Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Η θητεία μετράει σαν προσαύξηση χρόνου εργασίας

Νέα «βόμβα» στα θεμέλια των ασφαλιστικών ταμείων «βάζει» το Διοικητικό Εφετείο. Με απόφασή του, προσμετρά το διάστημα της στρατιωτικής θητείας στον υπολογισμό του τελικού ύψους της σύνταξης. Η Δικαιοσύνη, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλάζει σελίδα και δέχεται ότι ο συγκεκριμένος χρόνος - ανεξάρτητα με βάση ποιο συνταξιοδοτικό καθεστώς έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί - υπολογίζεται για τη χορήγηση μεγαλύτερης σύνταξης και όχι απλά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.Την απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης έλαβε το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης που ... δικαίωσε τακτικό υπάλληλο (ηλεκτρονικό) της ΕΡΤ Α.Ε, ο οποίος επέλεξε για τη σύνταξή του το κοινό καθεστώς του ΙΚΑ. Εν όψει μάλιστα, της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος και της συγχώνευσης των Ταμείων, η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να αποτελέσει πρόκριμα και για άλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΤ, αυτή τη στιγμή εκκρεμεί ανάλογη υπόθεση που αφορά στον ΟΤΕ, ενώ έπονται κι άλλες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σκεπτικό των δικαστών (Φώτης Κατσίγιαννης, πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ηλίας Κοντοζαμάνης, εισηγητής, και Κυριακή Μεσαριτάκη, εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων), που έλαβαν την απόφαση, καθώς ανοίγει το δρόμο και σε όσους κληθούν να επιλέξουν το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, μεταξύ του ΙΚΑ ή του Ταμείου στο οποίο ανήκουν.Στην απόφασή τους, λοιπόν, κάνοντας τη «μεγάλη ανατροπή», δέχτηκαν, ότι: όσοι επιλέγουν, κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το ΙΚΑ, μπορεί να μην αποκτούν την ιδιότητα του ασφαλισμένου του, όμως, η απονομή της σύνταξής τους ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας του Ιδρύματος.Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπάλληλος της ΕΡΤ, που επέλεξε να συνταξιοδοτηθεί πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας του, προσμετρά μέχρι και 3 χρόνια από τη στρατιωτική του θητεία για την προσαύξηση της σύνταξής του, ανεξάρτητα αν αυτή έχει αναγνωρισθεί με βάση το ν.3163/1955.Εννοείται ότι η απόφαση αυτή επεκτείνεται για το σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ που αποχωρούν έχοντας συμπλη­ρώσει το 53ο έτος της ηλικίας και 9.000 ημερομίσθια. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, «δικαιούνται, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 9.000 ημέρες εργασίας, να προσμετρήσουν για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους τη στρατιωτική τους υπηρεσία μέχρι 3 χρόνια, καθόσον από καμιά διάταξη δεν προκύπτει ότι στον προστιθέμενο πλασματικό χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας περιλαμβά­νεται και η στρατιωτική υπηρεσία, η οποία, άλλωστε, σύμφωνα με το συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μη συμπληρωσάντων το 58ο έτος της ηλικίας τους ασφαλισμένων».Τονίζεται δε, ότι «και ο σκοπός του ν.2747/1999 ήταν να δοθεί κίνητρο στους υπαλλήλους της ΕΡΤ Α.Ε. για πρόωρη αποχώρηση, χωρίς να περιλαμβάνεται στην προστιθέμενη πενταετία και η στρατιωτική θητεία, γεγονός το οποίο, συν τοις άλλοις, θα έθετε σε δυσμενέστερη θέση τους άνδρες υπαλλήλους έναντι των γυναικών συναδέλφων τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου