Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Υποβολή Υποψηφιοτήτων για εκλογές ΠΕΓΔΥ- ΠΟΓΕΔΥ 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ :404
Θέμα: Ενημέρωση μελών ΠΕΓΔΥ, για υποβολή υποψηφιοτήτων, εν όψει εκλογών 2009
Σε συνέχεια του 403 /11.11.08 εγγράφου μας, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων (Π.Σ.), σας υπενθυμίζουμε ότι το τρίμηνο (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος) του 2009 γίνονται οι εκλογές της ΠΕΓΔΥ, για την ανάδειξη των Οργάνων : Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης και για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ....
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΙΙΕΓΔΥ, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι την 31.12.08 αίτησή τους, προς τα Π. Σ ή στο Δ. Σ. της Π.Ε.Γ.Δ.Υ., στην οποία να προσδιορίζουν το όργανο για το οποίο βάζουν υποψηφιότητα, Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Π.Σ. Θα στέλνονται στο Δ. Σ. μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2009.
Κάθε τακτικό μέλος, μπορεί να είναι υποψήφιο μόνο για ένα (1) όργανο της ΠΕΓΔΥ (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλια) ή για αντιπρόσωπος στην ΠΟΓΕΔΥ ή να είναι υποψήφιο για ένα (1) από τα παραπάνω όργανα και ταυτόχρονα υποψήφιο για αντιπρόσωπος στην ΠΟΓΕΔΥ. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους, που είναι εκλεγμένοι σε Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου