Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής παρέμβασης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμπεριελήφθησαν οι τέσσερις κλάδοι των ... γεωτεχνικών μελών του (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και ιχθυολόγοι) στους δικαιούχους του προγράμματος του ΕΣΠΑ, που αφορά την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, μέσω της προμήθειας σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Η σχετική Υπουργική απόφαση έχει αριθμό 41240/ΕΥΣ6713/26-08-09. (www.espa.gr)
Σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α. – Προκήρυξη, δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια, είναι σήμερα ενεργοί και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.
H υποβολή των προτάσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009.


Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης
Ο Πρόεδρος

Καμπιτάκης Κων/νος


Ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής παρέμβασης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμπεριελήφθησαν οι τέσσερις κλάδοι των γεωτεχνικών μελών του (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και ιχθυολόγοι) στους δικαιούχους του προγράμματος του ΕΣΠΑ, που αφορά την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, μέσω της προμήθειας σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Η σχετική Υπουργική απόφαση έχει αριθμό 41240/ΕΥΣ6713/26-08-09. (www.espa.gr)
Σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α. – Προκήρυξη, δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια, είναι σήμερα ενεργοί και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.
H υποβολή των προτάσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009.


Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης
Ο Πρόεδρος

Καμπιτάκης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου