Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Η ΠΟΓΕΔΥ για τον Καλλικράτη

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι με διαδικασίες «express» και χωρίς καμιά διαβούλευση με τους χιλιάδες Γεωτεχνικούς που υπηρετούν τον αγροτικό τομέα, ετοιμάσατε σχόλια παρατηρήσεις και θέσεις για το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για ...... την μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και τους Δήμους της Χώρας επισημαίνουν οι Γεωτεχνικοί με ανακοινωσή τους .

Η ανερμάτιστη επισημαίνουν αυτή καταγραφή αρμοδιοτήτων και η άσκησή τους σε διάφορα Διοικητικά επίπεδα θα επιδεινώσει την αποδιοργάνωση των Υπηρεσιών και με βεβαιότητα θα οδηγηθεί σε υποβάθμιση ο αγροτικός τομέας.

Οι Γεωτεχνικοί εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους και προειδοποιούν ότι δεν θα επιτρέψουν τη διάλυση των υπηρεσιών και δεν θα συναινέσουν στην καταστροφή της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την εντονότατη αντίθεσή μας για την μεταφορά σοβαρών αρμοδιοτήτων στους Δήμους της Χώρας γιατί με την πολυδιάσπαση των Υπηρεσιών Γεωργίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας κατακερματίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, υποβαθμίζεται η επιστημονική υποστήριξη στους αγρότες και απαξιώνεται ο εργαστηριακός εξοπλισμός Εργαστηρίων και Ιδρυμάτων.

Οι Γεωτεχνικοί κάνουν την τελευταία δραματική έκκληση να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις πριν προχωρήσει το Σχέδιο Νόμου στη Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου