Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι ιχθυολόγοι του ΥΑΑ&Τ

Σε αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα κατέρχονται από σήμερα οι ιχθυολόγοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική απόφαση που έλαβε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου διαμαρτυρόμενος, για την αποστελέχωση και υποβάθμιση των υπηρεσιών αλιείας.
Βασικά αιτήματα των ιχθυολόγων είναι η :

• Στελέχωση των κεντρικών υπηρεσιών Αλιείας, Υδάτων και Περιβάλλοντος του ΥΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και των αντίστοιχων Περιφερειακών και Νομαρχιακών με επαρκές ειδικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

• Άμεση προώθηση της κάθετης οργάνωσης των υπηρεσιών του τομέα της Αλιείας με τη σύσταση αυτοτελών υπηρεσιών Αλιείας σε επίπεδο Νομού.

• Μη σύσταση νέας ειδικής υπηρεσίας αξιολόγησης του ΕΠΑΛ και η κατάργηση της υφιστάμενης Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής.

• Ενεργοποίηση της επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της αλιευτικής νομοθεσίας.

• Καταβολή των οδοιπορικών για μετακινήσεις που αφορούν την υλοποίηση του ΕΠΑΛ και η καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Ελέγχου και στους αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων.
Από ANAgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου