Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Η ΠΟΣΓ για τους συμβασιούχους και την Απεργία στις 2 Απρίλη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΙΔΟΤΟΥ 26 ΑΘΗΝΑ 18680
Τηλ. FΑΧ: 218-3614588
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H ΠΟΣΓ έχει επανειλημμένα τονίσει τα αδιέξοδα που δημιούργησε το Π.Δ. 164/2004 στις εργασιακές σχέσεις του συνόλου των συμβασιούχων Γεωπόνων με επιστολές και παρατηρήσεις στο σύνολο των πολιτικών εμπλεκομένων, τόσο του Υπ. Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης όσο και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Με δεδομένο ότι ακόμη σε βασικούς οργανισμούς και υπηρεσίες που υπάγονται στο ΥΠ.ΑΑ.Τ. όπως ΕΛΓΑ & ΟΠΕΓΕΠ καθώς και σε υπηρεσίες του ΥΠΛΑΤ (ΚΕΠΥΕΛ, ΠΕΓΕΑΛ) αλλά και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σι ανάγκες καλύπτονται από εποχικού; συμβασιούχους είναι προφανές ότι σι διατάξεις του ΠΔ 164/2004 σχετικά μ.ε τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας (Προεδρικό Διάταγμα 16412004(ΦΕΚ, 134(4119.7.2004) και την απαγόρευση απασχόλησης συνολικού χρόνου πλέον των 24 μηνών σύμφωνα με τα άρθρο 6 παρ.1, ή την απαγόρευση κατάρτισης πλέον των ...τριών διαδοχικών συμβάσεων στον ίδιο εργοδότη σύμφωνα με Το άρθρο 5, δημιουργούν ένα σημαντικό αδιέξοδο στην απασχόληση των νέων κυρίως και όχι μόνο Γεωπόνων.
Δεδομένου ότι σι προαναφερθείσες συμβάσεις αποτελούσαν ειδικά για τους συναδέλφους Γεωπόνους μία μοναδική διέξοδο εργασίας δημιουργείται μείζον πρόβλημα και οδηγείται στην ανεργία σειρά νέων επιστημόνων(στην πια παραγωγική ηλικία) οι οποίοι επιπλέον έχουν εκπαιδευτεί και αποκτήσει εμπειρία χρήσιμη για την Δημόσια Διοίκηση και το έργο της.
Είναι επίσης γνωστό ότι μαζικές προσλήψεις Γεωπόνων από ταν ευρύτερο Δημόσιο Τομέα έχουν να γίνουν πολλά χρόνια και τα ποσοστά ανεργίας του Γεωπονικού κλάδου βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Η ΠΟΣΓ Θεωρεί ότι με τις συγκεκριμένες συμβάσεις εκτονώνεται προσωρινά ο μεγάλος όγκος ανεργίας ταν κλάδου αλλά στην ουσία ακολουθείται η λογική της βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης των αναγκών της Ελληνικής Γεωργίας που δεν απαντούν ούτε στο συνολικό πρόβλημα του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Γεωργίας ούτε στην ανάγκη των νέων ανθρώπων για σταθερές συνθήκες εργασίας και είναι ενδεικτική μιας Πολιτείας που την ενδιαφέρει η βραχυπρόθεσμα ποσοτική και όχι η ποιοτική αντιμετώπιση των θεμάτων.
Με δεδομένα τα παραπάνω
Η ΠΟΣΓ συμπαρίσταται στον αγώνα των συναδέλφων Γεωπόνων ανέργων και συμβασιούχων και στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση της 6-3-2809 και το πλαίσιο αιτημάτων τους για κατάργηση του Π.Δ. 164/2084 και ελεύθερη σύναψη συμβάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση με κάλυψη όλων των οργανικών κενών.
Η ΠΟΣΓ ζητά να γίνει επιτέλους μία καταγραφή του ενεργού μόνιμου προσωπικού του ΥΠ.Α.Α.Τ. και των εποπτευόμενων Οργανισμών και να καλυφθούν τα οργανικά κενά με νέους συναδέλφους, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Δημόσια Διοίκησης, με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου