Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

To Π.Σ Κορινθίας για τον Καλλικράτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κόρινθος 18-2-2010
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προς

1) Δ.Σ ΠΕΓΔΥ
2) Δ.Σ ΠΟΓΕΔΥ
3) Δ.Σ ΓΕΩΤΕΕ
4) όλα τα Π.Σ. ΠΕΓΔΥ


Θέμα: Θέσεις της γενικής συνέλευσης των μελών του Π.Σ ΠΕΓΔΥ του νομού Κορινθίας που πραγματοποιήθηκε στις 18-02-2010 εν όψει της σχεδιαζόμενης διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας («Καλλικράτης»).

Στις 18-02-2010 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή από πλευράς των μελών του, γενική συνέλευση του Π.Σ ΠΕΓΔΥ του νομού Κορινθίας προκειμένου να εκφραστούν οι θέσεις και οι απόψεις των συναδέλφων σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές στη διοικητική δομή της χώρας.
Κατά τη συνέλευση και έχοντας υπόψη το υπό διαβούλευση σχέδιο «Καλλικράτης», ομόφωνα όλα τα μέλη του Π.Σ (Γεωπόνοι της Ν.Α αλλά και των περιφερειακών δομών του Υπ.Α.Α. & Τ. – Το.Κ.Α.Α., Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. κλπ.) διατύπωσαν τις παρακάτω θέσεις τις οποίες γνωστοποιούν στους αρμόδιους συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι θα κληθούν, αν δεν έχουν ήδη κληθεί, να τις μεταφέρουν στη σημερινή πολιτική ηγεσία και να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές θα γίνουν αποδεκτές στο σύνολό τους.
Με την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου «Καποδίστριας» εκφράστηκε η προσδοκία ότι με τη διοικητική αποκέντρωση θα ήταν εφικτός ο καλύτερος σχεδιασμός και προσανατολισμός της αγροτικής ανάπτυξης των νομών της χώρας , με την χάραξη των αξόνων , των προτεραιοτήτων και των μέσων της ανάπτυξης, και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, των εδαφοκλιματικών συνθηκών, του επιστημονικού – διοικητικού προσωπικού και της εμπειρίας των αγροτών.
Αντί αυτών, διαπιστώθηκε η συνεχής αποδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, με τις Ν.Α. να παρακολουθούν παθητικά τις εξελίξεις, χωρίς να παρεμβαίνουν, να προτείνουν, να αποτρέπουν δυσμενείς εξελίξεις και να διεκδικούν λύσεις προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών και της συνολικής οικονομίας του αγροτικού χώρου. Θεωρούμε ότι ο θεσμός μιας εύρωστης Αυτοδιοίκησης με ουσιαστικές αρμοδιότητες, πόρους και καλά οργανωμένες υπηρεσίες, ήταν ένα στοίχημα που χάθηκε εξ αρχής.
Συγχρόνως η σταδιακή κατάργηση του ενιαίου των υπηρεσιών του Υπουργείου (στο κέντρο και στην περιφέρεια) και η συγκρότηση μιας σειράς αναποτελεσματικών οργανισμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π., Διαχειριστικές Αρχές Κ.Π.Σ. κ.λ.π.), έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους αγρότες. Η αποδιοργάνωση και αποστελέχωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με την μεταφορά αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών προς απομονωμένους από τον αγροτικό χώρο Οργανισμούς και Ειδικές Αρχές Διαχείρισης είναι πλέον πραγματικότητα. Παραδόξως, ο ρόλος του γεωτεχνικού προσωπικού του δημόσιου τομέα και των υπαλλήλων των Ν.Α συνεχώς υποβιβάζεται καθώς τους αφαιρούνται αρμοδιότητες, ενώ ταυτόχρονα οι αγρότες βιώνουν τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών, που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να έχουν παρασχεθεί και εκτελεστεί με την ευθύνη και τον έλεγχο του δημόσιου τομέα.
Με τις επικείμενες αλλαγές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν είναι κοινή αγωνία, όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, το που θα τους βρει η επόμενη ημέρα. Σε ποια υπηρεσία θα τοποθετηθούν ποια θα είναι τα νέα τους καθήκοντα και κυρίως αν αυτά θα σχετίζονται με το γνωστικό και ακαδημαϊκό τους αντικείμενο.
Αναμένοντας λοιπόν εναγωνίως τις θέσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων, τα παρόντα μέλη καταλήξαμε ομοφώνως στην παρακάτω τοποθέτηση:

Ακόμη και τώρα, σε μία περίοδο με δυσμενείς εθνικές συγκυρίες, εάν πραγματικά επιθυμούμε την βιώσιμη και ανταγωνιστικά υγιή ανάπτυξη του αγροτικού μας τομέα, μοναδική λύση είναι η ισχυροποίηση του κατά τ’ άλλα υποβαθμισμένου - υποτιμημένου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θεωρούμε ότι είναι πραγματικά μονόδρομος η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών προς τον αγρότη από μία κάθετη, οργανωμένη και στελεχωμένη, τόσο σε αριθμό όσο και σε επιστημονική κατάρτιση, δομή με πλήρως καθορισμένες τις αρμοδιότητές της στα πλαίσια ενός νέου οργανισμού του Υπουργείου, που θα περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες υπηρεσιακές δομές. Προτείνουμε λοιπόν οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που είχαν και έχουν, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, να ενσωματωθούν σε μια ενιαία υπηρεσιακή δομή ανά Νομό-Περιφερειακό Διαμέρισμα η οποία θα υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την εφαρμογή του λειτουργικού αυτού πλαισίου εξασφαλίζεται η επικοινωνία κέντρου και περιφέρειας, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες προς τον αγρότη υπηρεσίες.
Ας δώσουμε λοιπόν ένα τέλος στους πειραματισμούς που ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι θα αποδειχθούν ζημιογόνοι και ας διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην απαξίωση του γεωτεχνικού αλλά και του αγροτικού τομέα.


Για το Π.Σ. Κορινθίας


Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας Ο ΤαμίαςΠαναγιώτου Αλεξία Σιδηρόπουλος Αρτέμιος Παπαϊωάννου Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου