί στις άμεσες και μακροπρόθεσμες ερευνητικές ανάγκες παραγωγής γνώσης για τη βελτίωση της κτηνοτροφίας καθώς και για την κάλυψη αναγκών γενετικής βελτίωσης των φυλών αιγοπροβάτων της Κρήτης, που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο παραγωγικός τομέας.. Ο χώρος της Σχολής Ασωμάτων, έχει αποδειχθεί ότι είναι ο καταλληλότερος από κάθε άποψη. Η αναβάθμιση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας και η μετατροπή του σε Μεσογειακό Ερευνητικό Κέντρο για την κτηνοτροφία και τα τρόφιμα είναι ένας πραγματικός αναπτυξιακός στόχος, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όχι μόνο για την κτηνοτροφία και όχι μόνο για την περιοχή.
Η παρουσία και λειτουργία στον ίδιο χώρο του Μεσογειακού Ερευνητικού Κέντρου Κτηνοτροφίας, της Μονής, της Αγροτοτουριστικής Δημοτικής Επιχείρησης ΑΜΑΡΙ ΑΕ, και άλλων δραστηριοτήτων αναπτυξιακών που θα επιλεγούν διαμορφώνουν πραγματικά ένα πολυλειτουργικό - καινοτομικό στην ουσία αναπτυξιακό κέντρο που θα συνδυάζει τα πάντα. Το αναπτυξιακό αυτό μοντέλο αποτελεί πραγματική εφαρμογή των αποφάσεων του Π.Σ. των Ν.Σ. και των Επιμελητηρίων της Κρήτης. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί αναπτυξιακό πρότυπο.
8. Σας καλούμε κ. Υπουργέ να επιταχύνεται τις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες αναβάθμισης του ΕΘΙΑΓΕ και να δείτε ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτά την αναβάθμιση του Σταθμού Ασωμάτων σε Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας και Τροφίμων, μεσογειακής ή και διεθνούς εμβέλειας. Στηρίξτε ηθικά, πολιτικά και οικονομικά το εγχείρημα.
9. Σεβασμιώτατε Λάμπης – Συβρίτου & Σφακίων αγκαλιάστε την πρότασή μας.
10. Αγαπητοί Δήμαρχοι της περιοχής και μέλη των ΟΤΑ παρακαλούμε υιοθετήστε και προωθήστε το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης είναι στη διάθεση όλων.
Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης Ο Πρόεδρος Κώστας Καμπιτάκης

Καλά Χριστούγεννα απο την ΠΕΓΔΥ

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

Ε.Ε.: -7,1% το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα

Μείωση της τάξης του 7,1% υπέστη το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών φέτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat). Μέσα στην οκταετία 2000-2008 το αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας έχει μειωθεί κατά 20,4%.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για την πρώτη εκτίμηση της διαμόρφωσης του καθαρού (αποπληθωρισμένου) αγροτικού εισοδήματος στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρέχον έτος:

• To μέσο καθαρό αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας μειώθηκε κατά ... 7,1% φέτος, σε σύγκριση με το 2007.

• Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα στη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας, παρουσιάζει μείωση κατά μέσο όρο της τάξης του -20,4%.

Σε κοινοτικό επίπεδο το μέσο ευρωπαϊκό αγροτικό εισόδημα υπέστη φέτος μείωση της τάξης του -4,3%. Όμως, σε οκταετή βάση (2000-2008), εμφανίζει άνοδο της τάξης του 17,28%.

Τη μεγαλύτερη φέτος κάμψη στο εισόδημά τους είχαν οι αγρότες του Βελγίου (-25,6%), ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο οι αγρότες της Βουλγαρίας (+24,5%).

Πέρυσι, το αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας είχε μειωθεί κατά 0,3%.
Αθηναϊκό Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων

Αποχώρησαν οι Γεωτεχνικοί μελετητές της Θεσσαλίας από την ενημέρωση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Την Πέμπτη (18/12/2008) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση από κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 που αφορούν τους Νέους Αγρότες, τα Σχέδια Βελτίωσης μικρού κόστους και τα Σχέδια βελτίωσης μεγάλου κόστους.

Στην συνάντηση στην οποία συμμετείχαν Γεωτεχνικοί των δημοσίων υπηρεσιών και Ιδιώτες από τους τέσσερεις νομούς της Θεσσαλίας, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κεντρικής Ελλάδα κ. Κώστας Σκόρδας, ο γ.γ. του ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κεντρικής Ελλάδα κ. Παναγιώτης Λεμονιάς και ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΓ κ. Ευθύμιος Ιακωβάκης.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΠΟΣΕΓ,... «από την ενημέρωση διαπιστώθηκε για άλλη μία φορά ότι τα μέτρα δεν εξυπηρετούν τους στόχους του ΠΑΑ 2007-2013, δεν υποστηρίζουν την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, στοχεύουν στην εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και διακρίνονται από επικίνδυνες για τους δικαιούχους προχειρότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

* Δίνει την δυνατότητα να ενταχθούν ως νέοι γεωργοί σύμφωνα με τα υποστηριζόμενα και οι εν ενεργεία γεωργοί αρκεί να έχουν καλλιεργήσει σε ετήσια βάση κατά το παρελθόν, Σιτηρά μέχρι 437 στρέμματα ή Βαμβάκι μέχρι 48,5 στρέμματα, ή Καλαμπόκι μέχρι 65 στρέμματα κ.ο.κ,
* Τα χρήματα που διατίθενται για την υποχρέωση των νέων γεωργών να υλοποιήσουν επιχειρησιακά προγράμματα είναι λιγοστά και θα τους βάλουν σε μεγάλες περιπέτειες,
* Τα χρήματα για τα σχέδια βελτίωσης δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις ούτε για μία προκήρυξη,
* Η αξιολόγηση και η κατάταξη των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας θα στηριχθεί σε αοριστίες και υποκειμενικές διαπιστώσεις και στο τέλος θα καταλήγει στο κατόπιν ενεργειών μου.

Για το μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης μικρού κόστους έγινε παρέμβαση από τον πρόεδρο της ΠΟΣΕΓ κ. Ιακωβάκη, η οποία αφορούσε τις παραλήψεις, τις προχειρότητες και την διαδικασία έναρξης παραλαβής των αιτήσεων χωρίς προκήρυξη, χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και χωρίς να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες αποφάσεις.
Επισημάνθηκε ότι οι διαδικασίες αυτές παραβιάζουν προκλητικά την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, καταλύουν κάθε έννοια νομιμότητας και βάζουν αναπόφευκτα σε περιπέτειες τους κτηνοτρόφους.
Κάτω από αυτά τα δεδομένα, οι μελετητές δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τις παράνομες μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και για το λόγο αυτό αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στην ενημέρωση για τα Σχέδια Βελτίωσης μικρού κόστους και αποχώρησαν». Αγρότυπος

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Η μάχη για την τιμή του ελαιολάδου

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Δήλωση του προέδρου της ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/π.Κρήτης κ. Κώστα Καμπιτάκη.

Η τιμή του ελαιολάδου που ανακοινώθηκε και ανέρχεται στα 2 ή 2,10 ευρώ ανά κιλό, παρουσιάστηκε εξωραϊστικά ως η «καλύτερη» υπό τις παρούσες συνθήκες της διεθνούς αγοράς. Σε κάθε περίπτωση όμως η τιμή αυτή είναι εξευτελιστική για το προϊόν. Με αυτή την τιμή η ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης εισέρχεται στο στάδιο της εγκατάλειψης, κατά το πρότυπο των αμπελιών και της σταφίδας. Η ανάγνωση και παρουσίαση από τα ΜΜΕ της κατάστασης στη διεθνή αγορά, όταν γίνεται στην έναρξη της περιόδου συγκομιδής, αποτελεί ουσιαστικά το άλλοθι αυτού του εξευτελιστικού επιπέδου των τιμών. Η μελέτη των εξελίξεων στην αγορά οφείλει να είναι διαρκής, έγκυρη και έγκαιρη ώστε να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα.
Οι ευθύνες για τη δυσμενέστατη αυτή εξέλιξη είναι πολλές και ποικίλες. Έχουν και ονοματεπώνυμο. Ίσως κάποιοι να πρέπει να πάνε στα σπίτια τους. Δεν είναι όμως του παρόντος ο καταλογισμός των ευθυνών. Το σημερινό ζητούμενο είναι από τη μια η αναζήτηση της άμεσης απάντησης, που είναι ικανή να ... αποτρέψει το δυσμενές ενδεχόμενο της εγκατάλειψης της καλλιέργειας και από την άλλη η ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών για την ανάκαμψη της καλλιέργειας.
Η απάντηση στο πρώτο είναι υπόθεση της κυβέρνησης, που οφείλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, να παρέμβει αποφασιστικά προς τη κατεύθυνση της άμεσης στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών (αυτών καθαυτών – όχι των Ενώσεων - έχει τρόπους), τουλάχιστον μέχρι τη κάλυψη του κόστους της καλλιέργειας.
Η απάντηση στο δεύτερο όμως είναι υπόθεση όλων. Πριν απ’ όλα είναι υπόθεση των ίδιων των ελαιοπαραγωγών, μεμονωμένα και συλλογικά. Είναι υπόθεση των ελαιουργών, των τυποποιητών, των εμπόρων κάθε μορφής, (ιδιωτών ή συνεταιριστών), ή τουλάχιστον εκείνων που δεν θέλουν να είναι μεταπράτες των ξένων (Ιταλών ή Ισπανών αδιάφορο), αλλά υπηρέτες των παραγωγών και της Κρήτης. Είναι υπόθεση των φορέων τοπικής εξουσίας, οι οποίοι οφείλουν να πάψουν να οχυρώνονται πίσω από τις επιλογές άλλων. Είναι τέλος υπόθεση της κυβέρνησης. Οι δύο τελευταίοι (φορείς τοπικής εξουσίας και κυβέρνηση) οφείλουν να διαμορφώσουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων, που είναι έτοιμες να αντιδράσουν στις δυσμενείς συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και έχουν τη θέληση, την ικανότητα και τον τρόπο να εκμεταλλευτούν τα θετικά της. Υπάρχουν αυτοί. Η παραπάνω πρακτική είναι υποχρεωτική, αφού η καθιέρωση ενός προστατευτικού συστήματος (κατά την ΟΑΣΝΗ) φαντάζει μάλλον απίθανη υπό τις παρούσες συνθήκες. Εξ άλλου η διατύπωση αυτής της πρότασης τώρα μπορεί να είναι και άλλοθι στις απαράδεκτες τιμές που ανακοινώθηκαν (εκδοχή που δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι στις προθέσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας).

16 Δεκέμβρη 2008
.
Κ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων στην Πέλλα


ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα , 17 -12-2008
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Πραγματοποιήσαμε με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων της Πέλλας την κινητοποίηση – πορεία μας από τα ορεινά - ημιορεινά χωριά του Καϊμάκτσαλαν, της Τζένας & του Πάϊκου προς τον Αξιό. Συμμετείχαμε πολλοί συνάδελφοι και σ’ αυτή τη διαμαρτυρία για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για τα προβλήματα επιβίωσης της κτηνοτροφίας & των οικογενειών μας.
Οι εξευτελιστικές τιμές στο Γάλα & το Κρέας και η από πέρσι κατακόρυφη αύξηση των τιμών των Ζωοτροφών έχουν σαν αποτέλεσμα ολόκληρος ο κλάδος μας να βρίσκεται σε απόγνωση . Η συντριπτική πλειοψηφία των Κτηνοτρόφων – ξεπερνώντας τους πολιτικούς διαχωρισμούς και τις ταμπέλες - παλεύει απέναντι σ’ αυτή τη κατάσταση, όπως και σε ... όλες τις γωνιές της χώρας μας με σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
Οι αγώνες μας πρέπει να συνεχιστούν και να δυναμώσουν, δεν έχουμε άλλο δρόμο γιατί τα προβλήματα πάνε να μας πνίξουν.
Στη πορεία μας συμμετείχαμε με τα αγροτικά μας αυτοκίνητα και το πανό μας με το σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ» . Ανταμώσαμε στην Ε.Ο. Έδεσσας – Θεσσαλονίκης μετά τη Χαλκηδώνα με τους συναδέλφους μας αγρότες του Νομού Θεσσαλονίκης και όλοι μαζί για να γνωστοποιήσουμε τα αιτήματα & τον αγώνα μας, κλείσαμε το δρόμο για πάνω από δύο ώρες .
Στείλαμε για μια ακόμη φορά το μήνυμά μας σε όλους τους υπεύθυνους για τη κατάντια της ελληνικής κτηνοτροφίας και ζητήσαμε ν’αλλάξει η πολιτική απέναντι στα προβλήματα ύπαρξης μας .
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Πανελλαδική στάση εργασίας Πέμπτη 18/12/2008


Νέες αγωνιστικές, απεργιακές δράσεις - Πανελλαδική στάση εργασίας Πέμπτη
18/12/2008

Νέες αγωνιστικές, απεργιακές δράσεις

Μετά τη γενική απεργία της 10/12/2008, σύμφωνα και με το πλαίσιο των
αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου (28/11/2008) και της Ε.Ε. (8/12/2008)
και στη βάση των νέων δεδομένων :

α.- Την πολιτική και κοινωνική συγκυρία από το τραγικό και συγκλονιστικό
γεγονός της δολοφονίας του 16χρονου Αλέξη, τις κινητοποιήσεις της
νεολαίας και της κοινωνίας που αναδεικνύουν, με συμπυκνωμένο ...τρόπο και
περιεχόμενο, το ζήτημα των συλλογικών δικαιωμάτων : πολιτικών,
οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών.

β.- Την ψήφιση του προϋπολογισμού της λιτότητας, που ψηφίζεται μάλιστα
σε μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή 21/12/2008), τη μείωση των εισοδημάτων και
των κοινωνικών δαπανών, την προώθηση και νέων ιδιωτικοποιήσεων, την
άδικη και ταξική φορολογία.

γ.- Την παραμονή της εκκρεμότητας επιχορήγησης και χρηματοδότησης του
Ταμείου Πρόνοιας (εφάπαξ) και του ΟΠΑΔ
(Υγειονομική Περίθαλψη), με αποτέλεσμα την όξυνση και τη δραματική
εξέλιξη που ήδη έχουν προσλάβει.

δ.- Τις αποφάσεις για κινητοποιήσεις Ομοσπονδιών – Μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

διευρύνονται, οργανώνονται και συντονίζονται ως εξής οι δράσεις μας :


Την Πέμπτη 18/12/2008 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από 11.30 έως το τέλος
του ωραρίου με :

•1. Κεντρική συγκέντρωση στις 12.00 στην οδό Αριστοτέλους (Υπουργείο
Υγείας, ΟΠΑΔ) όπου πραγματοποιείται και συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ για τη
δημόσια υγεία, πρόνοια, στην οποία συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε.

•2. Την πραγματοποίηση συλλαλητηρίων στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα και
στις υπόλοιπες πόλεις σε συντονισμό με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, τα
Νομαρχιακά Τμήματα και τα Εργατικά Κέντρα (Πέμπτη 18/12/2008 από 12.00
και μετά).

Η ανάπτυξη των οργανωτικών και πολιτικοσυνδικαλιστικών ενεργειών, μέτρων
και πρωτοβουλιών για την καθολική, οργανωμένη, δυναμική συμμετοχή στις
αγωνιστικές, απεργιακές δράσεις, είναι επιβεβλημένη για όλους από τα
γεγονότα και τη συγκυρία, τα προβλήματα και τις εξελίξεις.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2008

11.30 έως τέλος ωραρίου

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Αλέξανδρος Μπαλτατζής για κλάματα

Από επιτυχία σε επιτυχία νομίζει ότι βαδίζει ο υπουργός μας κ. Κοντός. Από την μία πανηγυρίζει επειδή έχει απορροφητικότητα μόνο 10,7% μετά από δύο ολόκληρα χρόνια και από την άλλη οι αγρότες ψάχνονται ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα που λειτούργησε και άρχισε κιόλας να δίνει χρήματα. Τα αγροπεριβαλλοντικά πάντως δεν έχουν αρχίσει ακόμα
Ακολουθεί η ανακοίνωση ...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 - «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ) που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη, στις 12 Δεκεμβρίου 2008, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κήρυξε την έναρξη των εργασιών ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός. Επίσης, απηύθυναν χαιρετισμούς, ο Υπερνομάρχης Ξάνθης - Καβάλας - Δράμας κ. Τάτσης Κων/νος, ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Παυλίδης Γιώργος και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Στυλιανίδης Μιχάλης καθώς και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Adelina Dos Reis. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Περιφέρειας.

Με την ομιλία του ο Υπουργός κ. Αλέξανδρος Κοντός επισήμανε τη μεγάλη και σημαντική προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 - «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού προϋπολογισμού 6 δις €.

Όπως τόνισε, έχουν, ήδη, απορροφηθεί κονδύλια για περιβαλλοντικές δράσεις, που ανέρχονται συνολικά σε 543,5 εκατ. € Δημόσια Δαπάνη, ποσό που αντιστοιχεί σε απορρόφηση ύψους 10,7% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" αποτελεί το σημαντικότερο «εργαλείο» για την αγροτική ανάπτυξη του τόπου μας, καθώς μέσα από τις δράσεις του τίθενται ως βασικές προτεραιότητες τα εξής :

1. Η προστασία του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας .

2. Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της χώρας.

3. Η προστασία και η αποκατάσταση του δασικού πλούτου της χώρας μας.

Επίσης, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος, δημιουργείται ειδικός φάκελος, ύψους περίπου 570 εκ. Ευρώ, που θα έχει προορισμό την καταβολή ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης την ικανοποίησή τους για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέστησαν και πήραν το λόγο.

Η Συνεδρίαση, ολοκληρώθηκε αφού προηγουμένως αναπτύχθηκαν διεξοδικά τα Συμπεράσματα της συνάντησης και προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Ιούνιο του 2009.

Νέα Ιστοσελίδα απο την Ένωση Γεωπόνων Μελετητών ΕΓΜΕΣΕ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών (ΕΓΜΕΣΕ)ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ μας ενημέρωσε για την λειτουργία της νέας ιστοσελίδας της Ένωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση /http://www.geoponoimeletites.tk

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

Νέο συλλογικό όργανο αποκτούν οι γεωτεχνικοί

Νέο συλλογικό όργανο αποκτούν οι γεωτεχνικοί που εργάζονται σε νομαρχίες και δήμους της Κεντρικής Ελλάδας. Το παραπάνω αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη που έλαβε χώρα στο ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Σκόρδα και με τη συμμετοχή γεωτεχνικών ΟΤΑ Α’ βαθμού απ’ όλη την περιφέρεια.

Η απόφαση πάρθηκε ενόψει και της θεσμικής αναθεώρησης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ενώ παράλληλα ορίστηκε ... συντονιστική επιτροπή αποτελούμενη από 10 γεωτεχνικούς των δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας.

Επίσης συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους γεωτεχνικούς των δήμων καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν θεσμικά και οικονομικά, στα οποία εκφράστηκε η αμέριστη συμπαράσταση του προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Κωνσταντίνου Σκόρδα αλλά και ο συντονισμός δράσης.

H συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους εξής:
1. Μήτσος Νίκος - Δήμος Λαρισαίων
2. Διαμαντούλης Ιωάννης - Δήμος Λαρισαίων
3. Παπαδοπούλου Αγγελική - Δήμος Γιάννουλης
4. Κίσσα Μαρία- Δήμος Μελιβοίας
5. Γιουβρή Δώρα – Δήμος Αμπελώνα
6. Χαυτουρας Αποστόλης – Δήμος Μηλεών Μαγνησίας
7. Μπίτης Αθανάσιος- Δήμος Αργαλαστής Μαγνησίας
8. Ευθυμίου Αποστόλης - Δήμος Τυμφαίων Τρικάλων
9. Φωτάκη Εφη- Δήμος Γόμφων Τρικάλων
10. Βασιλικός Χαρίλαος - Δήμος Παραληθαίων Τρικάλων
11. Καμινιώτης Αποστόλης – Δήμος Μενελαίδος Καρδίτσας

Επίσης παρευρέθηκαν και οι παρακάτω γεωτεχνικοί των ΟΤΑ: Νεμπεγλεριώτου Σούλα, Παπαδόπουλος Μπάμπης και Σπηλιώτου Βάια – Δήμος Λαρισαίων, Ναγκούλη Σόνια – Δήμος Πλατυκάμπου, Κατσίκα Ελένη – Δήμος Αγιάς, Μπαγκούας Οδυσσέας – Δήμος Λιβαδίου, Στάθη Ευαγγελή –Δήμος Αρμενίου, Καλφούντζου Παρασκευή – Δήμος Ενιπέα, Μπομπότη Ζωή – Δήμος Φερών.

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν έχουν καμία ευθύνη για το μπάχαλο του ΟΣΔΕ

Κάνανε τα μητρώα με τους Ιδιώτες και αφού τα βρήκανε στα λεφτά οι εταιρείες με τον Υπουργό, μητρώα δεν έχουμε.
Δίνουν εκατομμύρια στις ενώσεις για ενεργοποίηση δικαιωμάτων και πάλι ΟΣΔΕ δεν έχουμε. Φτιάχνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τεράστιους μισθούς για τους ημετέρους και χιλιάδες συμβασιούχους να βγάζουν την δουλειά, και παραγκωνίζουν τους Γεωπόνους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Τι έγινε; πάλι πρόστιμα τρώμε.
Ποιος φταίει για όλα αυτά; Η λύση είναι απλή, σιγά μην φταίει το πλιάτσικο και οι κολλητοί τους . Ρίχνουν τις ευθύνες στους Γεωπόνους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που εδώ και χρόνια δεν έχουν σχέση με την υπόθεση. Οι έλεγχοι που κάνουν είναι ελάχιστοι άλλα από ότι φαίνεται είναι οι κατάλληλοι για να τους φορτώσουν την ανικανότητα και τις "εξυπηρετήσεις" των Γαλάζιων παιδιών του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ακολουθεί άρθρο του Αγρότυπου

Την εποχή των ισχνών ευρώ, «χαρίζουμε» 179 εκατ. ευρώ στην Ε.Ε.

Σε μια εποχή όπου αναζητούνται πόροι για να περάσει η ύφεση όσο πιο μαλακά γίνεται, σε μια εποχή που ψάχνουμε το ένα ευρώ για να στηρίξουμε τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει χρήματα στην Ε.Ε, λόγω διοικητικής ανεπάρκειας στην ευγενική του έκφραση ή λόγω μπάχαλου κατά το κοινώς λεγόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στις 14 άλλες χώρες που θα επιστρέψουν και αυτές χρήματα και βέβαια δεν είναι «παρηγοριά» αυτό, μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς εδώ.

Όταν η ταύτιση των παραγωγικών δεδομένων δεν βρίσκεται στο επίπεδο με αυτά που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε δεν είναι καθόλου παράξενο να μας ζητούν τα… περισσευούμενα χρήματα.
Βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στο ΥπΑΑΤ, που είναι και ο «στρατηγός» δεν φταίει απόλυτα. Μερίδιο της ευθύνης έχει και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δια των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης οι οποίες είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους.
Δεν γνωρίζουμε εάν είναι επαρκώς στελεχωμένες και για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διοικητικές αδυναμίες, αλλά δεν είναι θέμα που θα απασχολήσει τον αγρότη που χάνει χρήματα.
Αυτό που ξέρουμε είναι το δομημένο επαρκώς κράτος σε όλη του την ιεραρχία είναι υποχρέωση και όχι …..προσφορά προς τους ιθαγενείς κατοίκους.
Όσο για το στελεχιακό δυναμικό του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ είναι μία άλλη πικρή ιστορία. «Ο κ. Κοντός αποφεύγει να ομολογήσει ότι το κενό καλύπτεται με απανωτές και επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων οχτάμηνης, εξάμηνης ή δίμηνης διάρκειας ή και συμβάσεων έργου. Έτσι και το ΠΔ164/04 παραβιάζει και την αλήθεια αποκρύπτει. Χρησιμοποιεί καταχρηστικά συμβασιούχους σ’ έναν οργανισμό του οποίου το αντικείμενο είναι σαφέστατα προσδιορισμένο, είναι ελεγκτικό και δεν έχει κανένα επείγοντα, ξαφνικό ή εποχικό χαρακτήρα». Αυτά λέει το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης.
Το αποτέλεσμα είναι ότι με παρατυπίες και ελλείψεις η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει 179,13 εκατ. ευρώ δηλαδή το ένα τρίτο των 528,50 εκατ. ευρώ που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 15 χώρες. Αλλη μια «επιτυχία» του ΥπΑΑΤ!Αναλυτικά θα πρέπει να επιστραφούν:

* 67,40 εκατ. ευρώ για ανεπαρκείς ελέγχους και υπέρβαση του πλαφόν στο βαμβάκι
* 83,64 εκατ. ευρώ για μόνιμες ανεπάρκειες στους ελέγχους των φυτειών, των ελαιοτριβείων και των αποδόσεων
* 14,34 εκατ. ευρώ για τις αδυναμίες στη βάση δεδομένων του καθεστώτος πριμοδότησης των κτηνοτρόφων και στους επιτόπιους ελέγχους
* 6,56 εκατ. ευρώ για υπέρβαση του πλαφόν των επιδοτήσεων
* 4,52 εκατ. ευρώ για εκπρόθεσμη πληρωμή των ενισχύσεων
* 2,67 εκατ. ευρώ για πληρωμές με επιταγές και αδυναμίες στους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους.Απο Αγρότυπο

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Ούτε μία παραβίαση της πολλαπλής συμμόρφωσης στην Ελλάδα!!


Η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η οποία άρχισε να ισχύει το 2005, χαρακτηρίζεται από την καταβολή σε κάθε δικαιούχο μιας ενιαίας ενίσχυσης ανεξάρτητης από την παραγωγή («αποδέσμευση»). Ωστόσο, και αυτό συνιστά βασικό στοιχείο της νέας ΚΓΠ, οι καταβαλλόμενες ενισχύσεις μπορούν να μειωθούν εάν οι δικαιούχοι δεν τηρήσουν ορισμένους κανόνες .... οι οποίοι ισχύουν ήδη όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, ή εάν δεν ικανοποιήσουν την πρόσφατα θεσμοθετηθείσα απαίτηση της διατήρησης της γεωργικής γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
Συνεπώς, η καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στο ακέραιο πραγματοποιείται πλέον υπό όρους και, από το 2007, σε αυτή την πολιτική της πολλαπλής συμμόρφωσης περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή ορισμένων μέτρων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.
Το 2008, το Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε έλεγχο με αντικείμενο την πολιτική της πολλαπλής συμμόρφωσης σε επίπεδο Επιτροπής και σε επτά κράτη μέλη αντιπροσωπευτικά της πολυμορφίας της γεωργικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.
Στην έκθεση που μόλις ενέκρινε το Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι αυτής της πολιτικής δεν έχουν καθοριστεί κατά τρόπο συγκεκριμένο, μετρήσιμο, συναφή και ρεαλιστικό και ότι, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, πολλές υποχρεώσεις παραμένουν τυπικές παρουσιάζοντας, κατά συνέπεια, ελάχιστες πιθανότητες να επιφέρουν τις αναμενόμενες αλλαγές, είτε αυτές είναι η μείωση του όγκου των ενισχύσεων είτε η μεταβολή των γεωργικών πρακτικών.
Ειδικότερα, το Συνέδριο διαπιστώνει ότι:

- τα κράτη μέλη δεν μετέτρεψαν όλα τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης σε υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης•

- ο έλεγχος της τήρησης αυτών των υποχρεώσεων είναι ελλιπής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανύπαρκτος. Ένας από τους λόγους αυτής της κατάστασης είναι ότι αυτοί οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες και ότι σημαντικός αριθμός υποχρεώσεων δεν μπορεί να υποβληθεί σε ουσιαστικό έλεγχο, δεδομένου ότι αυτές αφορούν γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται άλλες εποχές του έτους•

- η ασήμαντη μείωση των άμεσων ενισχύσεων η οποία παρατηρείται μέχρι σήμερα οφείλεται τόσο στις αδυναμίες του ελέγχου, όσο και σε ένα ανεπαρκές σύστημα επιβολής κυρώσεων. Για παράδειγμα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι από τους 11 633 ελέγχους στο πλαίσιο της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και τους 14 896 στο πλαίσιο αυτής για τους οικοτόπους, οι οποίοι διενεργήθηκαν για δύο έτη σε τέσσερα κράτη μέλη (δεν είμαστε μόνοι), δεν είχε εντοπιστεί ούτε μία παραβίαση της πολλαπλής συμμόρφωσης•

- η καθιέρωση της πολλαπλής συμμόρφωσης έχει αποδυναμώσει βασικά στοιχεία του συστήματος ελέγχου και επιβολής κυρώσεων που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η διάκριση μεταξύ της πολλαπλής συμμόρφωσης και των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων δεν είναι πάντοτε σαφής•

- τα δεδομένα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή δεν είναι αξιόπιστα και υπερεκτιμούν τόσο τα ποσοστά ελέγχου των γεωργών, όσο και τα ποσοστά συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες. Το σύστημα που εφαρμόζει η Επιτροπή για την παρακολούθηση αυτών των δεδομένων είναι ελλιπές και πλήττεται κυρίως από την απουσία δεικτών απόδοσης και βασικών επιπέδων.
Συνολικά, το Συνέδριο θεωρεί ότι η πολλαπλή συμμόρφωση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της ΚΓΠ, καταλήγει ωστόσο στο συμπέρασμα ότι, έτσι όπως τη διαχειρίζεται επί του παρόντος η Επιτροπή και την εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, δεν είναι αποτελεσματική.
Εάν οι δημόσιες αρχές επιθυμούν η πολλαπλή συμμόρφωση να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της, οφείλουν να καθορίσουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι να μπορούν να μετατραπούν σε υποχρεώσεις ελέγξιμες σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Το Συνέδριο συνιστά, επομένως, την απλοποίηση, αποσαφήνιση και ιεράρχηση των ισχυόντων κανόνων.Ενημερωτικό σημείωμα Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συναδρίου

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

24ωρη Γενική Απεργία 10-12-08

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
-Άμεση κρατική επιχορήγηση του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
-Αντιμετώπιση των προβλημάτων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) για να ... σταματήσουν τα προβλήματα με τις καταγγελίες των συμβάσεων των γιατρών και των φαρμακοποιών και να αναβαθμιστεί η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη.
-Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων. Επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ Και στο Δημόσιο.
-Πραγματικές αυξήσεις. Νέο μισθολόγιο με 1.350 ευρώ κατώτερο μισθό.
- Αύξηση των δαπανών για Παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση.
-Προστασία και αναβάθμιση ιων Δημοσίων Υπηρεσιών. ‘Οχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Κατάργηση του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
- Δίκαιο φορολογικό σύστημα.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΩΡΑ 11:ΟΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

Πανγεωτεχνική συγκέντρωση και απεργία


02.12.08
Μετά από πολλά χρόνια, γεωτεχνικοί όλων των κλάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στις 21 Νοέμβρη. Τα σωματεία του δημοσίου πραγματοποίησαν 4ωρη στάση με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των συναδέλφων.
Η συνειδητή στροφή της ελληνικής κυβέρνησης και της Ε.Ε. για ενίσχυση, μετά το 2013, του «πυλώνα» της ανάπτυξης, σημαίνει το τέλος των επιδοτήσεων για τους «μικρούς» αγρότες και «όλα τα λεφτά» στους βιομήχανους τροφίμων και τους μεγαλοτσιφλικάδες. Οι πρώτες ύλες θα εξασφαλίζονται σε εξευτελιστικές τιμές από την εντατικότερη εκμετάλλευση των “τρίτων” χωρών!
Σε μια τέτοια γεωργία οι γεωτεχνικοί είναι άχρηστοι. Απαιτούνται λίγοι και ... εχέμυθοι, της απολύτου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης και των διαχειριστικών αρχών του Δ’ ΚΠΣ. Αυτοί θα μοιράσουν το χρήμα στους δικαιούχους και θα τους «ελέγξουν» με τη βοήθεια των λίγων εκλεκτών τους ιδιωτών γεωτεχνικών (οι λεγόμενοι «εξωτερικοί συνεργάτες») και των «ημέτερων» συνεταιρισμών.
Ξεκίνησε ήδη το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης για αποστελέχωση και αποψίλωση αρμοδιοτήτων και αντικειμένων των κεντρικών, νομαρχιακών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

Στο μεταξύ, η ληστεία των ασφαλιστικών μας ταμείων και η μεταφορά των ειδικών λογαριασμών στον προϋπολογισμό αποτελεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση, η οποία δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση και αγωνιστική διεκδίκηση!
Η κυβέρνηση, που το προηγούμενο διάστημα έσυρε τις απεργίες μας στα δικαστήρια, αυτή τη φορά έφερε τα ΜΑΤ που μας έφραξαν με τη βία την είσοδο στο Υπουργείο, όπου δουλεύουμε! Τόσο αυτή όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις προτιμούν τον Εφραίμ στο Υπουργείο από τους εργαζόμενους γεωτεχνικούς. Έτσι θα κάνουν τις «ιερές και ανίερες» μπίζνες τους χωρίς την ενοχλητική παρουσία μας!

Τα πράγματα όμως δείχνουν ότι «έχει ο καιρός γυρίσματα» και θα μας βρουν μπροστά τους.
Κατερίνα Γιαννούλια, γεωπόνος ΥΠΑΑΤ Εφημερίδα Εργατική Αριστερά

Χειραγώγηση συλλογικού υποσυνείδητου

Πάντα στις εργατικές και συντεχνιακές διεκδικήσεις κρατούσα μία απόσταση. Τα έβλεπα αφ' υψηλού. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Ζητάμε φραγκοδίφραγκα για να πάρουμε πενταροδεκάρες? Βάζουμε κι ένα θεσμικό ζήτημα για να δώσουμε και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο και «πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες» Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Απ' τη στιγμή που ζητάμε ζητάμε. Ανατροπή του πολιτικού ... καθεστώτος κατάργηση της άρχουσας τάξης, μοίρασμα των τσιφλικιών σε ακτήμονες επαναφορά του Λένιν στην «εξουσία» κλπ κλπ. Βέβαια καταλάβαινα και τη δυσκολία του πράγματος και γι'αυτό σκεφτόμουνα ότι κάτι καλύτερο μπορεί να έρθει αν πιάσουμε πάτο. Όμως αυτό που βλέπω είναι ότι τώρα κληρώνει για όλους. Οι έχοντες και κατέχοντες ασκούν πιέσεις για να τα φέρουν ευνοϊκά γι' αυτούς. Το ότι μιλάνε για εβδομάδα 3-4 ημερών με αντίστοιχες μειώσεις στις αποδοχές δεν είναι κάτι καινούριο αλλά τώρα το βάζουν ποιο επιτακτικά. Για να μη δούμε στρατιές ανέργων λένε με τάχα λυπημένο ύφος στα τηλεπαράθυρα γιατί εμείς νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους. Μα καλά σκέφτεσαι εσύ δεν τα κατάφεραν με τους τετράωρους? Δεν έλεγαν ότι θα δώσει ώθηση στην οικονομία στις επιχειρήσεις και εντέλει θα είναι για το καλό του εργαζόμενου? Είδατε εσείς καμία βελτίωση παρόλο ότι ο θεσμός ζει και βασιλεύει κάποια χρόνια τώρα? Μας θέλουν όλους ομήρους και όχι μόνο τους τετράωρους σε «ελαστικά» ωράρια εργασίας δέσμιους στις ορέξεις των αφεντικών όπου κατά το δοκούν θα εκβιάζουν αφού οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα χρησιμεύουν για τις τουαλέτες. Δεν λέω ότι αυτό θα περάσει αύριο αλλά κάποια στιγμή σίγουρα. Λέγε λέγε το κοπέλι κάνει τη κυρά και θέλει. Όταν για παράδειγμα λένε ότι δεν έχουν λεφτά τα ταμεία για συντάξεις και εφάπαξ τη μια λόγω της κρίσης και την άλλη επειδή τώρα δύο εργαζόμενοι συντηρούν ένα συνταξιούχο ενώ παλιότερα ήταν τρεις για ένα και έχουμε πρόβλημα υπογεννετηκότητας και άλλες τέτοιες σαχλαμάρες για να κρύψουν την αλήθεια ότι αυτοί και οι κουμπάροι έχουν φάει τα λεφτά. μπορεί κάποια στιγμή να πείσουν πολλούς από εμάς. Παλιά ούτε οι δεξιοί δεν τολμούσαν να ξεστομίσουν τη λέξη ιδιωτικοποίηση, την καμούφλαραν σε αποκρατικοποίηση αλλά τώρα φοβάμαι πως ούτε οι <αριστεροί> ντρέπονται πλέον.
Τώρα δεν υποτιμώ κανένα αίτημα όσο μικρό κι αν ακούγεται. Ακόμα και αν δεν κερδηθεί ίσως κόψει την πορεία παραχώρησης κεκτημένων δικαιωμάτων. Αυτά που θεωρούσα κεκτημένα (οκτάωρα,ασφάλεια,πενθήμερο και πολλά άλλα) βλέπω ότι δεν είναι καθόλου δεδομένα και ότι ξαναμπαίνουν στο μικροσκόπιο για να αλωθούν. Αυτά που φαίνονται σαν παραχωρήσεις είναι στην ουσία τους αποτέλεσμα αγώνων και κανείς δεν έχει δικαίωμα να τα σνομπάρει ούτε εγώ. Αλλά ας ξαναβάλουμε ρε παιδιά στους στόχους κάτι μεγαλύτερο γιατί λέξεις όπως σοσιαλισμός ή αγώνες πάνε να χάσουν τη σημασία τους. Για παράδειγμα ας συμφωνήσουμε στις 3-4 μέρες εβδομάδα δουλειά χωρίς μείωση μισθών ή ενσήμων. Καλά ρε παιδιά τι βαράτε μια σκέψη έκανα.
dakoktonos

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Κυβέρνηση κλεφταράδων και δολοφόνων


Η πρώτη σελίδα του Πρώτου θέματος
Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε επάνω στην επόμενη φωτογραφίαΗ κυβέρνηση και ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Εκτός κλινικών οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου

«Εμπάργκο» στην περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ βάζουν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών

Μετά τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι εξακολουθούν να μη χορηγούν φάρμακα επί πιστώσει στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών κλινικών Βορείου Ελλάδος διαμαρτύρεται για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση πληρωμής των νοσηλίων του ταμείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, «λογαριασμοί περίθαλψης ασθενών από τον Ιανουάριο του 2008 παραμένουν απλήρωτοι και μάλιστα σε τιμές καθηλωμένες από το 1992».

Οι κλινικάρχες υποστηρίζουν ότι ... αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ζητούν από τον υπουργό Υγείας «να δώσει άμεσα εντολή για εκταμίευση του απαραίτητου χρηματικού ποσού προς τον ΟΠΑΔ».

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ο Σύνδεσμος, οι ιδιωτικές κλινικές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας θα αναστείλουν από 15 Δεκεμβρίου την επί πιστώσει περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ. Ημερησία

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων για τα υπηρεσιακά συμβούλια απο την ΠΑΣΚ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(ΠΑΣΚ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις εκλογές τις 29-11-2008 για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Β Υπηρεσιακό Συμβούλιο η παράταξή μας για άλλη μια φορά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, με αυξημένα ποσοστά.
Η νίκη αυτή είναι η επιβράβευση της παρουσίας της παράταξής μας στους συνδικαλιστικούς αγώνες των ... εργαζομένων του Υπουργείου και της ουσιαστικής παρέμβασης των εκπροσώπων μας στο Β Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Είναι η δύναμη που μας δίνουν οι εργαζόμενοι να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια αιτήματά τους.
Σε μια εποχή που η αναξιοκρατία και ο κομματισμός έχουν επικρατήσει στη Δημόσια Διοίκηση η παράταξή μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την διεκδίκηση των αιτημάτων των εργαζομένων και θα υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα όλων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ψήφισαν: 403
Έγκυρα; 388
Λευκά: 3
Άκυρα: 12
ΠΑΣΚ: 218 ποσοστό 56,18%
ΔΑΚΕ: 111 ποσοστό 28,60%
ΕΣΑΚ: 59 ποσοστό 15,22%

Εκλέχθηκαν από την παράταξή μας οι:
Σταύρος Γλυκός :Τακτικό μέλος
Αγγέλης Θεόδωρος: Αναπληρωματικό μέλος
Η Γραμματεία της ΠΑΣΚ Υπουργείου Γεωργίας

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Η πλάκα είναι οτι κάνουνε τους αυστηρούς στα Δασαρχεία για το Βατοπέδιο ενω τις παρανομίες τις κάνανε οι ίδιοι


Αυστηρές εντολές στις δασικές υπηρεσίες για να προβαίνουν σε «πράξεις χαρακτηρισμού» με βάση τη δασική νομοθεσία έδωσε με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης. Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του, παρατηρήθηκαν απαράδεκτα φαινόμενα στο θέμα της προστασίας δασών όπου κορυφαίο στοιχείο είναι η πράξη χαρακτηρισμού και επισημαίνει ότι «δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει συγκεκαλυμμένη άρνηση διενέργειας πράξεων χαρακτηρισμού για πιθανή συγκάλυψη παλιών υποθέσεων».

Τη σχετική εγκύκλιό του, ο κ. Κιλτίδης απέστειλε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή την υπόθεση του Βατοπαιδίου ... και την κοινοποίησε σε όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας για την άμεση εφαρμογή της.

Αναλυτικά, η οδηγία του κ. Κιλτίδη είναι η ακόλουθη:

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός Εποικιστικών Εκτάσεων

Κατά τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, περιήλθαν σε γνώση μας έγγραφα του Δασαρχείου Αρναίας και της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής τα οποία δεικνύουν άγνοια της διοικητικής πρακτικής και των αρμοδιοτήτων όπως αυτές προβλέπονται από τους Νόμους του Κράτους.

Μετά και την έκδοση της αρ. 101769/1994/21.11.2008 εγκυκλίου μας, είναι προφανές και αυτονόητο ότι κάθε διαταγή ή εγκύκλιος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του χαρακτηρισμού των εποικιστικών εκτάσεων από αρμόδια - κατωτέρου επιπέδου - όργανα, καταργείται και από αναρμόδια όργανα δεν εφαρμόζεται, πολύ δε περισσότερο όταν από τις 04.08.08 η Δ/νση Δασών της Περιφέρειάς σας, αναφέρεται με σαφήνεια στην υποχρέωση έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού (αρ. 7897/04.08.08 διαταγή της).

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της πράξης χαρακτηρισμού έρχεται σε αντίθεση με ότι ορίζεται από την Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ή Οριστικών Διανομών (π.χ. ο χαρακτήρας της έκτασης κρίνεται δασικός ενώ η απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων προσδιορίζει χρήση διάφορη της δασικής) τότε κατισχύει η Πράξη Χαρακτηρισμού, καθότι η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων προέχει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Δασικούς Νόμους.

Θεωρούμε απαράδεκτο οι Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας μας να κατασυκοφαντούνται και να πληγώνονται για την κορυφαία διαδικασία - μέχρι την κατάρτιση και εν συνεχεία την κύρωση των δασικών χαρτών - της προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα και να παρακολουθήσει την πιστή τήρησή της με τη δέουσα αυστηρότητα.Αθηναϊκό - Μακεδονικό πρακτορείο Ειδήσεων

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Εκλογών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπ. Αγροτ. Αν. & Τροφίμων (29-11-2008)

Αποτελέσματα Εκλογών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπ. Αγροτ. Αν. & Τροφίμων

Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου:
Ψήφισαν : 753
Έγκυρα : 733
Ακυρα -Λευκά : 20
Έλαβαν: ...
-ΔΑΚΕ: 323. ποσοστό 44.06 %
-ΠΑΣΚ: 241. ποσοστό 32.87%
-ΕΣΑΚ: 125. ποσοστό 17.05 %
-Ανεξάρτητοι: 44. ποσοστό 6%
Εκλέγονται δύο (2) τακτικά μέλη. με τους αναπληρωματικού τους
-από ΔΑΚΕ: Γιώργο Δραμυτινός. με αναπληρωματική την Ψυλλίδου Αγγελική
-από ΠΑΣΚ : Κώστα Καραμήτρο. με αναπληρωματικό τον Νίκο Μπόκαρη

Β’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου:
Ψήφισαν: 403
Έγκυρα: 388
Ακυρα -Λευκά: 15
Έλαβαν:
-ΠΑΣΚ: 218. ποσοστό 56.18 %
-ΔΑΚΕ: 111. ποσοστό 28.60%
-ΕΣΑΚ: 59. ποσοστό 15.20 %
Εκλέγονται δύο (2) τακτικά μέλη. με τους αναπληρωματικούς τους:
-από ΠΑΣΚ : Σταύρος Γλυκός με αναπληρωματικό τον Θεόδωρο Αγγέλη
-από ΔΑΚΕ : Γιώργος Λιακόπουλο. με αναπληρωματική την Ευφροσύνη Παπουτσή

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Υποβολή Υποψηφιοτήτων για εκλογές ΠΕΓΔΥ- ΠΟΓΕΔΥ 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ :404
Θέμα: Ενημέρωση μελών ΠΕΓΔΥ, για υποβολή υποψηφιοτήτων, εν όψει εκλογών 2009
Σε συνέχεια του 403 /11.11.08 εγγράφου μας, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων (Π.Σ.), σας υπενθυμίζουμε ότι το τρίμηνο (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος) του 2009 γίνονται οι εκλογές της ΠΕΓΔΥ, για την ανάδειξη των Οργάνων : Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης και για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ....
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΙΙΕΓΔΥ, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι την 31.12.08 αίτησή τους, προς τα Π. Σ ή στο Δ. Σ. της Π.Ε.Γ.Δ.Υ., στην οποία να προσδιορίζουν το όργανο για το οποίο βάζουν υποψηφιότητα, Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Π.Σ. Θα στέλνονται στο Δ. Σ. μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2009.
Κάθε τακτικό μέλος, μπορεί να είναι υποψήφιο μόνο για ένα (1) όργανο της ΠΕΓΔΥ (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλια) ή για αντιπρόσωπος στην ΠΟΓΕΔΥ ή να είναι υποψήφιο για ένα (1) από τα παραπάνω όργανα και ταυτόχρονα υποψήφιο για αντιπρόσωπος στην ΠΟΓΕΔΥ. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους, που είναι εκλεγμένοι σε Π.Σ.

Εκλογές Γεωπόνων στα Περιφεριακά Συμβούλια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 11.11.08
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΘΕΜΑ : Εκλογές ΠΣ 2008
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 § 3 του Καταστατικού της Π.Ε.Γ.ΔΥ., οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Περιφερειακών Συμβουλίων (Π.Σ.), πρέπει να γίνουν μέχρι 31.12.2008. Τα απερχόμενα ΠΣ έχουν την ευθύνη της πραγματοποίησης των εκλογών. Για το λόγο αυτό οφείλουν:
α) να ορίσουν τοπική εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.
β) Να φροντίσουν για την οικονομική τακτοποίηση των μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 (§6) οι οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών είναι:...
1. Το δικαίωμα εγγραφής 5 Ευρώ
2. Η ετήσια συνδρομή 30 Ευρώ και
γ) Να αποδώσουν στην ΠΕΓΔΥ εισπραχθείσες και μη αποδοθείσες εισφορές των μελών των τελευταίων εκλογών της ΠΕΓΔΥ.
δ) Να καταθέσουν τις παραπάνω εισπράξεις στο νέο λογαριασμό ΑΤΕ της ΠΕΓΔΥ 0030400308807, ενημερώνοντας σχετικά τον Ταμία της.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 §2 του Καταστατικού, η εκλογή των ΠΣ γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Τα ΠΣ Που Θα προκύψουν από τις εκλογές πρέπει να συγκροτηθούν σε σώμα κατανέμοντας τα αξιώματα: Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, με μυστική ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα της συγκρότησης σε σώμα κοινοποιούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της πραγματοποίησης της τοπικής εκλογικής ΓΣ (άρθρο 12, §3), στο ΔΣ της ΠΕΓΔΥ.
Μαζί με τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των ΠΣ και τα αποτελέσματα ης συγκρότησης του ΠΣ σε σώμα με ευθύνη του νέου Ταμία του ΠΣ, πρέπει να αποσταλούν και οι εισφορές μέχρι και το β΄εξάμηνο του 2008.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 §11 του Καταστατικού, όταν δεν υπάρξει νόμιμα εκλεγμένο ΠΣ (με τις διαδικασίες και στις προθεσμίες που αναφέρονται), τότε τα μέλη, της αντίστοιχης Νομ/κής Δ/νσης Γεωργίας δεν μπορούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη ΔΣ της ΠΕΓΔΥ όπως ορίζει η § 7 εδάφιο β’ του ίδιου άρθρου, στο Νομό, που θα καθοριστεί από το ΔΣ της ΠΕΓΔΥ.
Επειδή στο παρελθόν είχαν συμβεί τέτοια περιστατικά λόγω άγνοιας ή αδράνειας ή αδιαφορίας ορισμένων ΠΣ με συνέπεια την ταλαιπωρία των μελών της ΠΕΓΔΥ κατά τις εκλογές, παρακαλούμε όλα τα ΠΣ να είναι κατά τις προσεχείς εκλογές αυστηρά συνεπή προς τις καταστατικές υποχρεώσεις τους.
Παρακαλούνται τα ΠΣ να μας γνωρίσουν με έγγραφο ή με fax την ημερομηνία σύγκλισης τοπικής Γενικής Συνέλευσης και εκλογών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ