Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

«Εθνικό σχέδιο για την πρόληψη των πυρκαγιών» ζητούν οι επιστημονικοί φορείς της χώρας

Μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών, βάσει ενός Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη και την Διαχείρισή τους, ζήτησαν σε συνέντευξη Τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, οι πρόεδροι 11 επιστημονικών φορέων της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην συνέντευξη μίλησαν οι πρόεδροι της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δ. Παξινός, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), Θ. Μαρκόπουλος, της Μόνιμης Επιτροπής Δασικών Πυρκαγιών ΓΕΩΤΕΕ, Απ. Ματζαβέλας, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, Κ. Μπόκαρης, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Σωτ. Ρηγάκης, της WWF, Χρ. Καραβέλας, της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Γ. Μιχαήλ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Ν. Κακκαβάς, του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, Απ. Αγγελόπουλος, ο πρύτανης Γ.Π.Α, Γ. Ζέρβας και ο καθηγητής του ΑΠΘ και πρόεδρος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Παν. Στεφανίδης.

Μιλώντας για «απουσία πολιτικής πρόληψης», ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού» και «έλλειψη θεσμικών μέτρων κατοχύρωσης των δασικών περιοχών», τόνισαν την άμεση ανάγκη αφενός θεσμικών-διοικητικών και αφετέρου επιχειρησιακών - προγραμματικών μέτρων, καθώς ... επίσης και επειγόντων μέτρων αποκατάστασης των εκτάσεων της Αττικής και των άλλων περιοχών, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Οι ίδιοι, επίσης, μίλησαν για ευθύνες ηθικές και πολιτικές, αλλά και για ανάγκη εφαρμογής ποινικών ευθυνών, λόγος για τον οποίο ο Δικηγορικός Σύλλογος εκτιμώντας ότι η παράλειψη ουσιαστικής θεσμικής κατοχύρωσης του δασικού οικοσυστήματος, είναι παράνομη, αποφάσισε να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας από το ελληνικό δημόσιο να του καταβάλει, ως χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη, το ποσό των 10 εκατ ευρώ. «Ποσό συμβολικό, που θα διατεθεί στην αγορά δένδρων για την αποκατάσταση των καμένων περιοχών», εξήγησε ο κ. Παξινός. Οι ομιλητές υπογράμμισαν και την ανάγκη για σύσταση ενός ενιαίου φορέα πυροπροστασίας, ικανού να ελαχιστοποιήσει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, να μειώσει τον κίνδυνο έναρξης και δριμύτητας των δασικών πυρκαγιών, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι αλλαγές -όπως ειπώθηκε- επιβάλλουν την «επανίδρυση της δασικής υπηρεσίας με σαφείς αρμοδιότητες και τη στενή συνεργασία των αρμοδίων επιστημονικών φορέων, ώστε πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών να βασίζονται σε ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο».

Αναλυτικά, οι θέσεις των φορέων όπως διανεμήθηκαν έχουν ως εξής:‘'Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ''Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα θεωρούνται ένα από τα σοβαρότερα και περιπλοκότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η συντεταγμένη Πολιτεία, με επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας. Κάθε καλοκαίρι σημαντικές εκτάσεις καίγονται για διάφορους λόγους, ενώ υπάρχουν και χρονιές, όπως η προπέρσινη [2007] και η φετινή [2009] , κατά τις οποίες οι απώλειες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και τραγικές.

Οι επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές αναμένεται να έχουν μια συνεχώς επιδεινούμενη εξέλιξη καθώς συνδέονται ΑΜΕΣΑ με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες και την τάση που αυτές παρουσιάζουν τις τελευταίες δεκαετίες, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την έλλειψη απολύτως αποτελεσματικών μέσων και μεθόδων καταστολής. Η κοινωνία μας και η πολιτεία πρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.Μια σειρά ατυχών πολιτικών και επιχειρησιακών επιλογών έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια, σταδιακά στην απόλυτη σχεδόν αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα. Η έμφαση εξακολουθεί και δίνεται με δογματική σχεδόν προσήλωση στην καταστολή ,ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε πολιτική πρόληψης.Το κόστος της δασοπυρόσβεσης υπερδιπλασιάστηκε, το δόγμα της μαζικής αεροπυρόσβεσης που εφάρμοσε το Π.Σ. απέδειξε τα όριά του, και οι πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι ακόμη και μερικά χλμ. μακριά από το κέντρο της Αθήνας.Η ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές είναι προφανής. Η συσσώρευση βιομάζας στα δάση λόγω έλλειψης διαχείρισης κάνει αδύνατο τον έλεγχο των πυρκαγιών υπό δύσκολες συνθήκες. Η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων και μακροπρόθεσμων πολιτικών πρόληψης οδηγεί σε εκδήλωση πολλών πυρκαγιών κάθε ημέρα με συνθήκες υψηλού κινδύνου. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ζωνών μίξης δασών και οικισμών γίνεται εφιάλτης για τις πυροσβεστικές δυνάμεις και αυξάνει κατακόρυφα το δυναμικό καταστροφής.Ο μοναδικός αποτελεσματικός και ορθολογικός τρόπος για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

Μια τέτοια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προϋποθέτει την εκπόνηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη και Διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στη χώρα.Στόχοι ενός τέτοιου σχεδίου είναι :

* Η ελαχιστοποίηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους
* Η μείωση του κινδύνου έναρξης και της δριμύτητας των δασικών πυρκαγιών
* Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών με την χρήση και άλλων μέσων και τεχνικών πέραν των εναέριων και επίγειων.
* Η εμπλοκή (πέραν των αρμοδίων) και ενεργοποίηση των τοπικών , κοινωνικών και επιστημονικών φορέων.

Συνοψίζοντας τις απόψεις μας παραθέτουμε στη συνέχεια, προτάσεις και μέτρα που θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα, με εκφρασμένη πολιτική βούληση, επιστημονική συνεργασία και κοινωνική συναίνεση:Α. Θεσμικά - διοικητικά μέτρα

* Η σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής και της μόνιμης επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής .
* Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση ειδικών οριζόντιων και κάθετων μέτρων επαρκούς χρηματοδότησης τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στο ΠΑΑ 2007- 2013 για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τις Δασικές Πυρκαγιές (ΠΡΟΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
* Η θεσμοθετημένη εκπόνηση και περιοδική αναθεώρηση των ειδικών αντιπυρικών σχεδίων (εκπόνηση Ειδικών Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας περιμετρικά οικιστικών περιοχών, αρχαιολογικών χώρων, σημαντικών προστατευόμενων περιοχών, κ.λπ.) καθώς και η επέκτασή τους σε σχέδια αντιμετώπισης κρίσης σε Νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.
* Η σύνταξη και κύρωση των Δασικών Χαρτών και του Δασολογίου για όλη την Ελλάδα και ειδικότερα ΑΜΕΣΑ σε πυρόπληκτες περιοχές.Β. Επιχειρησιακά - προγραμματικά μέτρα

* Η εκπόνηση και η χρηματοδότηση έργων πρόληψης των πυρκαγιών και αποκατάστασης της φυσικής βλάστησης και των οικοσυστημάτων μέσω της αναδιοργάνωσης και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Δασικής Υπηρεσίας.
* Η διαχείριση των πυρκαγιών και η κατ' επέκταση προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος θα πρέπει να ενσωματωθούν στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό (ρυθμιστικά σχέδια, ειδικά χωροταξικά σχέδια, Γ.Π.Σ. κ.λπ.).
* Η αποτύπωση και χαρτογράφηση των τύπων δασικής καύσιμης ύλης και η μόνιμη παρακολούθηση της συγκέντρωσης του φορτίου των καυσίμων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση της ορθολογικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος.
* Η διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης με προγράμματα μείωσης και ελέγχου της συσσώρευσης βιομάζας θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα σε συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους ΟΤΑ.
* Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και της υπάρχουσας τεχνογνωσίας με στόχο το σχεδιασμό και την οργάνωση της προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές με τη μορφή συστημάτων έγκαιρου εντοπισμού, εφαρμογών πληροφορικής κλπ.
* Η αποτύπωση και χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και η διαχρονική παρακολούθηση τους, έτσι ώστε αφενός να προστατεύονται από ενδεχόμενες αλλαγές στις χρήσεις γής αφετέρου να διευκολύνονται τα έργα και οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των οικοσυστημάτων στην πρότερη κατάσταση τους.
* Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η άμεση εφαρμογή των παρεμβάσεων αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος που έχει καεί και θα περιλαμβάνει μέτρα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, μέτρα ανόρθωσης και αναβάθμισης της φυσικής βλάστησης ,
* Η ενίσχυση και η προώθηση της ιδέας και της συμβολής του εθελοντισμού στην πρόληψη και προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.
* Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας για ουσιαστική ενεργοποίησή της στην κατεύθυνση ανάληψης της ατομικής ευθύνης του καθενός πολίτη αυτής της χώρας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ.Γ. Επείγοντα μέτρα αποκατάστασης των εκτάσεων της Αττικής και των άλλων περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου Αποκατάστασης των καμένων περιοχών που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον :

* Άμεση αεροφωτογράφηση όλων των καμένων εκτάσεων
* Άμεση απομάκρυνση (υλοτόμηση) της καμένης και νεκρής βλάστησης
* Μελέτη και κατασκευή κορμοδεμάτων και κορμοπλεγμάτων για την συγκράτηση των εδαφών ως άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα
* Μελέτη και κατασκευή ξύλινων φραγμάτων ως άμεσα ΄΄προσωρινά΄΄ αντιπλημμυρικά έργα
* Χαρτογράφηση της καείσας δασικής έκτασης και κήρυξης της ΑΜΕΣΑ ως αναδασωτέας.
* Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης της εξέλιξης της φυσικής αναγέννησης της βλάστησης
* Ειδικές μελέτες και παρεμβάσεις τεχνητής αναδάσωσης εκεί όπου δεν μπορεί να αναπτυχθεί η φυσική αναγέννηση
* Μελέτες και έργα αντιπυρικής προστασίας (αντιπυρικοί δρόμοι και ζώνες, δίκτυα νερού - υδατοδεξαμενές κ.α.)
* Μελέτη και κατασκευή μόνιμων αντιπλημμυρικών έργων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου