Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Ενοποίηση των διοικήσεων 16 οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

* Ενοποίηση των διοικήσεων 16 οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε τρεις κατηγορίες με βάση το αντικείμενο δραστηριότητάς τους ως εξής:
Σε φορέα Γεωργικής Έρευνας – Κατάρτισης – Ενημέρωσης θα περιληφθούν οι εξής οργανισμοί:
1. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ),
2. Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών (ΠΈ),
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
4. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και. Απασχόλησης «Δήμητρα» (ΟΓΕΕΚΑ),
5. Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας,
6. Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ) ΑΕ.

Σε εννιαίο φορέα Τροφίμων εξετάζεται να συγχωνευθούν οι:
1. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),
2. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ),
3. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ),
4. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας,
5. Κεντρική Αγορά Αθήνας,
6. Κεντρική Αγορά θεσσαλονίκης.

Σε φορέα Πληρωμών & Ελέγχων εξετάζεται να συγχωνευθούν οι:

1. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

2. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ),

3. Αγρογή

4. Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=9822819

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου