Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΠΟΓΕΔΥ προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κύριε Πρόεδρε,
Η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συμβάσεις έργου, από την οποία δεν προκύπτει σε κανένα σημείο ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά ειδικότητα και κατηγορία, ο τρόπος αμοιβής, το ύψος των αμοιβών και ο τρόπος ασφάλισης (συνταξιοδοτικά & κατά την εκτέλεση της εργασίας) αυτών που θα προσληφθούν και κυρίως δεν προκύπτει σε κανένα σημείο ο τρόπος αξιολόγησης (κριτήρια) των υπό πρόσληψη εργαζομένων, καθώς απουσιάζει και η απαραίτητη δέσμευση για την δημοσιοποίηση των πινάκων με την προκύψασα μοριοδότηση ώστε να καλύπτεται το "κοινό περί δικαίου αίσθημα" όσων θα υποβάλλουν δικαιολογητικά, επιστρέφει στον εργασιακό Μεσαίωνα τις εργασιακές σχέσεις και καταργεί κάθε έννοια δικαίου στην δοκιμαζόμενη από τέτοια θέματα και συμπεριφορές Ελληνική Κοινωνία.
Έτσι εκ των πραγμάτων, ανακύπτει ένας ισχυρός προβληματισμός που έχει να κάνει τόσο με τα κίνητρα για τα οποία επιλέγει η συγκεκριμένη μορφή πρόσληψης και απασχόλησης όσο και με την τελική επιτυχία του εγχειρήματος όσον αφορά την διενέργεια (και προφανώς και την ποιότητα) των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις παραπάνω διαπιστώσεις συνηγορεί και η πρωτοφανής νια τέτοιου είδους διαδικασία ελάχιστη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων στην παρούσα διαδικασία πρόσληψης, για την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε από πού προέκυψε ούτε και σε ποιο νομικό πλαίσιο στηρίζεται.
Κύριε Πρόεδρε
Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η διενέργεια καμίας διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού αν δεν διαφυλάσσεται τόσο η νομιμότητα και η διαφάνεια, όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των προσλαμβανομένων, τα οποία περιλαμβάνουν την δίκαια επιλογή του προσωπικού, το ύψος της αμοιβής και τον τρόπο ασφάλισης. Τα παραπάνω πολλαπλασιάζονται όταν ανακύπτουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος.
Υπό τις παραπάνω συνθήκες και εφόσον δεν υφίσταται καμία εγγύηση σε κανέναν τομέα, σας ζητούμε την απόσυρση της παραπάνω διαδικασίας και σας ενημερώνουμε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα εξετάσουμε την προσφυγή σε κάθε απαραίτητο ένδικο μέσο σε συνεργασία και με τα άλλα Γεωτεχνικά Συνδικαλιστικά Όργανα, προκειμένου να αποτρέψουμε μη αποδεκτές καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου