Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Προτάσεις οργάνωσης-λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών γεωπονικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια

Προτάσεις οργάνωσης-λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών γεωπονικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια, υπό το πρίσμα του σχεδίου διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας ΄΄ Καλλικράτης ΄΄Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Ν. Κιλκίς της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Σ Π.Ε.Γ.Δ.Υ Ν. ΚΙΛΚΙΣ), διαβλέποντας τις επερχόμενες αλλαγές στην διοικητική διάρθρωση της χώρας και έχοντας υπόψη την διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης για αλλαγές στον διοικητικό χάρτη αυτής , αποφάσισαν ομόφωνα στην ετήσια τακτική συνέλευσης τους, που πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2009 , να ετοιμάσουν ένα κείμενο προτάσεων και να το γνωστοποιήσουν σε όλους τους αρμόδιους θεσμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς .
Οι προτάσεις , οι οποίες αφορούν τη νέα δομή των γεωργικών υπηρεσιών κυρίως στην περιφέρεια της χώρας , συζητήθηκαν επί δύο εβδομάδες (από 14-1-2010 έως 28-1-2010 ) και διαμορφώθηκαν από το σύνολο των μελών του Π.Σ Κιλκίς. Αυτές διατυπώθηκαν έχοντας ...υπόψη και το σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης της χώρας ΄΄ Καλλικράτης ΄΄ το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα μετά τις 9-1-2010 και είναι οι εξής:
1. Όλες οι μέχρι τώρα γεωργικές υπηρεσίες των Ν.Α και του Υπ.Α.Α.Τ , να ενωθούν σε μία ενιαία Δημόσια Υπηρεσία ανά Νομό-Περιφερειακό Διαμέρισμα . Συγκεκριμένα , προτείνουμε οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και Δ/νσεις ή τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων των Ν.Α ,οι Δ/νεις Αγροτικής Ανάπτυξης των νυν Περιφερειών , τα Το.Κ.Α.Α , τα ΚΕ.Π.Υ.Ε.Λ , τα ΠΕΓΕΑΛ κ.λ.π , να αποτελέσουν μία νέα Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία θα υπάγεται απευθείας στο Υπ.Α.Α.Τ. Σε αυτές να καθιερωθεί ένα ευρύ οργανόγραμμα το οποίο αφενός να αντιστοιχεί με αυτό της κεντρικής υπηρεσίας , για να υπάρχει άμεση αντιστοιχία και συνεπώς καλύτερη επικοινωνία και λειτουργία, αφετέρου να μπορεί καλύτερα να αξιοποιηθεί το επιστημονικό γεωτεχνικό προσωπικό με την χρησιμοποίησή του επιτέλους στα αντικείμενα ειδικότητάς του.
2. Εναλλακτικά και εάν η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει αποφασίσει το Υπ.Α.Α.Τ να έχει μόνο επιτελικό – οργανωτικό ρόλο και όχι εκτελεστικό , οι ανωτέρω προτεινόμενες νέες Δ/νσεις να υπαχθούν στις νέες κρατικές Γενικές Διοικήσεις (οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά τους διαδόχους των μέχρι τώρα Περιφερειών) και συγκεκριμένα σε Γενικές Δ/νσεις αυτών (δηλαδή οι νυν Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών να αναβαθμιστούν σε γενικές Δ/νσεις). Η προτίμησή μας αυτή για υπαγωγή σε κεντρική κρατική δομή και όχι στη νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση , αιτιολογείται από τα Πανελλαδικά αποτελέσματα του εφαρμοζόμενου μοντέλου για τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Το πείραμα της τελευταίας δεκαπενταετίας οδήγησε στην διάλυση της δομής του Υπ.Α.Α.Τ πανελλαδικά και διακοπή της επαφής του με την περιφέρεια , στην σπατάλη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και στο τέλμα τον Έλληνα αγρότη – παραγωγό , ο οποίος με τις τόσες διαφορετικές υπηρεσίες ,τους τοπικούς άρχοντες ενίοτε να αισθάνονται και συμπεριφέρονται ως ΄΄de facto ΄΄ Υπουργοί Γεωργίας , πολλές φορές όχι μόνο δεν ξέρει που να απευθυνθεί και τι να πράξη , αλλά να αισθάνεται ως ένα μπαλάκι αντισφαίρισης που το στέλνουν από τον ένα στον άλλο. Αυτό έγινε αντιληπτό από το Υπ.Α.Α.Τ και προσπάθησε με ημίμετρα να το διορθώσει ιδρύοντας τα Το.Κ.Α.Α. Υπήρχαν μάλιστα έτοιμα σχέδια για δημιουργία νέων διευρυμένων Δ/νσεων ανά νομό , τα οποία εγκαταλείφθηκαν με τις συχνές αλλαγές Υπουργών , αφήνοντας ουσιαστικά ανενεργό ένα πανελλαδικό δίκτυο καταρτισμένων γεωτεχνικών επιστημόνων (κυρίως γεωπόνων). Η αγροτική πολιτική και η εφαρμογή της είναι εθνική υπόθεση και αφορά το σύνολο της χώρας και γι΄ αυτό πρέπει , όπως ακριβώς προβλέπεται από το προσχέδιο του ΄΄ Καλλικράτη ΄΄ για τη χωροταξία – πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος , να παραμείνει και αυτή υπό κρατική διοίκηση απευθείας ή στα αποκεντρωμένα όργανα του κράτους .
3. Στο πνεύμα της οικονομίας και της αποφυγής του κατακερματισμού των υπηρεσιών προτείνουμε την ενσωμάτωση ορισμένων οργανισμών , εποπτευόμενων από το Υπ.Α.Α.Τ , στις προτεινόμενες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταφορά του αντικειμένου τους σε αυτές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ , οργανισμό που έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των αγροτών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει σημαντικής κλίμακας οικονομία , θα αξιοποιηθεί σαφώς καλύτερα το υπάρχον γεωτεχνικό επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού , αλλά και οι κτιριακές του υποδομές , οι οποίες μένουν ουσιαστικά αναξιοποίητες. Η εκπαίδευση γίνονταν έως το 2000 από τα Κ.Ε.Γ.Ε τα οποία σε τίποτα δεν υστερούσαν σε ποιότητα εκπαίδευσης από τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α και επιπλέον είχαν το πλεονέκτημα το μόνιμο προσωπικό , όταν δεν είχε εκπαίδευση να μην παραμένει ανενεργό , όπως δυστυχώς χωρίς να φταίει καθόλου , συμβαίνει επί μία διετία με τον οργανισμό αυτόν. Επισημαίνουμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με την μετάταξη του προσωπικού , καθώς υπάρχει ήδη διαμορφωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την μετάταξη προσωπικού από οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο και πρόσφατα ψηφίστηκε και νόμος (ο ν. 3801/4-9-2009) για την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στις δημόσιες υπηρεσίες.
4. Σε ότι αφορά την δημιουργία των νέων δήμων και την λειτουργία των γεωπόνων και γενικότερα των γεωτεχνικών επιστημόνων μέσα σε αυτούς , προτείνουμε να προβλεφθεί ξεκάθαρα , όπως προβλέπεται για άλλες Δ/νσεις , η δημιουργία ξεχωριστών γεωτεχνικών Δ/νσεων στις οποίες θα προΐσταται γεωτεχνικός . Είναι απορίας άξιο που στο προσχέδιο του ΄΄ Καλλικράτη ΄΄ προβλέπεται ξεχωριστά για παράδειγμα η ύπαρξη άλλης υπηρεσίας προγραμματισμού και άλλης οικονομικών ,ενώ οι γεωτεχνικοί (και κυρίως οι γεωπόνοι) ,οι οποίοι το 1997 ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που μαζί με τους οικονομολόγους και μηχανικούς, κρίθηκαν απαραίτητοι και προσλήφθηκαν για τον προετοιμαζόμενο τότε ΄΄ Καποδίστρια΄΄ ,τώρα δεν αναφέρονται πουθενά . Αυτό γίνεται παρόλο που κάποια αντικείμενα περιγράφονται (π.χ λαϊκές αγορές , δημόσια υγεία , υγειονομικός έλεγχος ,περιβάλλον ) και άλλα γνωρίζουμε ότι ήδη υπάρχουν (αστικό πράσινο , μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα , συγκέντρωση δηλώσεων για ζημιές στην αγροτική παραγωγή κ.λ.π.). Πιστεύουμε ότι η μη ξεχωριστή αναφορά και πρόβλεψη των γεωτεχνικών Δ/νσεων υποκρύπτει τον κίνδυνο οι γεωπόνοι και οι τεχνολόγοι γεωπονίας των νέων δήμων να γίνουν υπάλληλοι β΄ κατηγορίας και να είναι οι παρίες των τεχνικών δ/νσεων των δήμων . Ουσιαστικά δεν θα έχουν καμία πιθανότητα υπηρεσιακής εξέλιξης και η συμβολή τους στην υλοποίηση αντικειμένου ,που είναι στο δικό τους επιστημονικό πεδίο ,θα υπόκειται στην κρίση και έλεγχο αναρμοδίων επιστημονικά προϊσταμένων με ότι αυτό συνεπάγεται.
5. Τέλος επισημαίνουμε ότι πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο οργανισμός του Υπ.Α.Α.Τ , να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή της άσκοπης γραφειοκρατίας και να ξεκαθαριστούν τα όρια συναρμοδιότητας (νομοθετικής και εφαρμοστικής - ελεγκτικής) μεταξύ αυτού και κάποιων οργανισμών όπως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε . Υπάρχει η εντύπωση πως πολλές φορές ο οργανισμός αυτός , αλλά και άλλοι , λειτουργεί όχι ανεξάρτητα όπως θα έπρεπε αλλά ΄΄ καπελώνει ΄΄ το Υπ.Α.Α.Τ και επιβάλει πρακτικές και λύσεις που αφήνουν όλους μας εκτεθειμένους.

Στο παρόν κείμενο δεν ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο ( μισθολογικά , υπηρεσιακής κατάστασης , περιβάλλοντος εργασίας κ.λ.π. ) γιατί , όπως έχουμε ήδη αναφέρει , απόφαση της τακτικής συνέλευσης ήταν να επεξεργαστούμε προτάσεις για τη νέα διάρθρωση των γεωργικών- γεωτεχνικών υπηρεσιών. Επισημαίνουμε όμως και τονίζουμε ότι , όπως κατά τη γνώμη μας πρέπει να συμβαίνει και με άλλους επιστημονικούς κλάδους , όλοι οι γεωπόνοι του δημόσιου τομέα (Υπ.Α.Α.Τ , Περιφέρεια , Δήμοι , κ.λ.π) πρέπει να έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές, οι οποίες σε καμία περίπτωση να μην αλλοιώνονται από στρεβλή και διαβλητή επιδοματική πολιτική.
Χωρίς να έχουμε αυταπάτες για την δύναμη της παρέμβασής μας και χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε άλλους , θέτουμε τις προτάσεις μας στην κρίση όλων πανελλαδικά των συναδέλφων , αλλά και των υπολοίπων αναγνωστών αυτού του κειμένου .
Τελειώνοντας , ζητούμε από το Δ.Σ της Π.Ε.Γ.Δ.Υ , να οργανώσει δημόσιο διάλογο, χρησιμοποιώντας και την δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης που υπάρχει στις έδρες των Ν.Α , σχετικά με τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα , προκειμένου να συντονιστεί η δράση όλων μας . Έτσι ίσως να αποφύγουμε καταστάσεις της δεκαετίας του ΄90 ,όπου νύκτα κυριολεκτικά , τα υπηρεσιακά συμβούλια του τότε Υπουργείου Γεωργίας ΄΄ πέταγαν ΄΄ συναδέλφους δεξιά και αριστερά.

Για το Π.Σ Κιλκίς


Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Η ΤαμίαςΚοκκίνης Θεόδωρος Αυγερινίδης Κων/νος Παμπουκίδου Παρθένα

1 σχόλιο:

  1. Συμφωνώ και προτείνω τα γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης που λειτουργούν στα χωριά να μετατραπούν σε ΤΟ.Κ.Α.Α.
    Ηλίας Τυροβολάς γεωπόνος ΤΟΚΑΑ Ναυπλίου

    ΑπάντησηΔιαγραφή