Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Ανακοίνωση του ΤΕΑΓΕ

3 Ιουλίου 2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15η
Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. πάλι πρώτο σε αποδόσεις και το 2008.

Αγαπητέ συνάδελφε,
αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι τακτικές ενημερώσεις του Ταμείου μας είχαν ανασταλεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώσπου να αλλάξει το μηχανογραφικό σύστημα της αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αφού το Τ.Ε.Α.ΓΕ. τροποποίησε το μηχανογραφικό αυτό σύστημα συνεχίζει ομαλά από σήμερα τις τακτικές του ενημερώσεις.
Ο κύριος λόγος αποστολής του μηνύματος αυτού είναι για να σας ενημερώσουμε ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά το Τ.Ε.Α.ΓΕ. ήταν πρώτο σε αποδόσεις μεταξύ των Επαγγελματικών Ταμείων, και μάλιστα όταν αρκετά Ταμεία Επαγγελματικής ή Κύριας Ασφάλισης είχαν αρνητικό πρόσημο απόδοσης.

Κατά το οικονομικό έτος 2008 η ετήσια καθαρή απόδοση των αποθεματικών του Τ.Ε.Α.ΓΕ.
ήταν 4,177%, κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, που διανύουμε.

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι υπήρξε ασφαλισμένος του Τ.Ε.Α.ΓΕ., ο οποίος για το 2008 είχε συνολικό ετήσιο πραγματικό όφελος μεγαλύτερο των 2.660 € (2.400 € από επιστροφές φόρου και περισσότερα των 260 € από αποδόσεις κεφαλαίων).

Το ετήσιο πραγματικό όφελος του μεγαλύτερου αριθμού των ασφαλισμένων μας, για το 2008, κυμάνθηκε μεταξύ του 31% και του 44% των ετησίων εισφορών τους (φοροαπαλλαγές + αποδόσεις).

Με εκτίμηση

Δρ Μπαθρέλλος Γιώργος
Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.ΓΕ.
http://www.geotee.gr/TeageNewsLetters/ns00012009.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου