Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Θέσεις-απόψεις-προτάσεις-συμπληρώσεις-ερωτήσεις, για το πρόγραμμα των αγροπεριβαλλοντικών 2.1.4

ΘΕΜΑ – Θέσεις-απόψεις-προτάσεις-συμπληρώσεις-ερωτήσεις, για το πρόγραμμα των αγροπεριβαλλοντικών 2.1.4 του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ,από την ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΓΜΕΣΕ)

Κύριε Υπουργέ,
Η Ένωσή μας εκπροσωπεί Γεωπόνους Μελετητές – Συμβούλους Επιχειρήσεων , από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ασχολούνται-εκτός των άλλων μελετών- και σε πολύ μεγάλο ποσοστό και με τις μελέτες βιολογικών.
Οργανώσαμε σεμινάριο, στην Αθήνα, στις ... 30/7, για το μέτρο 1.3.2 . Παράλληλα, πιστεύαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει και ενημέρωση – προτάσεις, και επί των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων (βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία , νιτρο-ρύπανση , κλπ). Δυστυχώς, οι αρμόδιοι από τη σχετική Δνση του ΥΠΑΑΤ, δεν μας έκαναν τη τιμή, να είναι παρόντες. Πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να γίνει μία καλή και χρήσιμη για όλους συζήτηση.
Στο σεμινάριο παρέστησαν πάνω από 80 συνάδελφοι μελετητές από όλη την Ελλάδα, και πολλοί πιστοποιητικοί οργανισμοί (τους οποίους είχαμε προσκαλέσει). Εκεί η ΕΓΜΕΣΕ, ανέλαβε να ομαδοποιήσει τις απόψεις που εκφράστηκαν, σε μία επιστολή, με προτάσεις και απορίες για την ΚΥΑ των αγροπεριβαλλοντικών , και να σας την αποστείλουμε.
Ακολουθεί παρακάτω μία γενική τοποθέτηση για το μέτρο, προτάσεις ,συμπληρώσεις του σχεδίου ΚΥΑ, και τέλος κάποιες απορίες-ερωτήσεις..
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1.4 (ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ)
Οι προτάσεις αυτές περιγράφουν το όραμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιολογικής Γεωργίας, δεδομένου ότι οι βιολογικοί τρόποι παραγωγής αειφοροποιούν την ελληνική γη ως προς το έδαφος, τα νερά, τον αέρα κλπ.
Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής θα πρέπει να διαμορφωθεί και να προσαρμοστεί καταλλήλως με την ελληνική πραγματικότητα και αφορά βεβαίως τις επιδοτήσεις.

Από τη δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨.
Διαπιστώνεται η μείωση των τιμών των οικονομικών ενισχύσεων που καταβάλλονται στους βιοκαλλιεργητές, της τάξεως μέχρι και 100% αλλά και τον αποκλεισμό καλλιεργειών πολύ σημαντικών για την χώρα μας όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:Στον παραπάνω συγκριτικό πίνακα με τα προηγούμενα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης παρατηρούνται οι τρομερές μειώσεις των τιμών των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και ότι εξαιρούνται καλλιέργειες που ήταν μέχρι πριν στις προηγούμενες προκηρύξεις, ενώ υπάρχει αύξηση της ζήτησης τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές για προϊόντα βιολογικής γεωργίας. Ποιος θα καλλιεργήσει βιολογικά σιτηρά σε Μακεδονία και Θεσσαλία με 10,6 €/στρ.;
Γιατί αποκλείονται καλλιέργειες όπως τα
μηλοειδή-πυρηνόκαρπα (δηλαδή ροδάκινα, κεράσια, βερίκοκα, μήλα, ακτινίδια κτλ. )
Ακρόδρυα (καστανιές, καρυδιές, κτλ)
Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, κτλ.)
κηπευτικά (ντομάτα, αγγουράκι, λάχανο, μπρόκολα, σπαράγγι, φράουλες κλπ)
όσπρια (φακές, φασόλια κλπ)
Αρωματικά & Φαρμακευτικά (κρόκος κτλ.)
Αυτά δηλαδή που βάζουμε πρώτα στο διατροφικό μας τραπέζι και τα αποζητάμε καθαρά από εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα δεν τα επιδοτεί καθόλου το πρόγραμμα. Και ενώ η αγορά ζητάει καθαρά προϊόντα, δεν θα τα βρίσκουμε στην Ελλάδα και θα τρώμε εισαγόμενα βιολογικά από άλλες χώρες π.χ. Βουλγαρία. Όπως γίνεται και τώρα.
Το ίδιο το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους του που είναι τα 180.000 εκτάρια /1.800.000 στρ. και συνολική απορρόφηση ποσού της τάξης των 813.952.602 ευρώ. Ενώ έχουμε τριπλασιασμό των χρημάτων και της εντασσόμενης έκτασης από το αντίστοιχο πρόγραμμα 2000-2006 με 50.000 εκτάρια/500.000 στρ. και 107.000.000 ευρώ δυστυχώς δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι. Τα κίνητρα θα λειτουργήσουν ως αντικίνητρα και θα υπάρξει πρόβλημα στην απορροφητικότητα των προγραμμάτων.
Από τη δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013΄΄ Αλέξανδρος Μπαλτατζής΄΄
Διαπιστώνεται η μείωση των τιμών των οικονομικών ενισχύσεων που καταβάλλονται στους βιοκτηνοτρόφους της τάξεως μέχρι και 100% αλλά και τον αποκλεισμό ειδών ζώων πολύ σημαντικών για την χώρα μας όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Κι εδώ επίσης, εξαιρούνται τις οικονομικής ενίσχυσης οι Αγελάδες κρεατοπαραγωγής , οι μοσχίδες και μοσχάρια, οι χοιροτρόφοι, αντί να ενταχθούν και άλλες δράσεις όπως η βιολογική πτηνοτροφία και μελισσοκομία που είναι πολύ σημαντικές για τη χώρα μας .
Το ίδιο το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους του στην βιολογική κτηνοτροφία που είναι τα 230.000 εκτάρια /2.300.000 στρ. και συνολική απορρόφηση ποσού της τάξης των 110.000.000 ευρώ.
Ο υπολογισμός των επιδοτήσεων έγινε με βάση την απώλεια του εισοδήματος και τα πρόσθετα κόστη που συνεπάγεται η παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Επομένως θα πρέπει να γίνει αύξηση των τιμών των οικονομικών ενισχύσεων μιας και τα κόστη αυτά αυξήθηκαν τα τελευταία έτη ( τιμή πετρελαίου , φυτοπροστατευτικά προϊόντα κτλ.)
Προτάσεις-
1/Να συμπεριληφθούν όλες οι καλλιέργειες που επιδοτούνταν από τα προγράμματα τα προηγούμενα έτη (και κυρίως οπωροκηπευτικά, και εσπεριδοειδή).

2/ Ένταξη όλων των ειδών των ζώων όπως κατά την περίοδο 2000-2006 καθώς και της πτηνοτροφίας και μελισσοκομίας

3/Αύξηση των τιμών των οικονομικών ενισχύσεων σε όλες τις καλλιέργειες και στα ζώα και στα κτηνοτροφικά φυτά ( π,χ. καλαμπόκι, βίκος κτλ.)
4/ Θα πρέπει τα ΣΠΔ να συντάσσονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από σύμβουλο, προκειμένου να δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις σε σχέση με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και γιατί θεωρούμε ότι οι δράσεις αυτές παρουσιάζουν πολυπλοκότητα ως προς την μεθοδολογία τους (τροποποιήσεις ΣΔΠ κλπ) και υπάρχει και πρόβλεψη για την ενίσχυση της σχετικής δαπάνης.

5/ Να καταργηθούν από τα ειδικά κριτήρια επιλογής για την βιολογική γεωργία (δράση 1.1) τα ακόλουθα : (1) παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών και (2) ενταγμένος στην βιολογική κτηνοτροφία, διότι δημιουργούν καθεστώς ανισοτήτων σε σχέση με την πραγματικότητα της χώρας μας.

Συμπληρώσεις

1/ Να διευκρινίζεται αν ο Αιτών την ένταξή του, πρέπει να εντάξει το σύνολο της εκμετάλλευσής του, το σύνολο του κάθε επιλέξιμου κλάδου, ή τίποτε από όλα αυτά.

2/ Άρθρο 4: Να θεωρείται ως αποδεικτικό της νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων οι Τίτλοι ιδιοκτησίας ,αλλά και η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, όπως ισχύει και στο Μέτρο 1.3.2

3/ Άρθρο 6: Να ορισθεί, η εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης από ποιον και πώς θα ελέγχεται

4/ Άρθρο 6 παραγρ. 1Γ
Δηλώνονται στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Η' ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ(δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα να εντάξει αγροτεμάχια που τώρα αγοράζει ή εκμισθώνει και θα τα δηλώσει στην νέα ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης του 2010).
5/ Άρθρο 9/Δ: Σε πολλές περιπτώσεις κτηνοτροφικών μονάδων, η Άδεια ίδρυσης και Εγκατάστασης, έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά η έκδοσή της καθυστερεί για επουσιώδεις γραφειοκρατικούς λόγους, ενώ ο κτηνοτρόφος δεν φέρει καμία ευθύνη. Να ορισθεί ότι θα μπορεί να προσκομισθεί αργότερα .
6/ Άρθρο 24/3-3.1: Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα». ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραγωγών που όλη η εκμετάλλευσή τους αποτελείται από τεμάχια κάτω του 1 στρέμματος, ενώ αθροιζόμενα μπορεί να φτάνουν και τα 40 στρ. Τέτοιες εκμεταλλεύσεις, λόγω του πολύ υψηλού κόστους παραγωγής χρειάζονται την ενίσχυση πολύ περισσότερο από άλλες. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το κριτήριο και να αναμορφωθεί με τρόπο ώστε να μην αδικούνται αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη την ενίσχυση?
7/ Άρθρο 24/3.2 – Πίνακας Ειδικά κριτήρια Επιλογής: Να ξεκαθαριστεί ,πώς νοείται η Ομάδα Βιοκαλλιεργητών? Και τι εννοείται όταν λέγεται «Αναγνωρισμένη Ομάδα Βιοκαλλιεργητών? (παράγραφος 5)
8/ Στο Άρθρο 24 παράγραφο 5.2Δράση 1.1. Βιολογική γεωργία σελίδα 34 αναφέρει:
Με την υπογραφή της σύμβασης στην περίπτωση επιλογής συμβούλου υπεύθυνου για την εκπόνηση κλπ
Να αντικατασταθεί το '' σε περίπτωση επιλογής συμβούλου.....'' με το ''είναι υποχρεωτική η επιλογή συμβούλου......''
Η ίδια αλλαγή να γίνει και στην βιολογική κτηνοτροφία σελίδα 39 παράγραφο 5.2
9/ Άρθρο 25/3-3.2 – Πίνακας Ειδικά κριτήρια Επιλογής: Να διευκρινισθεί τι ι εννοούμε με τον όρο «Συμμετοχή σε Συλλογικό Φορέα»?
10/ Να ξεκαθαριστεί τι είναι η Περίοδος Προσαρμογής κατά περίπτωση: Η περίοδος προσαρμογής συναρτάται με την ημερομηνία ένταξης του παραγωγού σε Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων? Συγκεκριμένα: Υπάρχουν βιοκαλλιεργητές που έχουν ενταχθεί από τα τέλη του 2006, ουδέποτε ενίσχύθηκαν με κανένα τρόπο ως βιοκαλλιεργητές και όταν θα ανοίξει το Μέτρο θα βρίσκονται ήδη σε πλήρες Βιολογικό στάδιο. Με ποιο ποσό θα επιδοτηθούν?

11/ Να προβλεφθεί η αμοιβή του συμβούλου, να κατατίθεται απευθείας στο λογαριασμό του ,από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την έκδοση του σχετικού παραστατικού

Ερωτήσεις

1 Πότε αναμένουμε να βγει η ΚΥΑ που θα αφορά την εφαρμογή του Καν834/2007 για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία ;
2 Προκειμένου για τις περιπτώσεις της ενίσχυσης της πιστοποίησης του πίνακα 24.2 και για όσους δικαιούχους εντάσσονται και στο μέτρο 132, από ποιο μέτρο θα γίνεται ή τελική εκκαθάριση του αναλογούντος ποσού. ; Οι αιτήσεις πληρωμής θα γίνονται ταυτόχρονα και πώς θα πληρωθούν οι δικαιούχοι ;
3 Προκειμένου για τους παλιούς δικαιούχους της δράσης (1.1) και σχετικά με την ενίσχυση της πιστοποίησης (90 €/ha) και την ενίσχυση στήριξης ΣΠΔ (50 €/ha) για πόσα χρόνια θα ισχύσει η ενίσχυση αυτή εφόσον οι παλιοί δικαιούχοι ενταχθούν εκ νέου ;
4 Οι παλιοί δικαιούχοι καλλιεργητές ελιάς και αμπελιού που δεν είναι δικαιούχοι ενίσχυσης για πιστοποίηση (πίνακας 24.2) γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο 132.;
5 Πια φυτά ορίζονται ως φαρμακευτικά και αρωματικά ; (π χ κρόκος )
6 Ποιες είναι οι ενισχύσεις για την πιστοποίηση των παλιών δικαιούχων στην βιολογική κτηνοτροφία (πίνακας 25.2), εφόσον ενταχθούν εκ νέου στη δράση 1.2 ;
7 Ποιος είναι ο αρμόδιος φορές για να βεβαιώσει ότι μια εκμετάλλευση βρίσκετε εντός περιοχής NATURA ;

Συνδυασμένες ερωτήσεις για 2.1.4 και 1.3.2
8 Στο σχέδιο ΚΥΑ για τα γεωργοπεριβαλλοντικά (Δράση 1.1), στο άρθρο 24, στο σημείο 4, στις ειδικές δεσμεύσεις αναφέρεται: οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ως ειδικές δεσμεύσεις στις αροτραίες καλλιέργειες να θέτουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης του αγροτεμαχίου τουλάχιστον μία φορά τη περίοδο προσαρμογής.
Εάν γεωργός (μεμονωμένος ή σε ομάδα) με σκληρό σιτάρι ή ηλίανθο – για ανθρώπινη κατανάλωση ενταχθεί στο 1.3.2 και στη συνέχεια ενταχθεί στην 1.1 του 2.1.4 και τα αγροτεμάχια έχουν περίοδο προσαρμογής (νέες εντάξεις) που σημαίνει αγρανάπαυση στο σύνολο της έκτασης και συμμορφωθεί τότε
α) δεν υπάρχει πλέον στο αγροτεμάχιο η επιλέξιμη καλλιέργεια και
β) οι ΜΑΕ τις γεωργικής του εκμετάλλευσης μειώνονται κάτω από 0,5 ή 0,25 και
γ) παρόλα αυτά υπάρχουν σταθερές δαπάνες (όπως προκύπτει από τα συμφωνητικά και τους τιμοκαταλόγους) τόσο συμβούλου (τροποποιήσεις καλλιεργητικού σχεδίου) όσο και φορέα πιστοποίησης
Πώς θα ενισχυθεί από το 1.3.2 ?

9 Ένας παραγωγός που υποβάλει αίτηση ενίσχυσης και στο 2.1.4 μπορεί να εντάξει στα μέτρα αγροτεμάχια που δεν τα έχει δηλωμένα στο ΟΣΔΕ του 2009 και τα έχει αγοράσει ή έχει εκμισθώσει τώρα για τα επόμενα χρόνια?
10 . Φυτεία αμπελιού που θα φυτευτεί τώρα (φθινόπωρο 2009) εντάσσεται στο 2.1.4?
11 .Παλαιός δικαιούχος που θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο 2.1.4 και τελειώνει η σύμβαση του τέλος του 2010 ή του 2011 α) μπορεί να μην εντάξει αγροτεμάχια που ήδη μέχρι τώρα είχε στο πρόγραμμα β) μπορεί να εντάξει νέα αγροτεμάχια και στρέμματα και μέχρι πόσα γ)αν ενταχθεί στο 12 για τα υπόλοιπα χρόνια σαν παλαιός δικαιούχος με τι ποσά θα πληρώνεται και από ποιο μέτρο?
12 .Αν ένας παλαιός δικαιούχος δεν υποβάλει αίτηση στο 2.1.4 τώρα που θα ανοίξει το μετρο,οταν τελειώσει η σύμβαση του μπορεί να ανανεώσει το πρόγραμμα του στο μετρό 2.1.4?
13 .Στο 2.1.4 σελίδα 33 στις ειδικές δεσμεύσεις αναφέρει ότι οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να θέτουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης του αγροτεμάχιου τουλάχιστον μια φορά την περίοδο προσαρμογης,ζητημα που δεν προβλέπεται στο 1.3.2.Πως θα καθαρισθούν οι αμοιβές για την εταιρία πιστοποίησης και τον σύμβουλο αφού το αγροτεμάχιο θα είναι σε αγρανάπαυση?
14 .Ένας παραγωγός που υποβάλει αίτηση ενίσχυσης και στο 1.3.2 και στο 2.1.4 μπορεί να εντάξει στα μετρά αγροτεμάχια που δεν τα έχει δηλωμένα στο ΟΔΕ Α 2009 και τα εκμισθώνει τώρα για τα επόμενα χρόνια?
15 .Φυτεία αμπελιού που θα φυτεύει τώρα (φθινόπωρο 2009) εντάσσεται στο 1.3.2 και στο 2.1.4?
16 .Παλαιός δικαιούχος που θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο 2.1.4 και τελειώνει η σύμβαση του τρελός του 2010 ή του 2011 α)μπορεί να μην εντάξει αγροτεμάχια που ήδη μέχρι τώρα είχε στο πρόγραμμα β) μπορεί να εντάξει νέα αγροτεμάχια και στρέμματα κ μέχρι ποσά γ)αν ενταθεί στο 2.1.4 για τα υπόλοιπα χρόνια σαν παλαιός δικαιούχος με τι ποσά θα πληρώνεται και από ποιο μετρό?
17 ..Αν ένας παλαιός δικαιούχος δεν υποβάλει αίτηση στο 2.1.4 τώρα που θα ανοίξει το μετρούταν τελειώσει η σύμβαση του μπορεί να ανανεώσει το πρόγραμμα του στο μετρό 2.1.4?
υ γ . πιστεύουμε ότι εκπρόσωπος της Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδος – Συμβούλων Επιχειρήσεων, θα μπορούσε να είχε «θέση» στο Συμβούλιο για τα Βιολογικά κλπ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Μιχάλης Αντωνόπουλος Ανδρέας Κασαράκης
Γεωπόνος Μελετητής Γεωπόνος Μελετητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου