Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Τελικά τι είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΓΕΔΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΓΔΥ)
ΚΎΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΈ
Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι, ως συνδικαλιστική οργάνωση που εκφράζει τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων σε πανελλήνιο επίπεδο για την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής, να σας εκθέσουμε ένα ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε από την έκδοση αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων και που είναι πλέον ή βέβαιο ότι θα προκαλέσει σύγχυση στην άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων στον τομέα της χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
Με την 72/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤ΄ Τμήμα), η οποία σημειωτέον είναι η πρώτη απόφαση που εκδίδεται για κύρια υπόθεση από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο με ......διάδικο τον ΟΠΕΚΕΠΕ για δικαστικές διαφορές που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που του είχαν μεταφερθεί, το έτος 2001, από την ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π, κρίθηκε ότι δικαιοδοσία έχουν, όχι τα διοικητικά αλλά τα πολιτικά δικαστήρια. Η νομική αιτιολογία είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και όπως όλα τα ΝΠΙΔ, δεν μπορεί γι αυτό τον λόγο να εκδίδει διοικητικές πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Όμως, με παλαιότερη απόφαση του Αρείου Πάγου (123/05), είχε κριθεί ότι, κατά την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων της εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενεργεί ως εάν είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και οι σχετικές διαφορές υπάγονται στην δικαιοδοσία, όχι των πολιτικών αλλά των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Με βάσει την παραπάνω απόφαση του Αρείου Πάγου τα πολιτικά δικαστήρια αρνούνται να δικάσουν τέτοιες διαφορές, ενώ αυτές δικάζονταν από τα κατώτερα διοικητικά δικαστήρια και τα τμήματα ασφαλιστικών μέτρων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Όμως με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, ως Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου και αφού ήδη υπάρχει η παραπάνω απόφαση του Αρείου Πάγου, δημιουργείται έδαφος αρνησιδικίας, που θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στον χώρο των αγροτικών επιδοτήσεων, αφού αφήνεται έδαφος για αρνησιδικία ή για κατά το δοκούν αποφάσεις των κατωτέρων ή ανωτέρων Δικαστηρίων και των δύο δικαιοδοσιών, σύμφωνα με τις απόψεις του κάθε δικαστή ή τον φόρτο εργασίας του.
Για την άρση αυτού του προβλήματος, που δημιουργήθηκε από την άκριτη κατάργηση της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων της, ως Δημόσιας Υπηρεσίας, σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΠΕΚΕΠΕ), στην οποία είχαμε αντιδράσει όλα τα συνδικαλιστικά δημοσιοϋπαλληλικά όργανα του Υπουργείου και είχαμε μάλιστα κατέλθει σε επαναλαμβανόμενες απεργίες, πρέπει να επιδείξει άμεσο ενδιαφέρον η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και να επανεξετάσει την θεσμική υπόσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο λειτουργίας του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β. ΠΑΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου