Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων για Ημέρα Δασοπονίας

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Δασοπονίας (21 Μαρτίου) ανακοινώνει τα εξής:

Όλοι σήμερα κατανοούμε τη σημασία των δασών στη σταθερότητα του κλίματος, το ισοζύγιο του ύδατος, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αγροτική και δασική οικονομία.
Ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν ανεπανόρθωτα τον παραγωγικό ιστό μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας, καταστρέφοντας τη γεωργική και δασική παραγωγή και μειώνοντας το εισόδημα των κατοίκων των καμένων περιοχών, είναι κοινή η απαίτηση όλων των Γεωτεχνικών να αλλάξει κάτι στον τρόπο που διαχειρίζεται και προστατεύει η Πολιτεία τα δασικά οικοσυστήματα.

Σήμερα είναι η καταλληλότερη στιγμή να ......ληφθούν πολιτικά μέτρα που θα αναδιοργανώσουν το διοικητικό μηχανισμό και θα επιτρέψουν να γίνει δυνατή η άσκηση, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, της δασικής πολιτικής και των αρμοδιοτήτων στο Δασικό Τομέα .

Τα δασικά οικοσυστήματα, που στη xώρα μας αποτελούν δημόσια περιουσία, χρειάζονται ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης και προστασίας και οι Γεωτεχνικοί είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν στην καλύτερη οργάνωση του Κρατικού Μηχανισμού αρκεί η πολιτεία να αναλάβει το κόστος και την πολιτική πρωτοβουλία να επιβάλει μια νέα, σύγχρονη δασική πολιτική.

Aξονες αυτής της πολιτικής μπορεί να αποτελέσουν μέτρα όπως:
Η αποτελεσματικότερη οργάνωση των Δασικών υπηρεσιών και η στελέχωσή του με επιστημονικό προσωπικό και μέσα.
Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες και άλλες διεθνείς συμβάσεις.
Η αποτελεσματικότερη οργάνωση της δασοπροστασίας και η διασφάλιση πόρων για τη υλοποίηση των δασικών προγραμμάτων.
Η αναθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την παραγωγή υπηρεσιών από το δάσος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η υλοποίηση αναδασωτικών προγραμμάτων σε ορεινούς όγκους πλησίον των αστικών περιοχών.
Η ενίσχυση της καλλιέργειας φιλοδασικής – φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης.
Η επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση του δασικού τομέα με πόρους που πρέπει να φτάνουν στο 1% του ΑΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου