Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Το Δ.Σ. των εργαζομένων στον ΕΛΓΑ για τα 500 εκατομύρια

ο Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΑ συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των αγροτών και συμφωνούμε με την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους. Όπως δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους σε καμιά περίπτωση «δεν είναι αντίθετοι στην καταβολή αποζημιώσεων και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε όλοι οι αγρότες της χώρας να έχουν ενιαία και ίση αντιμετώπιση».

Όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν: «Είμαστε υπέρ της αποζημίωσης των ζημιών και της ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών. Όμως, για να έχει ο ΕΛΓΑ μέλλον πρέπει να αλλάξει η πολιτική που ακολουθείται, πρέπει να σταματήσουν οι παρεμβάσεις και η χρησιμοποίησή του κατά περίπτωση, να ενταχθούν οι κατ’ εξαίρεση ασφαλιστικές καλύψεις με εννοιολογικούς προσδιορισμούς στους κανονισμούς ασφάλισης, να διασφαλιστούν οι πόροι, ώστε οι ασφαλισμένοι να ξέρουν τα δικαιώματά τους και τις ... υποχρεώσεις τους και οι εργαζόμενοι να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις έξω και πέρα από την εκτέλεση παράτυπων ή παράνομων αποφάσεων και ενδοϋπηρεσιακών ή εξωυπηρεσιακών πιέσεων και απειλών.
Σε ότι αφορά την υλοποίηση των εξαγγελιών του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την καταβολή του «πακέτου» ύψους 500 εκατ. ευρώ οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΑ στο πλαίσιο του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον Οργανισμό θα διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί έτσι ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη και δίκαιη καταβολή των χρημάτων. Σημειώνουμε, όμως, ότι δεν υπάρχουν «μικρές ζημιές» και «μεγάλες ζημιές». Υπάρχουν ζημιές στη γεωργική παραγωγή που εκφράζονται με ποσοστό ζημιάς, αποδίδοντας έτσι την απώλεια παραγωγής σε όλους τους παραγωγούς που αυτοδίκαια είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ.
Θέλουμε, όμως, να τονίσουμε ότι:

* Οι αλλεπάλληλες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας για την κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη ζημιών δεν αντιμετωπίζουν τους αγρότες της χώρας ενιαία όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον ΕΛΓΑ, καταργούν τους κανονισμούς ασφάλισης και την εκτιμητική διαδικασία, δημιουργούν σύγχυση, απογοήτευση, αγανάκτηση, πελατειακές σχέσεις, απαξιώνουν το έργο του Οργανισμού, καταρρακώνουν το κύρος, την επιστημονική κατάρτιση και την αξιοπιστία των εργαζομένων και εμφανίζουν την έλλειψη ασφαλιστικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα. Οι πολιτικές αυτές υποθηκεύουν και απειλούν την αξιοπιστία και το μέλλον του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.
* Η σημερινή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, οφείλεται, δε, στη χρησιμοποίησή του από τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας για την καταβολή αποζημιώσεων με τη διαδικασία των κατ’ εξαίρεση ασφαλιστικών καλύψεων και των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων χωρίς τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων (μέσος όρος αποζημιώσεων και οικονομικών ενισχύσεων 450 ανά έτος εκατ. ευρώ κατά την τελευταία επταετία).
* Το ύψος του χρέους (τοκοχρεολύσια) του ΕΛΓΑ , συμπεριλαμβανομένου του «πακέτου» ξεπερνά το ποσό των 3,8 δις ευρώ. Μέχρι σήμερα δεν έχει δρομολογηθεί ο προγραμματισμός αποπληρωμής και απαλλαγής του ΕΛΓΑ από το χρέος του, η λειτουργία του, δε, συνεχίζεται με τη λήψη τραπεζικών δανείων.

Είναι επιτακτική ανάγκη να απαλλαγεί ο ΕΛΓΑ από το δυσβάστακτο χρέος του, να προσδιοριστεί εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σαν γεωργοασφαλιστικού οργανισμού κοινής ωφέλειας, προσαρμοσμένο, όμως, στα νέα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές, την κρατική παρουσία και συνδρομή με τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων .
Για την ενίσχυση της πορείας του ΕΛΓΑ που τόσο ανάγκη τον έχει ο αγροτικός κόσμος πρέπει να παρθούν άμεσα τα παρακάτω μέτρα:
Θεσμική αντιμετώπιση της απαλλαγής του Οργανισμού από το χρέους του και εγγραφή κάθε έτος στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης για την καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων
Να εγγράφεται κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισμό όλο το ποσό των τοκοχρεωλυσίων των δανείων του ΕΛΓΑ
Να προσδιοριστεί εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ με την ένταξη νέων ζημιογόνων αιτίων – κινδύνων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου