Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Αποφάσεις τη Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Ανέργων & Συμβασιούχων Γεωπόνων

Στις 28 / 03 / 2009, ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Ανέργων & Συμβασιούχων Γεωπόνων, στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, οπού έγινε ενημέρωση των μελών που συμμετείχαν για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και λήφθηκαν αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις.Παρών στη συζήτηση ήταν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) κ. Νικ. Ζιούβας, όπου και συμμετείχε στη συζήτηση. Επιστολή για κοινή συνεργασία και προώθηση των ζητημάτων του κλάδου εστάλη και από τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Θ. Μαρκόπουλο, που όμως δεν μπόρεσε να παρεβρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Οι Αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης ήταν οι εξής: ...
- Διήμερη απεργία στις 23/4 και 24/4/2009 με αιτήματα την μείωση της ανεργίας στον κλάδο και την αύξηση των μόνιμων θέσεων, την άρση του 24μήνου και του ΠΔ 164/2004 που με την εφαρμογή του στις συμβάσεις έχει αποκλείσει συναδέλφους από την εργασία και τη παράνομη μισθολογική ανισότητα των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αορίστου.
- Τις ημέρες της απεργίας θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις συναδέλφων σε όλους του χώρους που εργάζονται συμβασιούχοι και συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε Υπουργεία και Φορείς.
- Ορίστηκε συγκέντρωση της ΠΕΑΣΓΕ στη Λάρισα στις 4/4/2009 με σκοπό την ενημέρωση μελών.
- Αποφασίστηκε να οριστούν Εκπρόσωποι της Ένωσης σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προωθούν και να ενημερώνουν αμφίδρομα τα μέλη και το ΔΣ για τα προβλήματα, τις ενέργειες και τα αιτήματα της Ένωσης.
- Με αφορμή την παρουσία του κ. Πρόεδρου της ΠΟΣΓ στη συνέλευση αποφασίστηκε να γίνουν συναντήσεις και συνεργασία με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς (πχ ΠΟΣΓ, ΠΕΓΔΥ κλπ) του κλάδου και το ΓΕΩΤΕΕ, με σκοπό την προώθηση των αιτημάτων και προβολή των προβλημάτων του κλάδου σε Υπουργεία και Υπηρεσίες.

Αλλα θέματα που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με σκοπό την προώθηση αυτών, ήταν τα εξής:
- Προώθηση και αύξηση των θέσεων για τους ΠΕ Γεωπόνους σε μόνιμες και εποχικές θέσεις εργασίας.
- Προοπτικές εργασίας των ΠΕ Γεωπόνων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
- Διεκδίκηση θέσεων ΠΕ Γεωπόνων στον Τομέα Περιβάλλοντος.
- Ενημέρωση εκ νέου των Υπηρεσιών για ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων σε προκηρύξεις εποχικού προσωπικού ΠΕ Γεωπόνων και την ενημέρωση των συναδέλφων για τις συνέπειες που απορρέουν από την κατάθεση ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/85 σε σχέση με το κώλυμα, στις προκηρύξεις.
Απο Τσουκνίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου