Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Πράσινη Ανάπτυξη

ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Άρθρο για το περιοδικό “METRO” με θέμα την «πράσινη ανάπτυξη»

Ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως τελευταία και μάλιστα από τα δύο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία, είναι η «πράσινη ανάπτυξη», δεδομένου ότι το ρυπογόνο μοντέλο ανάπτυξης που χρησιμοποίησαν έχει καταρρεύσει.
Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, θεωρούν πράσινη ανάπτυξη μόνο ότι έχει σχέση με το περιβάλλον και αναφέρονται ποικιλοτρόπως σ’ αυτό, ενώ ακούγεται τόσο υποκριτικό αφού είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της καταστροφής του στον Ελλαδικό χώρο, με τις πολιτικές που έχουν ακολουθήσει διαχρονικά, είτε αφήνοντας τους καταπατητές να δρουν ανεξέλεγκτα, είτε παραχωρώντας το δημόσιο πλούτο σε ημέτερους επιχειρηματίες, είτε μη λαμβάνοντας εκείνα τα προληπτικά μέτρα προς αποφυγή πυρκαγιών, κατασπατάλησης υδάτινων πόρων ή άλλης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Ως ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε την ......«πράσινη οικονομία» αναπόσπαστο κομμάτι μιας αλληλένδετης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που έχει τρεις βασικές προϋποθέσεις:
• Την ενίσχυση παραγωγής πράσινων τεχνολογιών, συστημάτων και προϊόντων.
• Τον πράσινο μετασχηματισμό όλων των παραγωγικών διαδικασιών, δηλαδή ακόμη και η παραγωγή πράσινων τεχνολογιών, να γίνεται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, ενώ στόχος δεν είναι μόνο η παραγωγή υβριδικών αυτοκινήτων, αλλά και η παράλληλη ανάπτυξη ενός επαρκούς και περιβαλλοντικά καθαρού δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς.
• Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να μην βάζουν εκείνους τους κοινωνικούς όρους και τις ρήτρες που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ποιότητα των θέσεων εργασίας, με αποτελέσματα παραγωγής πάντα προς όφελος της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Η πράσινη οικονομία λοιπόν και κατεπέκταση πράσινη ανάπτυξη, μπορεί να εκφραστεί με δύο τελείως αντίθετους μεταξύ τους τρόπους, δηλαδή ή να είναι μια μεγάλη φούσκα ενός «περιβαλλοντικά ευαίσθητου» καπιταλισμού, ή να αποτελέσει το όχημα ενός ριζικού μετασχηματισμού της οικονομίας όπως τον αντιλαμβανόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο στόχος της πραγματικής πράσινης ανάπτυξης θα χαθεί αν μείνουμε μόνο στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών πρακτικών και δεν επεκταθούμε στην υπόλοιπη παραγωγική οικονομία, που αφορά τόσο τους παραδοσιακούς, όσο και τους νέους κλάδους που αναπτύχθηκαν ή θα αναπτυχθούν, στον τρόπο παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και κατανάλωσης.
Έτσι περνάμε στο ριζικό οικολογικό μετασχηματισμό του συνόλου της οικονομίας με δεδομένο ότι θα υπάρξουν νέες θέσεις εξειδικευμένης εργασίας στις τοπικές κοινωνίες που δρα η πράσινη οικονομία.
Ενισχύοντας τα τοπικά προϊόντα, δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης στην περιφέρεια, που σήμερα δοκιμάζεται, αξιοποιώντας πολιτιστικά συμπλέγματα και ενισχύοντας σημαντικά τον τουρισμό, που και αυτός περνά τη δική του κρίση.
Αυτό που θα θέλαμε να πετύχουμε είναι η δημιουργία μιας σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης, που θα ενσωματώνει τις αρχές της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα στάδια και τις εκδοχές.
Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται όταν δίνετε έμφαση στην έρευνα και στην εξειδίκευση της παραγωγής πράσινων παραγωγικών συστημάτων, όπως μηχανήματα, τεχνολογίες παραγωγής , τεχνολογίες ανακύκλωσης κ.α., όταν αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες που προστατεύουν και αποκαθιστούν το περιβάλλον, όταν σταδιακά αλλά υποχρεωτικά εφαρμόζονται παραγωγικές τεχνικές και καταναλωτικές πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον στο σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών.
Η χώρα μας διαθέτει πλούσιο οικοσύστημα και λόγω των κλιματολογικών της χαρακτηριστικών μπορεί να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, δημιουργώντας νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Αν αυτό επιτευχθεί τότε μπορούμε να μιλάμε για συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα.
Επειδή ο βιομηχανικός και μεταποιητικός τομέας στην Ελλάδα, βασισμένος στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, είναι ένα νέο μοντέλο που δεν έχει κορεσθεί, μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική ανάκαμψη, βέβαια με τη σταδιακή επιβολή της υιοθέτησης σε όλο το φάσμα της παραγωγής και της κατανάλωσης.
Πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα, πάντα μέσα από δημόσια ερευνητικά ινστιτούτα, ώστε τα οφέλη της να μην ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που μόνος σκοπός τους είναι το κέρδος, παραμερίζοντας τον αρχικό στόχο της ουσιαστικής πράσινης οικονομίας.

Ως ΣΥΡΙΖΑ προτείνουμε την ανάπτυξη βιομηχανικής παραγωγής πράσινων συστημάτων, υιοθετώντας ένα σύστημα ισχυρών κινήτρων, επιτηρούμενο όμως ώστε στις περιπτώσεις παραβίασης του νομοθετικού του πλαισίου, για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε μιλάμε για αγροτική ή βιομηχανική παραγωγή, είτε για υπηρεσίες, να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις.
Όσα αφορούν τη ΔΕΗ, που ως κοινωφελής οργανισμός επιβάλλεται ο δημόσιος χαρακτήρας της, χρειάζεται ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο στρατηγικής της ανάπτυξης, ώστε να μειωθούν εκείνες οι δραστηριότητές της που επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ πρέπει να υπάρξουν ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη και ενίσχυση των ΑΠΕ, που θα βοηθήσουν στο μακροχρόνιο αειφορικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Στην αρχή αναφέρθηκα στην ανάπτυξη ενός επαρκούς και καθαρού δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο για να επιτευχθεί χρειάζεται επίσης ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης, όπως και το οδικό δίκτυο.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν εξειδικευμένα κέντρα έρευνας για κάθε κλάδο (σιδηροδρομικό, αεροπορικό, οδικό και θαλασσίων μεταφορών).


Στα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ελάχιστοι και προτείνουμε μέσα σε δύο χρόνια το δεκαπλασιασμό τους, με στόχο τη διενέργεια σχετικών μελετών για την περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας, που θα συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής και θα ανατρέψουν τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας.
Η ενίσχυση του κλάδου της ολοκληρωμένης ανακύκλωσης απορριμμάτων είναι πρωταρχικός μας στόχος, όταν μάλιστα είναι γνωστό σε όλους, ότι στην έλλειψη πολιτικής, της διαχείρισή τους, στηρίζεται η Ε.Ε. και μας επιβάλλονται πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ, που θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για μέτρα προστασίας υπέρ του περιβάλλοντος και της υγείας μας.

Προτείνουμε την ενίσχυση των πανεπιστημίων, όπως και δημιουργία δικτύου εξειδικευμένων κέντρων ανάπτυξης οικολογικών τεχνολογιών με στόχο την πρωτογενή και εφαρμοσμένη έρευνα στις πράσινες τεχνολογίες.

Όλες οι παραπάνω έρευνες, έχουν νόημα όταν δημιουργηθούν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων τους στο σύνολο των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ο οικολογικός μετασχηματισμός και δε θα λειτουργήσουν ως άλλοθι συγκέντρωσης του κεφαλαίου.
Ο ρόλος που θα παίξουν οι εκπρόσωποι των μικρών επιχειρήσεων, τα επιμελητήρια και οι τοπικοί φορείς είναι καθοριστικός.
Το πιο ουσιώδες όμως είναι η προώθηση μιας νέας αντίληψης για την κατανάλωση, που θα υπερβαίνει τα καταστροφικά πρότυπα και θα επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας.

Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να δεχτούμε την άρνηση πολιτικής βούλησης όλων όσων μας κυβερνούν ως τώρα και καταθέτουμε τις παραπάνω προτάσεις για την «πράσινη ανάπτυξη» γνωρίζοντας ότι είναι εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες.
Άλλωστε στόχος μας είναι να «Αλλάξουμε το Τοπίο», υπέρ της κοινωνίας και των πολιτών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου