Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης με διαφορετική οπτική για την αγροτική ανάπτυξη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί,

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, εκ του ρόλου του, όπως αυτός προσδιορίζεται από το νόμο που διέπει τη λειτουργία του, οφείλει να παρεμβαίνει στους διάφορους φορείς της πολιτείας, τόσο όταν το ζητούν εκείνοι αλλά και όταν το κρίνει το ίδιο. Με την έννοια αυτή η Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης θεωρεί αναγκαίο να επανέλθει στο αίτημα που σας υπέβαλε με το 25/15-01-09 σχετικό έγγραφό της. Η σκοπιμότητα αυτής της δεύτερης παρέμβασης για το ίδιο θέμα είναι αποτέλεσμα ανησυχίας.
Η κατάσταση της αγροτικής οικονομίας διέρχεται ίσως την κρισιμότερη φάση της ιστορίας της. Το αγροτικό εισόδημα κατρακυλά με ταχύτατους ρυθμούς (7% στο 2007 και 8% στο 2008). Η ύπαιθρος ερημώνει και εγκαταλείπεται. Η ανεργία στο χώρο των γεωτεχνικών γιγαντώνεται, υπηρεσίες και ιδρύματα υποβαθμίζονται, καταστήματα χρεοκοπούν ή ... βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Τις συνέπειες των παραπάνω βιώνουμε όλοι τις τελευταίες μέρες με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Σας διαβιβάζουμε τις ευχές μας για καλή δύναμη στη διαχείριση αυτής της δύσκολης κατάστασης. Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία υπαγωγής του ΕΦΕΤ στο ΥΠΑΑΤ που αποτελούσε πάγια πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Συμφωνούμε και σας συγχαίρουμε επίσης γιατί στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ στις 13/01/09 γράφετε: «Σκοπός και στόχος της κυβέρνησης είναι η αναγέννηση (η υπογράμμιση δική μας) της υπαίθρου και η αναβάθμιση της άλλης Ελλάδας, δηλαδή της περιφέρειας, του αγροτικού πληθυσμού, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του δασικού μας πλούτου και του περιβάλλοντος γενικότερα».
Η αναγέννηση βέβαια προϋποθέτει τη διακοπή της κατιούσας πορείας της αγροτικής οικονομίας και την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας που κινδυνεύει άμεσα. Αυτό διασφαλίζεται από πακέτο μέτρων που υπηρετεί δύο ανάγκες: Πρώτον την κάλυψη της απώλειας του εισοδήματος των παραγωγών από την κάθετη πτώση των τιμών και δεύτερον μέτρα απρόσκοπτης άτοκης χρηματοδότησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, για όσο χρόνο διαρκέσει η κρίση. Σας γνωρίζουμε ότι τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων που ουσιαστικά χρηματοδοτούν την αγροτική παραγωγή έχουν πτώση του τζίρου σε ποσοστό 70%. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με τη δυσκολία των τραπεζών να ανταποκριθούν στο πακέτο των 28 δις και του ΤΕΜΠΤΕ επιδεινώνει το πρόβλημα. Προσεγγίζοντας με αυτό το πρίσμα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, ειδικά για το ελαιόλαδο, φοβόμαστε ότι δεν υπηρετείται ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος από τους δύο αυτούς στόχους.
Ανησυχία όμως μας προκαλεί το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ στις 09/01/09, όπου περιγράφονται οι πέντε στόχοι της νέας πολιτικής του Υπουργείου. Φοβόμαστε πως οι στόχοι αυτοί, έτσι όπως περιγράφονται και αξιολογούνται δεν υπηρετούν αυτό που η “αναγέννηση”, επιτάσσει. Αναγνωρίζουμε ως πραγματικά τα όσα περιγράφονται στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου ως παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες του ΥΠΑΑΤ. Το βάθεμα όμως της κρίσης δείχνει ότι όλα αυτά είτε δεν αναιρούν είτε δεν επηρεάζουν στο μέτρο που μπορούν και πρέπει τις αιτίες της κρίσης.
Οι αιτίες της κρίσης ανάγονται στη διεθνοποίηση των αγορών, στις πολιτικές της Ε.Ε. που υπηρετούν αυτή την διεθνοποίηση (ΚΑΠ) στον τρόπο που αυτή η πολιτική εφαρμόζεται στη χώρα μας (π.χ. ΟΣΔΕ) και στις διαρθρωτικές αδυναμίες της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
Συμφωνούμε μαζί σας για τον τρόπο που επιλέγετε να απαντήσετε στις αιτίες αυτές, όπως τον περιγράψατε στην τελετή παράδοσης και παραλαβής του Υπουργείου. «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι μόνο παραγωγή, δεν είναι μόνο οικονομική ανάπτυξη, δεν είναι μόνο ανάπτυξη της περιφέρειας, δεν είναι μόνο περιβάλλον, είναι και ποιότητα. Κι όταν μιλάμε για ποιότητα, εννοούμε και ποιότητα σχετικά με τον άνθρωπο αγρότη…» Και συνεχίζατε «…εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να καταστήσουν ανταγωνιστική μια οικονομία, είναι δύο, το ένα είναι η ποιότητα και το άλλο η αναβάθμιση και η καινοτομία ορισμένων προϊόντων».
Στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης χρησιμοποιούμε τον όρο “ολική ποιότητα”. Αξιολογώντας όμως στη βάση αυτής της αντίληψης τους πέντε στόχους της πολιτικής του ΥΠΑΑΤ, φοβόμαστε ότι ακολουθούν την πεπατημένη. Στο βαθμό που οι φόβοι μας είναι βάσιμοι, στον ίδιο βαθμό θα παραχθούν τα ίδια αποτελέσματα, η κρίση θα βαθαίνει και η αναγέννηση θα απομακρύνεται. Οι φόβοι μας ενισχύονται ακόμη περισσότερο από το προγραμματισμό του “Αλ. Μπαλτατζής”, όπου κατανέμονται πολύ υψηλοί πόροι σε εξωγεωργικές δραστηριότητες και μηδαμινοί για την ποιότητα, την εκπαίδευση, την πιστοποίηση, τη δικτύωση των επιχειρήσεων, ελάχιστοι για τη βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και απουσιάζει εντελώς η καινοτομία. Η κατανομή αυτή καταργεί τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του προγράμματος και αδικεί τους αγρότες, αφού οι πόροι του προγράμματος είναι προϊόντα παρακράτησης ποσοστών της επιδότησής τους.
Κρίνουμε επομένως απαραίτητη την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να διορθωθούν οι πτυχές αυτές της πολιτικής, για τις οποίες εσείς μάλλον δεν έχετε ευθύνη. Έτσι θα αποκτήσει ο όρος «νέα πολιτική του ΥΠΑΑΤ», περισσότερο ουσιαστικό περιεχόμενο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί,

Η Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης θεωρεί ότι η ΚΑΠ, κυρίως λόγω της αποδέσμευσης των επιδοτήσεων από την παραγωγή, συμβάλει στο βάθεμα της κρίσης. Ταυτόχρονα όμως η Δ.Ε. αξιολογεί ως πολύ σημαντικούς τους πόρους της ΚΑΠ. Μια διαφορετική λοιπόν προσέγγιση της κατανομής αυτών των πόρων, σε συνδυασμό με λήψη μέτρων που επιδρούν και αλλάζουν τα διαρθρωτικά δεδομένα της αγροτικής οικονομίας, μπορούν να κάμουν πραγματικά ορατή στο άμεσο μέλλον την αναγέννηση. Το Παράρτημα μας έχει απόψεις, θέσεις και προτάσεις επί αυτής της άλλης προσέγγισης και αυτών των μέτρων. Πιστεύοντας πως όλα αυτά σας είναι χρήσιμα σ’ αυτή τη φάση χάραξης από μέρους σας της νέας πολιτικής του ΥΠΑΑΤ, η Δ.Ε. θέλει να σας γνωστοποιήσει και να συζητήσει μαζί σας όλες αυτές τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις. Θεωρώντας ότι με αυτή την επιστολή κάνουμε πολύ πιο αναλυτική την παρουσίαση του αιτήματός μας, αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.
Σας ευχαριστούμε.
Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./π.Κρήτης
Ο Πρόεδρος

Καμπιτάκης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου