Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Εκλογές Γεωπόνων στα Περιφεριακά Συμβούλια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 11.11.08
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΘΕΜΑ : Εκλογές ΠΣ 2008
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 § 3 του Καταστατικού της Π.Ε.Γ.ΔΥ., οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Περιφερειακών Συμβουλίων (Π.Σ.), πρέπει να γίνουν μέχρι 31.12.2008. Τα απερχόμενα ΠΣ έχουν την ευθύνη της πραγματοποίησης των εκλογών. Για το λόγο αυτό οφείλουν:
α) να ορίσουν τοπική εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.
β) Να φροντίσουν για την οικονομική τακτοποίηση των μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 (§6) οι οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών είναι:...
1. Το δικαίωμα εγγραφής 5 Ευρώ
2. Η ετήσια συνδρομή 30 Ευρώ και
γ) Να αποδώσουν στην ΠΕΓΔΥ εισπραχθείσες και μη αποδοθείσες εισφορές των μελών των τελευταίων εκλογών της ΠΕΓΔΥ.
δ) Να καταθέσουν τις παραπάνω εισπράξεις στο νέο λογαριασμό ΑΤΕ της ΠΕΓΔΥ 0030400308807, ενημερώνοντας σχετικά τον Ταμία της.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 §2 του Καταστατικού, η εκλογή των ΠΣ γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Τα ΠΣ Που Θα προκύψουν από τις εκλογές πρέπει να συγκροτηθούν σε σώμα κατανέμοντας τα αξιώματα: Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, με μυστική ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα της συγκρότησης σε σώμα κοινοποιούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της πραγματοποίησης της τοπικής εκλογικής ΓΣ (άρθρο 12, §3), στο ΔΣ της ΠΕΓΔΥ.
Μαζί με τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των ΠΣ και τα αποτελέσματα ης συγκρότησης του ΠΣ σε σώμα με ευθύνη του νέου Ταμία του ΠΣ, πρέπει να αποσταλούν και οι εισφορές μέχρι και το β΄εξάμηνο του 2008.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 §11 του Καταστατικού, όταν δεν υπάρξει νόμιμα εκλεγμένο ΠΣ (με τις διαδικασίες και στις προθεσμίες που αναφέρονται), τότε τα μέλη, της αντίστοιχης Νομ/κής Δ/νσης Γεωργίας δεν μπορούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη ΔΣ της ΠΕΓΔΥ όπως ορίζει η § 7 εδάφιο β’ του ίδιου άρθρου, στο Νομό, που θα καθοριστεί από το ΔΣ της ΠΕΓΔΥ.
Επειδή στο παρελθόν είχαν συμβεί τέτοια περιστατικά λόγω άγνοιας ή αδράνειας ή αδιαφορίας ορισμένων ΠΣ με συνέπεια την ταλαιπωρία των μελών της ΠΕΓΔΥ κατά τις εκλογές, παρακαλούμε όλα τα ΠΣ να είναι κατά τις προσεχείς εκλογές αυστηρά συνεπή προς τις καταστατικές υποχρεώσεις τους.
Παρακαλούνται τα ΠΣ να μας γνωρίσουν με έγγραφο ή με fax την ημερομηνία σύγκλισης τοπικής Γενικής Συνέλευσης και εκλογών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου