Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Οι εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενάντια στις συμβάσεις έργου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Προς: κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ
κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, Αντπρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ
κ. Θωμά Νότο Αντιπρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ
κ. Αθανάσιο Ζαφείρη, Γενικό Διευθυντή ΟΠΕΚΕΠΕ
κ.κ. Μέλη του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Σύλλογός μας εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόθεση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες του σε προσωπικό, με συμβάσεις έργου για το έτος 2009.

Μέχρι σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάλυπτε αυτές τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του με εποχιακό προσωπικό σύμφωνα με τη διαδικασία προσλήψεων του άρθρου 21 του Ν 2190/94 (Α.Σ.Ε.Π.). Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε σχεδόν απόλυτα, από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ έως σήμερα. Αυτό άλλωστε είχε αρχικά αποφασιστεί στο Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το 2009.

Στην κρισιμότερη για τον Οργανισμό χρονική περίοδο, της ... εφαρμογής της ψηφιοποίησης επιτέλους των αγροτεμαχίων, επιλέγεται να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας με εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, με το κομμάτι, πράγμα που θα θέσει κατά την εκτίμησή μας σε κίνδυνο την υλοποίηση των στόχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι η υποβάθμιση της ποιότητας των ελέγχων με κίνδυνο την μη ολοκλήρωση της εφαρμογής του LPIS μέσα στο 2009.

Επιπλέον η επιλογή της συγκεκριμένης μορφής εργασίας υποσκάπτει ξεκάθαρα τις εργασιακές σχέσεις παραπέμποντας σε εργασιακό μεσαίωνα, αφού θα έχουμε συναδέλφους χωρίς ουσιαστικά εργασιακά δικαιώματα.

Τέλος και ο τρόπος πρόσληψής τους, χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια εκθέτει τον Οργανισμό σε πιέσεις εξυπηρέτησης πελατειακών και ρουσφετολογικών προσλήψεων που μέχρι σήμερα είχαν αποφευχθεί.
Επισημαίνεται γενικότερα ότι η επιλογή της λύσης του εποχικού προσωπικού δεν εξυπηρετεί κατά την άποψή μας τις πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού και αγνοεί τις ανησυχίες της αρμόδιας επιτρόπου για αύξηση του τακτικού προσωπικού.

Καλούμε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού να προχωρήσει εκ νέου στη διαδικασία για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 2190/94.
Έχουμε ως Σύλλογος επισημάνει και στο παρελθόν ότι οι εργασίες που πρέπει να φέρει σε πέρας κατ’ έτος ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αντιμετωπιστούν από τακτικό προσωπικό και η μόνη λύση είναι η αύξηση των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 2637/98, στο ύψος των πραγματικών αναγκών.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Ε . Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Καρλατήρας

Ο Γραμματέας
Ισαάκ Παπαδόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου