Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Εκλογές της ΠΟΣΓ

Π Ρ Ο Σ Συλλόγους Μέλη μας

Θέμα: Εκλογές Συλλόγων μας

Συνάδελφοι

Το ΔΣ της ΠΟΣΓ όπως είχε υποχρέωση, προσδιόρισε την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών των Γεωπονικών μας Συλλόγων, που γίνονται κάθε διετία.
Η ημερομηνία αυτή είναι η:
15η Νοεμβρίου 2009
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν την ίδια ημερομηνία σε όλους τους Συλλόγους μας για τους γνωστούς λόγους.
Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για τις προαπαιτούμενες τυπικές Γεν. Συνελεύσεις ώστε η συνέλευση της 15/11/09 να είναι η ΤΕΛΙΚΗ.
Η ΠΟΣΓ θα φροντίσει για την έγκαιρη αποστολή των εντύπων που προβλέπει το καταστατικό και για ότι σχετικό με τις εκλογές απαιτηθεί.
Σας παρακαλούμε επίσης θερμά, για την έγκαιρη φροντίδα σας προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή συναδέλφων στις διαδικασίες.
Στις δύσκολες εποχές που περνάμε η συμμετοχή είναι Ανάγκη για όλους μας και για τον Κλάδο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου