Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Βρήκαν δάνειο για το 25% όμως του πακέτου Χατζηγάκη

Απο Αγρότυπο
Δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες Εθνική και Αγροτική, για την κάλυψη δανείου του ΕΛΓΑ ύψους 112 εκατ. ευρώ, που καλύπτει το ¼ του «πακέτου Χατζηγάκη» των 425 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 316) της 20 Φεβρουαρίου, το δάνειο έχει σκοπό την καταβολή α) αποζημιώσεων για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο από αίτια καλυπτόμενα από τον ΕΛΓΑ και β) κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ για ζημιές στη φυτική, ζωική, αλιευτική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛΓΑ καθώς και στο φυτικό, ζωικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο.
Η περίοδος χάριτος είναι 3 έτη μόνο για το κεφάλαιο.
Η αποπληρωμή θα γίνει σε 7 ετήσιες ισόποσες δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου