Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Διακήρυξη και υποψήφιοι της ΔΑΚΕ

ΔΑΚΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Δ.Υ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Δ.Υ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
για τις εκλογές της ΠΕΓΔΥ, που θα γίνουν :
στην περιφέρεια 29-4-09 και στην Αθήνα 13-5-09
Συνάδελφοι,
Μέσα στη παγκόσμια κατήφεια της περιόδου που διανύουμε, όπου ισχυρές οικονομίες
καταρρέουν, χάνονται θέσεις εργασίας και ανατρέπονται εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματά μας, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη να αξιώνουμε την ...εκπροσώπησή μας από ισχυρά επαγγελματικά σωματεία. Να αναζητούμε την ανάδειξη ισχυρών συνδικαλιστικών
δυνάμεων, που να θέλουν και να μπορούν να αντιδρούν σωστά και να εκφράζουν έγκαιρα
τεκμηριωμένες και σοβαρές θέσεις, με απήχηση στη κοινωνία. Θέσεις, που να πείθουν την κοινωνία
ότι διεκδικούνται εντός του πλαισίου που την ενδιαφέρει και την αφορά, έξω από λογικές πολιτικών
επιδιώξεων ή άλλων σκοπιμοτήτων.
Ένα τέτοιο επαγγελματικό σωματείο, τύποις και ουσία κορυφαίο στα γεωπονικά δρώμενα,
είναι η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ), εντός της οποίας οι
εκλεγμένοι στα όργανά της συνδικαλιστές γεωπόνοι, του Συνδυασμού της ΔΑΚΕ, συστρατευόμαστε
σε συλλογικές ενέργειες του συνδικαλιστικού κινήματος. Συλλογικές ενέργειες και αγώνες όλων μας,
με κύριο ζητούμενο τη βελτίωση της ελληνικής γεωργίας και της επαγγελματικής αναβάθμισής μας,
στο ιδιαίτερο μέτρο που μας αναλογεί από τον θεσμικό μας ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.
Η ΔΑΚΕ Γεωπόνων Δ.Υ., στα δύο (2) χρόνια που πέρασαν, από τις προηγούμενες εκλογές
της ΠΕΓΔΥ, συνέβαλε αποφασιστικά με δυναμική, σοβαρή και υπεύθυνη στάση στα συνδικαλιστικά
μας όργανα, αλλά και με μελετημένες ενέργειες και εκτός αυτών, στην επίτευξη ικανοποιητικών
λύσεων σε δύσκολα και χρονίζοντα ζητήματά μας, ακολουθώντας πιστά τον δρόμο της ευθύνης και
του αποτελέσματος.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, θεσμοθετήθηκαν και θεσμοθετούνται διαδικασίες που ανοίγουν
σίγουρες και πάγιες προοπτικές για τον Κλάδο μας, οι οποίες σταδιακά φαίνονται με την πάροδο
του χρόνου.
Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη ο Κλάδος μας εξακολουθεί να βρίσκεται
παγιδευμένος στη δίνη των εργασιακών και μισθολογικών στρεβλώσεων της τελευταίας 25ετίας, στην
οποία παράλληλα με το Ενιαίο Μισθολόγιο δημιουργήθηκε το μισθολόγιο των πολλών ταχυτήτων και
των ξεχωριστών υπηρεσιών.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα οικονομικά και εργασιακά προβλήματά μας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, που δεν αντιμετωπίζονται από τη μία
ημέρα στην άλλη. Επίσης ότι καταστροφική υπαγωγή των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ν.Α.,
και οι αναγκαστικές μετατάξεις του προσωπικού τους ήταν συνειδητές επιλογές κάποιων κάποτε, που
στο όνομα μιας κακώς νοούμενης αποκέντρωσης υπηρεσιών, απαξίωσαν και υπηρεσίες και
προσωπικό, με δραματικές συνέπειες στο γεωργικό τομέα και στον κλάδο μας. εν πρέπει να μας
διαφεύγει ότι την τελευταία 25ετία δημιουργήθηκαν δομές, αντιλήψεις και καταστάσεις, που
εγκλώβισαν τη μετεξέλιξη της ελληνικής γεωργίας, με συνέπεια ακόμη και σήμερα να μη μπορεί να
συνέρχεται. Να μη μπορεί να αποκτά ανταγωνιστική δυναμική και εξωστρέφεια, να μη μπορεί να
επωφελείται των κοινοτικών προγραμμάτων, να μη μπορεί να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα των
αγορών.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) αντί να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις των καιρών και να ανασυσταθεί, αντί να επενδύσει στο γεωτεχνικό προσωπικό του,
εξακολουθεί να παραμένει προσηλωμένο σε παλιές δομές και σε αδύναμα σχήματα, με «εργαλείο»
έναν αναχρονιστικό Οργανισμό. Έναν Οργανισμό λειτουργίας που όχι μόνο δεν προσφέρεται για τον
εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας, αλλά ούτε για να καλύψει την εξυπηρέτηση βασικών
υποχρεώσεών του, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στο αγροτικό εισόδημα.
Το ΥΠ.Α.Α.Τ. να αδυνατεί να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο, στην προστασία
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων που απειλούνται όσο ποτέ άλλοτε, στην προστασία του
καταναλωτή και της δημόσιας υγείας. Το ΥΠ.Α.Α.Τ. να δυσκολεύεται σε επίπεδο νομού να περάσει άμεσα και αποτελεσματικά την προώθηση των προγραμμάτων του και των πολιτικών του γραμμών.
Να αδυνατεί να εποπτεύσει και να συντονίσει την εκτέλεση προγραμμάτων, που αναθέτει στις
γεωργικές υπηρεσίες των Ν.Α. Να δυσκολεύεται να διαχειρισθεί κρίσεις.
Με τις γεωργικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να ακολουθούν ανεξάρτητες
του Υπουργείου τακτικές και πρωτοβουλίες και να αντιμετωπίζουν τα γεωργικά προγράμματα και την
προωθούμενη αγροτική πολιτική μέσα από το πρίσμα των δικών τους κριτηρίων, η ελληνική γεωργία
δεν προάγεται και η ενημέρωση των αγροτών δεν περνάει. Η έλλειψη υπεύθυνης, έγκαιρης και
έγκυρης ενημέρωσης στην περιφέρεια, δημιουργεί αγανάκτηση και απόγνωση στον αγροτικό κόσμο,
ο οποίος αισθάνεται ότι επαφίεται στη μοίρα του, να τα βγάλει μόνος του πέρα.
Τα νεοϊδρυθέντα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ), στις έδρες των νομών,
μετά δυσκολίας άρχισαν και καλύπτουν κάποια οργανωτικά κενά του Υπουργείου στη περιφέρεια.
Η έλλειψη γεωργικών υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε επίπεδο νομού φαίνεται καθαρά
στην καταβολή των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών, όπου το Υπουργείο
και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με επιχείρημα τις αδυναμίες των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. να
ανταποκριθούν στους ελέγχους, καταφεύγουν σε μονομερείς και αδικαιολόγητες συμπράξεις με
την ΠΑΣΕΓΕΣ και στη πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε
όλους μας.
Το Υπουργείο αν δεν συγκροτήσει σύγχρονες κεντρικές και περιφερειακές γεωργικές
υπηρεσίες, που αυτοτελώς να καλύπτουν τις ανάγκες όλης της χώρας, αν δεν προχωρήσει στον
ανασχεδιασμό όλων των Οργανισμών που ελέγχει, για την εξοικονόμηση πόρων και την αξιοποίηση
του διάσπαρτου και ανεκμετάλλευτου επιστημονικού δυναμικού και αν συνεχίσει να αδιαφορεί
προκλητικά στην ικανοποίηση των βασικών και δικαιολογημένων αιτημάτων των γεωτεχνικών, δεν
έχει να προσφέρει τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα το ιδιαίτερο στον εκσυγχρονισμό
των αγροτικών υποδομών και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, στην ενημέρωση και στην
τεχνική υποστήριξη των αγροτών, στην έρευνα και στην εγκαθίδρυση συστήματος παραγωγής
ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων, στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων σε ξένες
αγορές και στον έλεγχο των τροφίμων.
Συνάδελφοι,
Μετά την πρόσφατη μεταφορά του ΕΦΕΤ στο ΥΠ.Α.Α.Τ., που όλοι μας χαιρετίσαμε,
μιας και ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημά μας, χρέος μας είναι να συνδράμουμε άμεσα και
εποικοδομητικά να στηθεί και να λειτουργήσει ο νέος Φορέας σε σωστές βάσεις. Να τον
διαφυλάξουμε από εξωγεωτεχνικές συντεχνίες, που επιχειρούν να τον αλώσουν και από
κατευθυνόμενες κομματικές παρεμβάσεις και επιθέσεις, που ήδη άρχισαν να εκδηλώνονται.
Στόχος όλων μας ας γίνει, να πετύχουμε να ελέγχονται σωστά και καθολικά σε όλα τα στάδια
παραγωγής τα τρόφιμα, ώστε η κοινωνία και να αισθάνεται και να είναι ασφαλής. Να
αποδείξουμε έμπρακτα, ότι ο έλεγχος των τροφίμων δεν θα μπορούσε αλλού να λειτουργήσει
καλύτερα και αποτελεσματικότερα, παρά μόνο στο ΥΠ.Α.Α.Τ.
Συνάδελφοι,
Μέσα σε κλίμα έντονης δυσαρέσκειας του Κλάδου μας, από τη μέχρι τώρα αντιμετώπισή μας
από το ΥΠ.Α.Α.Τ., καλούμαστε να εκλέξουμε τα νέα όργανα της ΠΕΓΔΥ και τους Αντιπροσώπους
της στην ΠΟΓΕΔΥ. Οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 σε όλη την περιφέρεια
της Χώρας και την Τέταρτη 13 Μαΐου 2009 στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί και η
Γενική μας Συνέλευση.
Τα προβλήματα που μας περιμένουν είναι πολλά και δύσκολα. Γι αυτό δεν έχουμε την
πολυτέλεια να εφησυχάζουμε και να αδιαφορούμε για τα συμβαίνοντα στον επαγγελματικό μας χώρο.
Η ΠΕΓΔΥ μαζί με τα άλλα γεωτεχνικά σωματεία, είναι ανάγκη να προχωρήσει άμεσα, σε συνεργασία
με την ΠΟΓΕΔΥ, σε μελετημένες και συντονισμένες διεκδικητικές κινήσεις.
Η ΔΑΚΕ Γεωπόνων Δ.Υ. ζητάει απ όλους τους συναδέλφους, μέλη της ΠΕΓΔΥ, την ενεργό και
συνειδητή συμμετοχή όλων μας στην εκλογική αυτή διαδικασία, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τη δυναμική που χρειάζεται ο Κλάδος μας, για να αντιμετωπίσει τις
μεγάλες προκλήσεις των καιρών, με σταθερά βήματα και ισχυρή παρουσία.


ΔΑΚΕ
Α. Για το Δ.Σ.
1 Αρκιτσαίος ημήτρης του Ιωάννη
2 Βαλσαμίδης Νίκος του Στεργίου
3 Γαλάνης Αντώνης του Βασιλείου
4 ερνεκξή Στέλλα του Νικολάου
5 ραμυτινός Γεώργιος του Μύρωνος
6 Ζιώγας Κωνσταντίνος του ημητρίου
7 Θλιβερού Μαρία του Ιωάννη
8 Καλλιτσουνάκης Ευάγγελος του Γεωργίου
9 Καλφούντζος Παναγιώτης του Γεωργίου
10 Καρκανάκη Χριστοδουλάκη Ελένη του Νικολάου
11 Κολοκοτρώνη Ελένη του Ιάσωνος
12 Κουνάβας χριστόδουλος του Βασιλείου
13 Μπουραζάνης Γεώργιος του Θεοδώρου
14 Μπουρνάκας Βασίλης του Κωνσταντίνου
15 Ορφανός Πέτρος του Παναγιώτη
16 Παύλου Βαγγέλης του Αντωνίου
17 Πεντάρη Χρυσούλα του Γεωργίου
18 Σαρόπουλος Αθανάσιος του Σάββα
19 Συμεού Συμεών του Λοΐζου
20 Τραχήλη Ελένη του Ευαγγέλου
21 Χαλκιόπουλος Κώστας του Αλεξάνδρου
22 Ψυλλίδου Αγγελική του Αθανασίου
Γ. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
1 Μαρκόπουλος Θεόδωρος του Αλεξίου
2 Μπίκος Ιωάννης του Χριστοφόρου
. Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1 Θεσσαλός Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
2 Μπαμπίλης ημήτριος του Βασιλείου
ΑΚΕ
Β. Για Αντιπροσώπους της ΠΕΓΥ στη ΠΟΓΕΥ
1 Αδάμος Ιωάννης του Στεφάνου
2 Αμαξόπουλος Γιάννης του Νικολάου
3 Αμπελίδης Θεόδωρος του Χαραλάμπους
4 Ανδρικόπουλος Ηλίας του Ανδρέα
5 Αποστόλου Νίκος του ημητρίου
6 Αρκιτσαίος ημήτρης του Ιωάννη
7 Βαλσαμίδης Νίκος του Στεργίου
8 Βάσσος Κυριάκος του Ευστρατίου
9 Βελίκης Απόστολος του Παρίση
10 Βρανάκη Γιαννούλα του Στεργίου
11 Βραχωρίτης Ιωάννης του Παναγιώτη
12 Γαβριήλ Νίκος του Σπυρίδωνος
13 Γαλάνης Αντώνης του Βασιλείου
14 Γεωργόπουλος Βλάσσης του Αναστασίου
15 Γιαχαλής Αντώνης του Ανδρέα
16 Γκούτσας Αναστάσιος του Νικολάου
17 Γούλας Χρήστος του Ευαγγέλου
18 Γραμματικός ιονύσης του Ανδρέα
19 Γωγιάκος Γεώργιος του Τζαννή
20 ερνεκξή Στέλλα του Νικολάου
21 ημάκος Πιέρρος του Παναγιώτη
22 ραμυτινός Γεώργιος του Μύρωνος
23 Ζάβαλης Παναγιώτης του Ιωάννη
24 Ζακόπουλος Σπύρος του Αθανασίου
25 Ζαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου
26 Ζαχίδου Χρυσούλα του Βασιλείου
27 Ζαχίλας Αριστείδης του Χρήστου
28 Ζιώγας Κωνσταντίνος του ημητρίου
29 Ζιώγου Μελούλα του Βασιλείου
30 Θλιβερού Μαρία του Ιωάννη
31 Ιωαννίδης Στέφανος του Λεωνίδα
32 Κακαβάς Νικόλαος του Αθανασίου
33 Καλαβριώτου Παρή του Αθανασίου
34 Καλλιτσουνάκης Ευάγγελος του Γεωργίου
35 Καλφούντζος Παναγιώτης του Γεωργίου
36 Καρακλάνη Αγνή του Αθανασίου
37 Καρκανάκη Χριστοδουλάκη Ελένη του Νικολάου
38 Καρύπης Χρήστος του Παναγιώτη
39 Κλεισιάρης Ανδρέας του Αθανασίου
40 Κολάτσος Νίκος του Ιωάννη
41 Κολεύρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος
42 Κολοκοτρώνη Ελένη του Ιάσωνος
43 Κομπατσιάρης Αντώνης του Θωμά
44 Κοντογιάννης Γεώργιος του Ευαγγέλου
45 Κοντογούνη Ιωάννα του Ιωάννη
46 Κοτσαρίνης Μιχάλης του Παναγιώτη
47 Κουκλάδας Σωκράτης του Αθανασίου
48 Κουνάβας χριστόδουλος του Βασιλείου
49 Κούτρας Κωνσταντίνος του Νικολάου
50 Κουτσουμπλής Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
51 Κυριακού Ευάγγελος του Στυλιανού
52 Κυριακού Κανέλλος Αθανασίου
53 Κυριακού Νικόλαος του ημητρίου
54 Κυρίτσης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
55 Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
56 Κωνσταντίνου Σπύρος του Γεωργίου
57 Κωτούλας Ιωάννης του Γεωργίου
58 Λαγουδάς Χρήστος του Μιχαήλ
59 Λαμπρόπουλος Σωτήρης του Βασιλείου
60 Λιάκου Ιωάννα του Γεωργίου
61 Λιόλιου Παρασκευή του Αχιλλέα
62 Λυσαφίδου Ιωάννα του Ανδρέα
63 Μάντζαρης Φίλιππος του Θεοφάνους
64 Μαυρίδου Μαρία του Γεωργίου
65 Μεσημέρης Ιωάννης του Γεωργίου
66 Μιχαλοπούλου Ντίνα του Θωμά
67 Μπατάλας Βασίλης του ιονυσίου
68 Μπάτζιος ημήτρης του Παναγιώτη
69 Μπελιβάνης Τηλέμαχος του Κωνσταντίνου
70 Μπίκος ημήτρης του Κωνσταντίνου
71 Μπλέτσας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
72 Μπουραζάνης Γεώργιος του Θεοδώρου
73 Μπουρνάκας Βασίλης του Κωνσταντίνου
74 Μύταλα Σπυρίδου Αργυρώ του Νικολάου
75 Ντούλας Ηλίας του ημητρίου
76 Ξανθόπουλος Απόστολος του Αθανασίου
77 Οικονόμου Αντώνης του Κωνσταντίνου
78 Ορφανός Πέτρος του Παναγιώτη
79 Παλλαδινός ιονύσης του Στυλιανού
80 Πάλλας Ανδρέας του Σωτηρίου
81 Παπαδόπουλος Σωτήρης του Θεόδωρου
82 Παπακυρίτση Μύρτιλα του Γεωργίου
83 Παπαλαμπίδης ημήτρης του Ζήση
84 Παπαναούμ Γεώργιος του Αναστασίου
85 Παπαχρήστος Κοσμάς του Γεωργίου
86 Παύλου Βαγγέλης του Αντωνίου
87 Πεντάρη Χρυσούλα του Γεωργίου
88 Περάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
89 Περβολαράκης Μιχάλης του Σταύρου
90 Πέτρου Αικατερίνη του Χρήστου
91 Πλατώνης Ευάγγελος του Αθανασίου
92 Πλιακούρα Αλεξάνδρα του Παναγιώτη
93 Πλιάσας Γρηγόρης του Βασιλείου
94 Σαρβάνης Χρήστος του Γρηγορίου
95 Σαρόπουλος Αθανάσιος του Σάββα
96 Σεργίου ημήτρης του Ζαχαρία
97 Σιάτη Χρυσούλα του Ανδρέα
98 Σίδερης Χρήστος του Ευσταθίου
99 Σίμογλου Κυριάκος του Κωνσταντίνου
100 Σκούτας Ιωάννης του Νικολάου
101 Στεργιανόπουλος Νίκος του Γεωργίου
102 Στίγκα Κωνσταντίνα του Παναγιώτη
103 Στύλος Ιωάννης του Αποστόλου
104 Συμεού Συμεών του Λοΐζου
105 Συρόπουλος ημήτρης του Γεωργίου
106 Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ
107 Τζιωρτζιώτης Κωνσταντίνος του Χρήστου
108 Τζώρτζη Ειρήνη του Γεωργίου
109 Τραχήλη Ελένη του Ευαγγέλου
110 Τριάντος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
111 Τριαρίδης Ευστάθιος του ημητρίου
112 Τσαρτσάλης Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή
113 Τσιαμασιώτης Θωμάς του ημητρίου
114 Τσολάκης Κωνσταντίνος του Χρήστου
115 Τσούλης Κίμων του ημητρίου
116 Τσούλου Κωνσταντίνα του Βασιλείου
117 Φουρκιώτη Γλυκερία του ημητρίου
118 Χαλκιόπουλος Κώστας του Αλεξάνδρου
119 Χατζηνικολής Θωμάς του Νικολάου
120 Χατζόγλου Νίκος του Θεολόγου
121 Χριστάκης Ξενοφών του Ανδρέα
122 Χύτας ημήτρης του Αλεξάνδρου
123 Ψαριανός Ευστράτιος του Ερμολάου
124 Ψυλλίδου Αγγελική του Αθανασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου