Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Κάλεσμα για τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου

Κάλεσμα παιδιών, των υπαλλήλων και αγροτών, στις κατασκηνώσεις του ΥπΑΑΤ - 28/4/2009 Το ΥπΑΑΤ καλεί παιδιά υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Υπουργείου, αλλά και παιδιά αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων), από όλη τη χώρα να συμμετάσχουν και το 2009 στις παιδικές κατασκηνώσεις του, που βρίσκονται στο Σούνιο Αττικής. Η διαμονή των παιδιών στην κατασκήνωση θα είναι εντελώς δωρεάν, εκτός των εξόδων των εισιτηρίων μετακίνησης, από τον τόπο διαμονής των μέχρι την Αθήνα, που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές. Τα παιδιά της επαρχίας θα συνοδεύονται από υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών για τους οποίους θα εκδίδονται εγκριτικές εκτός έδρας κινήσεις από τις Υπηρεσίες τους. Οι Υπηρεσίες στις οποίες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να ... προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

Η Κεντρική Επιτροπή Κατασκηνώσεων (ΚΕΚ) αποφάσισε να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν παιδιά υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Υπουργείου, καθώς και αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) από όλη τη χώρα, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι γονείς και μόνο εφόσον αυτά:
1) Είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων, βεβαιούμενης με πιστοποιητικό γέννησης, δηλ. παιδιά που γεννήθηκαν από το 1994 μέχρι και το 2002.
Αιτήσεις χωρίς πιστοποιητικό γέννησης θα απορρίπτονται.
2) Δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα τα εμποδίζει να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης, όπως είναι π.χ. κολύμπι, τρέξιμο, αθλοπαιδιές κ.λ.π.
Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση ιατρού.
Επιπλέον, για τα παιδιά των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λ.π.) θα χρειασθεί και μία βεβαίωση από την Κοινότητα, τον Συνεταιρισμό, τον αγροτικό ή δασικό σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι πράγματι αυτοί είναι αγρότες (κτηνοτρόφοι, δασεργάτες κ.λ.π.).

Β. ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ατομικό βιβλιάριο υγείας, όπου αυτό είναι δυνατόν από πλευράς ασφαλιστικού φορέα. Τούτο θα παραδίδεται στον αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί, θα φυλάσσεται από αυτόν, με ευθύνη του, και θα επιστρέφεται στο παιδί κατά την αναχώρησή του στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.

Γ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΗΛΙΚΙΕΣ
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τέσσερις. Για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των προγραμμάτων (πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών κ.λ.π.) με τα οποία απασχολούνται τα παιδιά στις κατασκηνωτικές περιόδους και τη διαμονή τους μέσα σε ένα πιο ομοιογενές, από πλευράς ενδιαφερόντων, περιβάλλον, αποφασίστηκε η παρακάτω ομαδοποίηση των ηλικιών.
Παιδιά ηλικίας από 7 μέχρι 12 χρόνων (μαθητές Δημοτικού) θα λάβουν μέρος στις δύο (2) πρώτες κατασκηνωτικές περιόδους, οι οποίες θα είναι μικτές.
Στις άλλες δύο (2) περιόδους θα λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας από 13 μέχρι 15 χρόνων (μαθητές Γυμνασίου) και η μεν μία θα είναι κοριτσιών η δε άλλη αγοριών.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:
1) Από 24 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου
(μικτή αγοριών - κοριτσιών ηλικίας 7 - 12 χρόνων)
2) Από 10 Ιουλίου μέχρι 27 Ιουλίου
(μικτή αγοριών - κοριτσιών ηλικίας 7 - 12 χρόνων)
3) Από 27 Ιουλίου μέχρι 12 Αυγούστου
(κοριτσιών ηλικίας 13 - 15 χρόνων)
4) Από 12 Αυγούστου μέχρι 28 Αυγούστου
(αγοριών ηλικίας 13 - 15 χρόνων)
Επισημαίνεται, ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα όρια της ηλικίας.

Μετά το τέλος και της τελευταίας περιόδου θα λειτουργήσει η περίοδος των οικογενειών, από 31 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου, με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για φιλοξενία χωρίς καμία επιβάρυνση, εφόσον θα υπάρξει ενδιαφέρον.
Στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου θα απασχοληθούν επίσης Ομαδάρχες, παλαιά στελέχη των κατασκηνώσεων, παιδιά υπαλλήλων ή αγροτών και Κοινοτάρχες πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών ή Γυμναστικής Ακαδημίας ή άλλων σχολών καθώς και άτομα που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων ή παλαιοί κατασκηνωτές που έχουν διακριθεί για τις ικανότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κατασκηνώσεων, ηλικίας για μεν τους Ομαδάρχες 16 - 18 ετών, για δε τους Κοινοτάρχες 19 - 24 ετών.
Για την επιλογή ομαδαρχών - κοινοταρχών, απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας ή Ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο που θα εμποδίζει την συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης.
Σημειώνεται ότι για τις δύο (2) περιόδους, την πρώτη (24/6 - 10/7), και την δεύτερη (10/7 - 27/7 ) γίνονται δεκτές αιτήσεις ομαδαρχών - κοινοταρχών από κορίτσια και αγόρια, ενώ για την τρίτη περίοδο ( 27/7 - 12/8) μόνο από κορίτσια και για την τέταρτη περίοδο ( 12/8 - 28/8) μόνο από αγόρια.
Οι αιτήσεις των ανωτέρω, που κατοικούν εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής, θα κατατίθενται μόνο στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.
Η μεταφορά των κατασκηνωτών και στελεχών γίνεται με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με πούλμαν που μισθώνονται από αυτό, μόνο από το Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου (Αχαρνών 2- Αθήνα) μέχρι την κατασκήνωση στο Σούνιο και επιστροφή τους στο Υπουργείο. Η εκκίνηση των πούλμαν θα γίνεται ώρα 7.00 π.μ., την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου.

Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους (κατασκηνωτές και στελέχη) μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά ως εξής:
1) Οι αγρότες και οι υπάλληλοι των περιφερειακών μονάδων, στις πλησιέστερες υπηρεσίες του αγροτικού τομέα (Νομαρχία - Περιφέρεια – Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων) του τόπου που κατοικούν. Οι υπηρεσίες που θα δεχθούν τις αιτήσεις θα φροντίσουν για τον έλεγχο και την αποστολή τους 30 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, στο Γραφείο Κατασκηνώσεων του Υπουργείου (Μενάνδρου 22, Γραφ. 213) π.χ. οι αιτήσεις της 1ης περιόδου θα φθάσουν στο ανωτέρω Γραφείο το αργότερο μέχρι την 24/5/2009.
Αιτήσεις που θα φθάσουν αργότερα δεν θα γίνουν δεκτές.
2) Οι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και αγρότες που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις απευθείας στο Γραφείο Κατασκηνώσεων (Μενάνδρου 22 - 2ος όροφος - Γραφείο 213 ), επίσης 30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την δυναμικότητα της κατασκήνωσης θα γίνεται επιλογή με κλήρωση.
Προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων πρέπει να αποφεύγεται η αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με ΦΑΞ.
Από το ΥπΑΑΤ καλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και οι αγρότες της περιοχής τους.
Τέλος, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Κ.Ε.Κ. με την οποία μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι είναι: me22u039@minagric.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου