Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Ανακοίνωση της ΠΕΔΔΥ

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου στη Λάρισα, ενημερώθηκε για τα γεγονότα που απασχολούν τους τελευταίους μήνες τους δασολόγους που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες του νομού Καρδίτσας και είχαν ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση και στη συνέχεια τη μετάθεση των συναδέλφων Αντ.Καλόγηρου και Σωτ.Στουρνάρα.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:
Μετακίνησε αρχικά τους συναδέλφους, προϊσταμένους τμημάτων, δασαρχείων, ενώ αυτοι βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότησή τους, για υπηρεσιακές ανάγκες, χωρίς αυτές να τεκμηριώνονται στο σκεπτικό της απόφασής του και χωρίς να δοθεί κάποια λογική εξήγηση νια την ενέργειά του αυτή, προκαλώντας και τη δικαστική προσφυγή των συναδέλφων, οι οποίοι και δικαιώθηκαν.
Μόλις γνωστοποιήθηκε η αριθμ. 34/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, που δικαίωνε τους συναδέλφους, ακολούθησαν νέες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις οποίες, αντί να επιστρέψουν οι συνάδελφοι μας στις θέσεις τους, μετατίθενται από το Δασαρχείο Καρδίτσας στο Δασαρχείο Μουζακίου.
Με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το ότι αγνοήθηκαν οι δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν τους συναδέλφους και με την παραβίαση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, αποδεικνύεται ξεκάθαρα, ότι οι ενέργειες που έγιναν δεν είχαν υπηρεσιακό χαρακτήρα αλλά διαφορετικά κίνητρα, σε βάρος των συναδέλφων, οι οποίοι εκδικητικά και αναίτια τιμωρήθηκαν, επειδή τόλμησαν να υπερασπίσουν την αξιοπρέπειά τους
Καταγγέλλουμε τον Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γκούπα νια τις αυθαίρετες-παράνομες και εκδικητικές ενέργειές του.
Ιδιαίτερα γιατί στρέφεται κατά συναδέλφων που κατέχουν θέσεις προϊσταμένων, με άριστη καριέρα, στην τριακονταπενταετή σχεδόν θητεία τους στη Δασική Υπηρεσία, που είναι καταξιωμένοι ανάμεσα στους συναδέλφους και την κοινωνία και με προσφορά στο συνδικαλιστικό κίνημα
Καταγγέλλουμε επίσης και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συνέβαλαν από τη θέση τους στην υλοποίηση της απόφασης μετάθεσης
Απαιτούμε να ανακληθούν άμεσα οι αποφάσεις μετάθεσης των συναδέλφων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία τόσο στους συναδέλφους που διώκονται όσο και στις Δασικές Υπηρεσίες του Νομού Καρδίτσας.
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους διωκόμενους συναδέλφους και εξουσιοδοτούμε το ΔΣ, να υπερασπίσει τους συναδέλφους χρησιμοποιώντας κάθε συνδικαλιστικό ή άλλο πρόσφορο μέσο, για την εύρυθμη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών του Νομού Καρδίτσας.
0 πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Θανάσης Μπράχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου