Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Η ΠΟΣΓ για τις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων Γεωπόνων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Ημερομηνία: 15-04-2009

Προς:
Γραφεία Υπουργών:
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κου Προκόπη Παυλόπουλου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κου Σωτήρη Χατζηγάκη

Κοινοποίηση: ΓΕΩΤΕΕ
ΠΟΓΕΔΥ
ΠΕΓΔΥ
ΠΟΣΕΓ
ΠΕΕΓΕΠ
ΠΕΑΣΓΕ

Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΑΤ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Θέμα: Απεργιακές Κινητοποιήσεις Συμβασιούχων Γεωπόνων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η Π.Ο.Σ.Γ. έχει επανειλημμένα τονίσει τα αδιέξοδα που δημιούργησε το Π.Δ. 164/2004 στις εργασιακές σχέσεις του συνόλου των συμβασιούχων Γεωπόνων με επιστολές και παρατηρήσεις στο σύνολο των πολιτικών εμπλεκομένων, τόσο του Υπ. Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης όσο και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Παρά τις έντονες αντιδράσεις των συμβασιούχων εργαζομένων Γεωπόνων και το αδιέδοδο που έχουν περιέλθει σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο συνεχίζεται η πολιτική των εποχικών συμβάσεων που ακόμα και αυτή αυτοκαταργείται με την εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004.
Δεδομένου ότι οι ...προαναφερθείσες συμβάσεις αποτελούσαν ειδικά για τους συναδέλφους Γεωπόνους μία μοναδική διέξοδο εργασίας δημιουργείται μείζον πρόβλημα και οδηγείται στην ανεργία το μεγαλύτερο κομμάτι των νέων επιστημόνων(στην πιο παραγωγική ηλικία) οι οποίοι επιπλέον έχουν εκπαιδευτεί και αποκτήσει εμπειρία χρήσιμη για την Δημόσια Διοίκηση και το έργο της.

Ταυτόχρονα το Δημόσιο και οι Οργανισμοί του προκειμένου να άρουν τα αδιέξοδα που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν, επεξεργάζονται και εφαρμόζουν τα αντεργατικά και παράνομα σενάρια των συμβάσεων έργου.
Είναι πλέον αντιληπτό σε όλους ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτοί οι εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων σε Δημόσιο Τομέα και Οργανισμούς.
Η ΠΟΣΓ στην προσπάθεια της να αμβλύνει τα όποια προβλήματα και να επιστρέψουν οι εργασιακές σχέσεις σε μία στοιχειώδη νομιμότητα και δικαιοσύνη προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς συνάντηση την 22/4/2009 πριν από την εξαγγελθείσα από την ΠΕΑΣΓΕ απεργία της 23&24/4/2009 προκειμένου να δοθεί μία βιώσιμη λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων Γεωπόνων
Είναι επίσης γνωστό ότι μαζικές προσλήψεις Γεωπόνων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα έχουν να γίνουν πολλά χρόνια και τα ποσοστά ανεργίας του Γεωπονικού κλάδου βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Η ΠΟΣΓ θεωρεί ότι με τις συγκεκριμένες συμβάσεις εκτονώνεται προσωρινά ο μεγάλος όγκος ανεργίας του κλάδου αλλά στην ουσία ακολουθείται η λογική της βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης των αναγκών της Ελληνικής Γεωργίας που δεν απαντούν ούτε στο συνολικό πρόβλημα του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Γεωργίας ούτε στην ανάγκη των νέων ανθρώπων για σταθερές συνθήκες εργασίας και είναι ενδεικτική μιας Πολιτείας που την ενδιαφέρει η βραχυπρόθεσμα ποσοτική και όχι η ποιοτική αντιμετώπιση των θεμάτων.
Με δεδομένα τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση
Η ΠΟΣΓ συμπαρίσταται στον αγώνα των συναδέλφων Γεωπόνων ανέργων και συμβασιούχων και στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση της 23&24-4-2009 και το πλαίσιο αιτημάτων τους για κατάργηση του Π.Δ. 164/2004 και ελεύθερη σύναψη συμβάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση με κάλυψη όλων των οργανικών κενών καθώς και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, και καλεί τους συμβασιούχους συναδέλφους Γεωπόνους που εργάζονται στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση και την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα την 24-4-2009 και ώρα 12:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου