Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 15/05/2009 ΠΡΟΣ:

- Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χατζηγάκη

- Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παυλόπουλο

- Πολιτικές Παρατάξεις

- ΜΜΕ

- ΓΣΕΕ

- ΓΕΩΤΕΕ

- ΠΟΣΓ

- ΠΕΓΔΥ

- Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

KOIN.

- Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βεργίνη

ΘΕΜΑ: «Καταγγελία και έκκληση για άμεση παρέμβαση για ανάκληση των αναξιοκρατικών και ρουσφετολογικών συμβάσεων έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Παρά τις αντιδράσεις του μεγαλύτερου μέρους των συμβασιούχων γεωπόνων, για τις επικείμενες συμβάσεις έργου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυησεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), υπεγράφη μετά από εισήγηση του καινούργιου Προέδρου του Οργανισμού κ. Βεργίνη, η υπ΄αριθμόν 286974/06-05-09 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 844/β’/06-05-09) όπου εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες, με 987 άτομα ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας, ΤΕ Τεχν. Τοπ. Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Εργατών, για την ανάθεση του σε αυτήν περιγραφόμενου έργου. Η Ανακοίνωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opekepe.gr)

Τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που μέχρι τώρα προσλάβανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε χρόνο μέσω ΑΣΕΠ βάσει των αξιοκρατικών κριτηρίων του αρ. 21 του Ν. 2190/94 έρχονται να αντικαταστήσουν οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», παρότι θα έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, αφού οι ανάγκες του Οργανισμού και οι εντολές των Προϊστάμενων είναι κάθε χρόνο συγκεκριμένες με σκοπό τη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων για την ορθή καταβολή των Κοινοτικών Ενισχύσεων στον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Παρακάμπτουν το ΑΣΕΠ, το αρ.21 του Ν 2190/1994 άλλα και το ΠΔ 164/2004, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και απροκάλυπτα με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, την αύξηση των πελατειακών σχέσεων και ρουσφετολογικών προσλήψεων.

Μόλις εχθές ανακοινώθηκε και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-5 έως 20-5-2009, που γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή ακόμα και με φαξ (!!!) και μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συμβάσεις έργου εκτός από το ότι υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, καταρρακώνουν και θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, όπως άδειες, ωράριο, μισθολογικά κριτήρια κλπ.

Επιπλέον όπως έχει φανεί και σε άλλες περιπτώσεις ανάθεσης έργου από Δημόσιου χαρακτήρα Οργανισμούς σε ιδιώτες, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η υποβάθμιση των ελέγχων του Οργανισμού, με άμεσο αντίκτυπο στον χρόνο και την ορθότητα καταβολής των Κοινοτικών Ενισχύσεων στους αγρότες και η επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας.

Οι συμβασιούχοι που μέχρι τώρα, από τη δημιούργια του ΟΠΕΚΕΠΕ προσλαμβάνονταν με τα κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια του Ν. 2190/94, μέσω ΑΣΕΠ είναι εκείνοι που κατά κύριο λόγο διεκπεραίωναν το μεγαλύτερο μέρος του ελεγκτικού έργου του οργανισμού. Οι συμβασιούχοι ΠΕ Γεωπόνοι αποτέλεσαν και αποτελούν υπεύθυνο και καταρτισμένο προσωπικό, οι οποίοι επί σύνολο ετών εργάστηκαν και εργάζονται σκληρά, ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες με σκοπό τη διεκπεραίωση του δύσκολου έργου του οργανισμού.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνιος Κουβέλας Έφη Δεμπονέρα

www.peasge.com, e-mail : info@peasge.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου