Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Η ΠΕΓΔΥ για τον Καλλικράτη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΓΔΥ)

ΠΡΟΣ :
1. Την Υπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ.,
κ. Κατερίνα Μπατζελή
2. Τον Υφυπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ.,
κ. Μιχάλη Καρχιμάκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Π.Σ. ΠΕΓ Υ –Μέλη ΠΕΓ Υ
2. Π.Ο.ΓΕ. .Υ.
Κυρία Υπουργέ,
Η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων ημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. συζήτησε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που δόθηκε για διαβούλευση.
Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση διαπίστωσε ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τις ...αρμοδιότητες και τα αντικείμενα του αγροτικού χώρου:
• είναι μια συρραφή αρμοδιοτήτων και αντικείμενων από προϋπάρχουσες νομοθεσίες
• είναι ανερμάτιστες και χωρίς συνοχή και
• έχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα
Κυρία Υπουργέ,
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι:
Μετά την αποκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, όλοι αναγνωρίζουν ότι υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας, αφού ούτε ανάπτυξη υπήρξε στον αγροτικό τομέα, ούτε επιστημονική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, ούτε στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Για τον λόγο αυτό όλοι οι συνάδελφοί μας, που υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες και στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις προτείνουν την επαναφορά των υπηρεσιών γεωργίας στο ΥΠ.Α.Α.Τ..

Η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. διαχρονικά είναι υπέρ της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και αντικειμένων αρκεί να θεσπίζονται προϋποθέσεις και να εξασφαλίζονταιοι όροι για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και παράλληλα να διασφαλίζονται τα επιστημονικά, εργασιακά, υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα των γεωπόνων.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα αποφάσισε:
• Την ένταξη όλων των υπηρεσιών γεωργίας στο ΥΠ.Α.Α.Τ. ή την ένταξή τους στην αποκεντρωμένη διοίκηση (μη αιρετή περιφέρεια)
• Την κάθετη αντίθεσή μας για την υπαγωγή αρμοδιοτήτων γεωπόνων στους Δήμους με οποιαδήποτε μορφή και
• Να ενημερώσει όλα τα Κόμματα της Βουλής για τις θέσεις μας αυτές
Κυρία Υπουργέ,
Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις.
Ο Πρόεδρος
Κώστας Καραμήτρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Βαγγέλης Παύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου