Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Πέρασε η τροπολογία για τον ΕΦΕΤ

Aπο ενημέρωση συναδέλφου
Τελικά, σήμερα 13/02/09, ημέρα Παρασκευή, "πέρασε" η τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, παρά τις αντιδράσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και ενώσεων και κάποιων νομαρχών, σε ότι αφορά την παράγραφο 2
Εδώ θα βρείτε την προηγούμενη ανάρτηση και τον διάλογο που είχε αναπτυχθεί

Εδώ θα βρείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψηφίστηκε η τροπολογία για την υπαγωγή του Ε.Φ.Ε.Τ. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ψηφίστηκε σήμερα το πρωί στη Βουλή η τροπολογία για την υπαγωγή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έως τώρα τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ως σκοπό του την προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, της παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων, την πιστοποίηση της καταλληλότητας, τον επίσημο έλεγχο και την ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και την μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων.

Στην ομιλία του για την αναγκαιότητα της ρύθμισης αυτής, ο Υπουργός ... Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης είπε πως η τροπολογία υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να διαμορφωθεί μια νέα στρατηγική, η οποία «θα εστιάζεται στη συνολική, ολοκληρωμένη και ενοποιημένη προσέγγιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων γενικότερα, όπως προβλέπεται στα πολυετή Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ελέγχου (ΠΟΕΣΕ), στηριζόμενη σε συγκεκριμένες υπηρεσιακές δομές».

Με την υπαγωγή του ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτυγχάνονται τα εξής:

· Μια ενιαία οργανωτική δομή των επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα.

· Αποφεύγονται οι επικαλύψεις συναρμοδίων υπηρεσιών,

· Και διαμορφώνεται ευοίωνη προοπτική η χώρα μας ν’ ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, με την νέα ρύθμιση αυτή, πραγματοποιείται η ενοποίηση όλων των αναγκαίων ελέγχων και διασφαλίζονται καλύτερες προοπτικές για το εισόδημα και των αγροτών και των καταναλωτών.

Έτσι:

- Ενοποιούνται, πλέον, όλοι οι έλεγχοι, από το χωράφι έως το ράφι.

- Εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα στα αγροτικά προϊόντα και στα τρόφιμα γενικότερα

- Διευκολύνεται ο Έλληνας αγρότης για καλύτερη παράγωγη και καλύτερο εισόδημα

- Και αντιμετωπίζονται με καλύτερο τρόπο, τα φαινόμενα της οικονομικής νοθείας, όπως είναι οι παράνομες ελληνοποιήσεις ξένων προϊόντων με εισαγωγές από άλλες χώρες, που θίγουν τα Ελληνικά προϊόνταΕπιπλέον, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπει και το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, μετασχηματίζεται και ουσιαστικά σε Υπουργείο με πλήρεις αρμοδιότητες στον έλεγχο των τροφίμων, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ο κ. Χατζηγάκης είπε πως «η υπαγωγή του Ε.Φ.Ε.Τ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπαγορεύεται, κυρίως, από την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης μιας και μόνο Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές γεγονός το οποίο θα υπηρετεί τη νέα θεώρηση στρατηγικής της Ε.Ε και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση επίλυσης των μη συμμορφώσεων της χώρας μας προς την εφαρμογή της νέας κοινοτικής νομοθεσίας».

«Κατ’ αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, «επιτυγχάνεται:

· καλύτερος σχεδιασμός,

· αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών,

· ενοποίηση της νομοθεσίας και του κυρωτικού συστήματος

και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων προς όφελος των αγροτών, των παραγωγών τροφίμων και των καταναλωτών».

Η υφιστάμενη δομή του Ε.Φ.Ε.Τ, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με ένταξή του στην υπηρεσία του ενιαίου συστήματος επίσημων ελέγχων.

7 σχόλια:

 1. μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής της 13/02
  http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne090213.txt

  Προσοχή: το νομοσχέδιο στο σύνολό του (μαζί με τις τροπολογίες) θα ψηφιστεί σε άλλη συνεδρίαση
  δείτε το τέλος της συζήτησης
  .............
  Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμό 481/116 τροπολογία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο;
  ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  Συνεπώς η υπ’ αριθμό 481/116 τροπολογία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
  Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμό 483/118 τροπολογία η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο;
  ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  Συνεπώς η υπ’ αριθμό 483/118 τροπολογία έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
  Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η υπ’ αριθμό 485/120 τροπολογία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο;
  ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  Συνεπώς η υπ’ αριθμό 485/120 τροπολογία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
  Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του νομοσχεδίου;
  ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο του νομοσχεδίου έγινε δεκτό.
  Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων και η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
  Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 15.55΄ λύεται η συνεδρίαση για την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 18.00΄ με αντικείμενο εργασιών του Σώματος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρη ερωτήσεων.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. προσέξτε το "όπως τροποποιήθηκε από τον υπουργό"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. το μετέωρο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ή,
  ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευχαριστώ για την ενημερωτική δουλειά σας συνάδελφοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλης την Παρασκεύη, έχει ενδιαφέρον:
  (LM)
  ...
  Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός κ. Χατζηγάκης.
  ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
  Παίρνω το λόγο για να απαντήσω και να δώσω οποιαδήποτε διευκρίνιση όσον αφορά τις δύο τροπολογίες τις οποίες καταθέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι μια η τροπολογία.
  ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Χωρίς να φανεί ότι εκφράζομαι με πολύ βαρύγδουπες εκφράσεις, κυρία Πρόεδρε, θα έλεγα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπερήφανο που φέρνει αυτές τις δύο τροπολογίες και αισθάνεται αυτή την υπερηφάνεια εύλογα για τους εξής λόγους: Πρώτον, όσον αφορά ….
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι μία η τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι η δεύτερη;
  ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Οι τροπολογίες είναι για τον ΕΦΕΤ και για τον ΕΛΓΑ, όσον αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Μία μας έχει κατατεθεί, κύριε Υπουργέ.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άλλη δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρετε ούτε ποιες τροπολογίες φέρνετε! Νύχτα έρχονται και δεν ξέρουμε τι έρχεται!
  ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Συγνώμη, κύριε συνάδελφε. Μιλάω για τον ΕΦΕΤ. Είχα την εντύπωση ότι κατετέθη, αλλά επειδή κατετέθη το βράδυ, δεν συζητείται. Εντάξει. Είμαι υπερήφανος για τη μία. Θα εκφράσω την υπερηφάνειά μου για την άλλη την επόμενη εβδομάδα.
  Όσον αφορά τον ΕΦΕΤ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ τολμηρό βήμα το οποίο επιχειρεί η Κυβέρνησή μας. Είναι ένα βήμα το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια ενοποίηση των ελέγχων, ένα βήμα, μία υλοποίηση η οποία θα βοηθήσει σημαντικά, σοβαρά και αποτελεσματικά τον έλεγχο των τροφίμων.
  Όμως, εκτός απ’ αυτό, είναι μια σημαντική τροπολογία διότι στην πραγματικότητα τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον έχει τον κάθετο έλεγχο ασκήσεως οποιασδήποτε επιτήρησης που αφορά τα τρόφιμα. Έτσι, όπως προσφυώς λέμε εμείς εκεί στο Υπουργείο και ο κόσμος για τα τρόφιμα, τα αγροτικά προϊόντα θα έχουν πλέον έναν κάθετο έλεγχο «από το χωράφι στο ράφι», έτσι ώστε αυτός ο έλεγχος να είναι αποτελεσματικότερος, ουσιαστικότερος και να διαφυλάσσεται καλύτερα το κοινωνικό σύνολο.
  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ειπωθεί πολλές φορές και θέλω και μία ακόμα φορά να λεχθεί εδώ ότι σταθερή πεποίθηση, σταθερή βούληση της Κυβερνήσεώς μας είναι να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Και με την τροπολογία αυτή επέρχεται διαφάνεια, διότι υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των τροφίμων. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο.
  Ακούγοντας τον εκλεκτό συνάδελφο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Γκατζή για τις αδυναμίες τις οποίες έχει μέχρι σήμερα ο ΕΦΕΤ...

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΉΞΕΡΕ ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ψηφίστηκε χθες το απόγευμα 17.02.09 και στο σύνολό του
  (αντιγράφω από τα Πρακτικά της Βουλής)
  ....
  Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις», όπως διενεμήθη και με τη νομοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού και στο σύνολο;
  ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
  ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
  Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως διενεμήθη και με τη νομοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού, σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
  (Να καταχωρισθεί το κείμενο του νομοσχεδίου)
  ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αν έχεις όρεξη να ενημερώνεις στείλτε μας ένα e mail

  ΑπάντησηΔιαγραφή