Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Πρόσκληση της ΠΕΓΔΥ για την Γενική Συνέλευση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΓΔΥ
Αθήνα 4.5.2009
Αρ.πρωτ. 143
**********************************
Διδότου 16, 106 80 Α θήνα Τηλ. & Fax 3614580
ΠΡΟ Σ
1. ΔΙνση Γεωργίας Π.Σ. ΠΕΓ Δ Υ
2. Μέλη ΠΕΓΔΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Αθήνα τις 6 Μαΐου 2009 ημέρα Τετάρτη Και ώρα 9.00, στην αίθουσα του Ξενοδοχείου "ΤΙΤ ΑΝΙΑ" (Πανεπιστημίου 52).

Επειδή όμως αποκλείεται η ύπαρξη απαρτίας, κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά τις 13 Mαίoυ 2009, Τετάρτη και ώρα 9.00 στην ίδια αίθουσα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι :
1. Απολογισμός Πεπραγμένων.
2. Οικονομικός Απολογισμός - Προϋπολογισμός
3. Συζήτηση κλαδικών θεμάτων.
4.Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων μελών Δ/Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην ΠΟΓΕΔΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητο το Βιβλιάριο υγείας και η αστυνομική ταυτότητα, ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου