Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ αρμοδιότηες υπουργών και υφυπουργών

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΙΛΤΙΔΗ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 67/Β) η απόφαση του πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη με την οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου.
Με βάση την απόφαση, στον υφυπουργό κ. Κώστα Κιλτίδη ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες:... •Της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής.
Από αυτές, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας θα ασκούνται παράλληλα με τον υπουργό.
• Της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας.
• Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εκ των οποίων οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, θα ασκούνται παράλληλα με τον υπουργό.

Στον υφυπουργό κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες:
• Της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.
• Των Διευθύνσεων Έρευνας, Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας.
• Των Διευθύνσεων Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφολογικών Πόρων, Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γεωλογίας, Υδρολογίας και Τοπογραφικής του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.
• Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώων.
• Της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.
• Της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
• Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.
• Των Διευθύνσεων Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικής Γεωργίας, όπου εδώ οι αρμοδιότητες θα ασκούνται παράλληλα και από τον υπουργό.

Επίσης, από τις εν λόγω αρμοδιότητες εξαιρούνται και ασκούνται μόνο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη:
• Η νομοθετική πρωτοβουλία.
• Η σύσταση και συγκρότηση όλων των εν γένει των συμβουλίων, ομάδων εργασίας και επιτροπών πάσης φύσεως.
• Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες νομικών προσώπων, οργανισμών και ιδρυμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου