Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Κυρίες/οι Αντιπρόσωποι,

Στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, αποφασίστηκε η μη ένταξη συναδέλφου μας στο τακτικό προσωπικό.
Ο συνάδελφος προσλήφθηκε στις 14/09/08 ως εξειδικευμένος μεταπτυχιακός επιστήμονας στον τομέα της κτηνοτροφίας, για να καλύψει κενή οργανική θέση στο τμήμα της Αγροτικής Οικονομίας, αντικαθιστώντας συνάδελφο που συνταξιοδοτήθηκε με 35ετή υπηρεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ, το τακτικό προσωπικό διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ενός έτους και κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου και Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη λήξη της δοκιμαστικής υπηρεσίας, εντάσσεται ή όχι στο τακτικό προσωπικό.
Στο Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ της 21/10/2009, οι αρμόδιες υπηρεσίες εισηγούνται, με καθυστέρηση δύο και πλέον μηνών, την ένταξη του συναδέλφου στο τακτικό προσωπικό (Θέμα 8), επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα υπηρεσιακά σημειώματα, που συνηγορούσαν σε αυτό σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 17 του κανονισμού, χαρακτηρίζοντας εξαιρετική την απόδοση του. Το θέμα αναβλήθηκε, με πρόταση του Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ - επικαλούμενος την μη ενημέρωση του παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υπογράφει την πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης - για να επανέλθει στο χθεσινό συμβούλιο με ανανέωση σύμβασης μόνο για 4 μήνες και μετά απόλυση.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι είχαν συμφωνήσει με τη Διοίκηση σε νέο οργανόγραμμα, το οποίο ήταν αναγκαίο λόγω της οικονομικής δυσχέρειας της οργάνωσης και στο οποίο βασική παράμετρος ήταν και είναι η διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζομένων της ΠΑΣΕΓΕΣ. Το οργανόγραμμα αυτό ψηφίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ της 21/10.
Παράλληλα, στο χθεσινό Δ.Σ., εκτός από την μη ένταξη του συναδέλφου στο τακτικό προσωπικό, αποφάσισαν την αφαίρεση από τις δραστηριότητες της κορυφαίας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ενός από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας - αυτόν της κτηνοτροφίας -και την μεταφορά του σε άλλο νεοϊδρυθέντα φορέα, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ρόλου της ΠΑΣΕΓΕΣ στα φλέγοντα ζητήματα του αγροτικού χώρου.

Οι εργαζόμενοι μετά από τριήμερη απεργία με καθολική συμμετοχή και διαφωνώντας με τις αποφάσεις της Διοίκησης, συνεχίζουμε ενωμένοι για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και την με κάθε τρόπο στήριξη του συναδέλφου μας.
Αθήνα 25/11/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου