Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κανονιστικών πράξεων οι προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ, αλλά το εξετάζουν ακόμα.

Προς κ. Μακά Ντίνο,

Επικεφαλής ΠΑΣΚ Γεωπόνων Λάρισας

Σε σχέση με το θέμα το οποίο θέσατε υπόψη μας, σας ενημερώνουμε ότι η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. (ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που ανήκει κατά ποσοστό 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και επιχορηγείται απ' αυτό, εμπίπτει στους φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια και την οριοθέτηση του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 όπως ολοκληρώθηκε αργότερα λειτουργεί, ως ανώνυμη εταιρεία και ... λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Τόσο η 04/08/09 υπουργική απόφαση, όσο και η 10/06/09, αμφότερες σχετικές με τον διορισμό προσωπικού από στην ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, περιήλθαν στην εταιρεία με μορφή «επιστολών» που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κανονιστικών πράξεων, ήτοι δεν φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που τις αποστέλλει και τις κοινοποιεί.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν εξετάζονται ενδελεχώς από το Υπ.ΑΑΤ και την νέα διοίκηση της εταιρείας.
Με εκτίμηση,

Πολιτικό Γραφείο Κατερίνας Μπατζελή,

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΔ/νση: Αμερικής 20, 5ος όροφος, ΤΚ 106 71, Αθήνα.

Τηλ.: 210 3626280

Φαξ: 210 3626288

Site: www.kbatzeli.gr

Email: kbatz@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου