Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Κυβερνητικές A.E. και Ενώσεις στον χορό του ΟΣΔΕ 2009. Όλοι αυτοί αποτελούν το πρόβλημα και όχι την λύση

Η διαπλοκή και οι Ιδιωτικοποιήσεις έχουν διαλύσει τα συστήματα ελέγχου .
Αυτό συμβαίνει γιατί το κράτος ανέλαβε αυτό που δεν μπορεί να κάνει δηλαδή το παζάρι με τους ιδιώτες. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί αυτοί που αναλαμβάνουν σύμβουλοι, πρόεδροι και υπουργοί, κοιτάζουν το ατομικό τους συμφέρον και όχι του κράτους. Όταν το κράτος έχει ένα ακίνητο πχ. το ενοικιάζει με ελάχιστη τιμή και κατόπιν το ίδιο ενοικιάζει κάποιο άλλο ακίνητο με τεράστια τιμή που επιπλέον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του.
Το σκάνδαλο Βατοπεδίου δείχνει πόσο κουβαρντάδες είναι αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα.
Τα ίδια συμβαίνουν και στους ελέγχους ΟΣΔΕ.
Στην αρχή δώσανε απευθείας στις εταιρίες ζεστό το χρήμα, αλλά κτηματολόγιο δεν παραλάβαμε, κατόπιν το χρήμα το πήραν οι ενώσεις και γέμισαν όλοι οι χάρτες χωράφια χωρίς να έχει μένει δρόμος, αρδευτικά αυλάκια, ποταμοί, άγονες περιοχές και δάση που να μην εμφανίζουν καλλιέργειες.
Τώρα οι ... πλιατσικολόγοι από τις κρατικές Α.Ε. κάνουν διαγωνισμούς για να παραδώσουν στις Ενώσεις (κύριοι φορείς της αναξιοπιστίας) για να ολοκληρώσουν τους ελέγχους.

Η πιθανότητα να αναλάβει το ίδιο το κράτος την σύνταξη του κτηματολογίου δεν υπάρχει πουθενά; Ως πότε θα ανεχόμαστε το παρακράτος των επιδοτήσεων την ταλαιπωρία και τις ποινές για τους αγρότες.
Να αναλάβει το ΟΣΔΕ το Υπουργείο και οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αυτή είναι η λύση που πρέπει να προτείνουμε και μαζί να δοθούν τα χρήματα που σπαταλιούνται, για να προσληφθούν νέοι συνάδελφοι που να στελεχώσουν στις αποστελεχωμένες υπηρεσίες μας.

Άπό τον Αγρότυπο
Στις ΕΑΣ το έργο της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 24/2/2009 Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σύστημα εντοπισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων δεν λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αμφιβολίες αν οι κοινοτικές επιδοτήσεις κατέληξαν στους πραγματικούς δικαιούχους. Το έργο της ψηφιοποίησης των χαρτών από δορυφορικές εικόνες δεν έχει προχωρήσει ακόμη από την Αγρογή. Έτσι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 2009 ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ταυτόχρονη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στον Η/Υ, για πρώτη χρονιά φέτος θα πραγματοποιείται από τα συνεργεία των ΕΑΣ, με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΕΑΣ με τη χρήση συγκεκριμένου GIS λογισμικού που έχει επίσης εγκαταστήσει στους τοπικούς servers των ΕΑΣ.

Θυμίζουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2007 η εταιρεία Αγρογή ΑΕ, η οποία εμπίπτει στην εποπτική ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκήρυξε νέο διεθνή διαγωνισμό, υπό τον τίτλο «Παροχή επεξεργασμένων ορθοφωτοχαρτών από δορυφορικές εικόνες». Ο προϋπολογισμός αυτού του έργου ανερχόταν σε 4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19%.
Στην πρώτη φάση αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή, προκρίθηκαν τέσσερις από τις έξι εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, παρ’ όλο που οι τέσσερις εξ αυτών δεν είχαν καν υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η «γενναιοδωρία» της αρμόδιας επιτροπής βασίστηκε στο επιχείρημα περί διασφάλισης της διαφάνειας του διαγωνισμού. Μια εταιρεία προσέφυγε δικαστικώς κατά της πρώτης αυτής αξιολόγησης ζητώντας τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
Όπως έχει επισημανθεί και σε έγγραφα ενώπιον της Δικαιοσύνης, η σύνθεση της επιτροπής «αξιολόγησης, κατακύρωσης, παρακολούθησης και παραλαβής» του διαγωνισμού ήταν αντίθετη με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.
Ο λόγος που επισημαίνεται στις σχετικές προσφυγές είναι ότι στην επιτροπή μετείχαν μέλη του ΔΣ της Αγρογή ΑΕ, παρ’ όλο που σύμφωνα με τη σχετική διάταξη δεν μπορεί ένα πρόσωπο να έχει γνωμοδοτική ιδιότητα σε έναν διαγωνισμό και ταυτοχρόνως να αποφασίζει για τις γνωμοδοτήσεις του εαυτού του.
Απαντώντας η ηγεσία του ΥπΑΑΤ στη Βουλή, το καλοκαίρι του 2008, για την όλη καθυστέρηση του έργου, ανέφερε ότι: «ήδη ύστερα από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού, από την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ το έργο έχει ανατεθεί και προχωρεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Για λόγους οικονομίας και μείωσης του κόστους προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αγροτικών γαιών της χώρας, θα ληφθούν οι Ορθοφωτοχάρτες που παράγονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου και βάσει Προγραμματικής συμφωνίας των δυο μερών για ανταλλαγή δεδομένων και κοινών διαδικασιών». Ωστόσο, από τότε έχουν περάσει επτά και πλέον μήνες χωρίς όχι μόνο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ να επανέρχεται με νέα εγκύκλιο, η οποία ωστόσο δεν διευκρινίζει το χρόνο έναρξης της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, προκειμένου να γίνει η ψηφιοποίηση των χαρτών.

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

Γενικά
Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2009, έχει αναπτυχθεί εφαρμογή ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων που δηλώνονται. Η πρόσβαση στην εφαρμογή δίνεται μέσω του Πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και τη διαχείριση των αλφαριθμητικών στοιχείων της ενιαίας αίτησης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου αξιόπιστου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα τα οποία συνδέονται με την ενιαία αίτηση και τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης των αγροτεμαχίων ή των σταυλικών εγκαταστάσεων και για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων, όπως ορίζεται στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
Το Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΓΣΑ) που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ΕΓΣΑ’ 87
Για την αίτηση του 2009 θα χρησιμοποιηθεί το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο το οποίο περιλαμβάνει:
· Πρόσφατοι Ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος pixel 1 μέτρο, οι οποίοι έχουν παραχθεί από Δορυφορικές εικόνες.
· Πρόσφατοι Ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος pixel 1 μέτρο, οι οποίοι παρήχθησαν στο πλαίσιο του Κτηματολογίου.
· Πολύγωνα των αγροτεμαχίων αναφοράς (ενότητες) τα οποία ακολουθούν κυρίως φυσικά όρια ή άλλου τύπου μόνιμα όρια. Τα αγροτεμάχια αναφοράς, τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τους νέους Ορθοφωτοχάρτες, περιλαμβάνουν πληροφορίες σε ότι αφορά τη χρήση γης, την επιλεξιμότητα των εκτάσεων και τα αντίστοιχα επιλέξιμα εμβαδά. Μη επιλέξιμα τμήματα γης τα οποία βρίσκονται εντός γεωργικών εκτάσεων έχουν εξαιρεθεί, είτε με τη μορφή υποπολυγώνων (sub-ilots) για εκτάσεις > 1 στρ. είτε με τη μορφή αλφαριθμητικού στοιχείου (εμβαδόν χωρίς γεωμετρική έκφραση) για εκτάσεις < 1στρ.

O φορέας συμπλήρωσης και κατ’ επέκταση ο παραγωγός θα έχει στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων ως θέση, ως έκταση και ως επιλεξιμότητα. Ο παραγωγός θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης και τον σχεδιασμό των αγροτεμαχίων του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση λαθών μετά τη λήξη των αιτήσεων.

Το Πληροφοριακό σύστημα θα διαχειρίζεται γεωγραφικά δεδομένα διαφόρων τύπων που θα καλύπτουν τις επιλέξιμες γεωργικές γαίες της Χώρας.

α. Τύποι δεδομένων:
διανυσματικά στοιχεία (γραμμές, πολύγωνα, σημεία)
ψηφιακές εικόνες (raster αρχεία)
πληροφοριακά στοιχεία (πίνακες, κείμενα, τεχν. Εκθέσεις)

β. Βασικά δεδομένα εμφάνισης, τα οποία καλύπτουν τον Ελλαδικό χώρο και σχετίζονται με την ενιαία αίτηση:
ψηφιακά αρχεία νέων ορθοφωτοχαρτών,
διανυσματικά στοιχεία νέων ενοτήτων (ilots),
Όρια διανομής πινακίδων ΕΓΣΑ’ 87,
Διοικητικά όρια (Νομών, Δήμων, Κοινοτήτων)
ψηφιακά αρχεία νέων ορθοφωτοχαρτών,
διανυσματικά στοιχεία νέων ενοτήτων (ilots),
όρια των δηλωμένων αγροτεμαχίων προηγούμενων ετών,

γ. Επίπεδα πληροφορίας για δημιουργία - ενημέρωση - συμπλήρωση
ψηφιοποιημένα όρια δηλωθέντων αγροτεμαχίων ενιαίας αίτησης 2009
πρόχειρο επίπεδο πληροφορίας που αφορούν τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια
Τοπωνύμια περιοχών

Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων
Η αποδεκτή κλίμακα ψηφιοποίησης θα πρέπει να είναι μεταξύ 1:500 και 1:5.000.
Ο προσδιορισμός των σταυλικών εγκαταστάσεων γίνεται μέσω της ψηφιοποίησης πολυγώνου μέσω του οποίου προσδιορίζεται και ο 13ψήφιος χαρτογραφικός κωδικός τους.
Επιτρέπεται η ψηφιοποίηση υποπολυγώνων εντός του βασικού πολυγώνου του αγροτεμαχίου, για την εξαίρεση μη επιλέξιμων τμημάτων εντός αυτού. Στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται οι εκτάσεις των υποπολυγώνων για τον προσδιορισμό της φηφιοποιημένης επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου.
Είναι δυνατή η εμφάνιση και η καταχώρηση του εμβαδού ψηφιοποίησης στη φόρμα της αίτησης του παραγωγού.
Μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η εμφάνιση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τα εμφανιζόμενα στοιχεία (Ο/Φ, Ενότητες, Αγροτεμάχια κ.λ.π).
Κατά την ψηφιοποίηση εφαρμόζονται τοπολογικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό λαθών ψηφιοποίησης (κενά, επικαλύψεις, μη κλειστά πολύγωνα, διασταύρωση τεμαχίου με όρια ενότητας) και εμφανίζονται σχετικά μηνύματα λάθους. Σε περίπτωση επικαλύψεων, θα είναι δυνατή η αποθήκευση του αγροτεμαχίου και του αντίστοιχου κωδικού λάθους. Ως εμβαδόν ψηφιοποίησης στην αίτηση θα εμφανίζεται το εμβαδόν της έκτασης που δεν επικαλύπτεται. Οι παραγωγοί οι οποίοι εμπλέκονται στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες ΕΑΣ και να λύνεται το πρόβλημα είτε με τον διοικητικό έλεγχο των σχετικών εγγράφων ή με επιτόπιο έλεγχο των αγροτεμαχίων.
Κατά την εισαγωγή των στοιχείων του ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου στην αίτηση πραγματοποιείται έλεγχος σε σχέση με το εμβαδόν της δήλωσης του παραγωγού. Σε περίπτωση όπου η διαφορά μεταξύ του εμβαδού ψηφιοποίησης και του εμβαδού δήλωσης υπερβαίνει την ανοχή του αγροτεμαχίου η οποία ορίζεται σε 1,5μ * Περίμετρο), εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Το πρόγραμμα επιτρέπει την αποθήκευση του αγροτεμαχίου με τον αντίστοιχο κωδικό λάθους, εκτός από την περίπτωση όπου το ψηφιοποιημένο τεμάχιο υπερβαίνει το δηλωμένο πέραν των ορίων ανοχής. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται διόρθωση των ορίων του ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου όταν :
1. H ψηφιοποιημένη έκταση είναι μικρότερη από τη δηλωθείσα πέραν των ορίων ανοχής.
2. H ψηφιοποιημένη έκταση είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα, εντός των ορίων ανοχής αλλά παρουσιάζεται υπέρβαση του επιλέξιμου εμβαδού του αγροτεμαχίου αναφοράς (ενότητας).
Κατά την ψηφιοποίηση εφαρμόζεται έλεγχος επιλεξιμότητας της ψηφιοποιημένης έκτασης με ταυτόχρονη εμφάνιση παραθύρου μηνύματος λάθους (αγροτεμάχιο ή τμήμα του αγροτεμαχίου σε μη επιλέξιμη ενότητα). Το πρόγραμμα θα επιτρέπει την ψηφιοποίηση σε μη επιλέξιμες περιοχές και θα αποθηκεύει το αγροτεμάχιο με τον αντίστοιχο κωδικό λάθους σε περίπτωση που ο παραγωγός επιμένει για την επιλεξιμότητα της έκτασης και αιτείται ενίσχυση για τη συγκεκριμένη έκταση. Οι εκτάσεις αυτές θα γίνονται αντικείμενο ελέγχου από τον φορέα συντήρησης του υποβάθρου, μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του και σε περίπτωση που αποδειχθεί η μη επιλεξιμότητα της έκτασης ο παραγωγός θα υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις επιπτώσεις.
Για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής στοιχείων (copy/paste) από κάποιο επίπεδο πληροφορίας σε ένα άλλο (π.χ. όρια αγροτεμαχίων ή πολύγωνα παλαιότερων ετών στο νέο επίπεδο με τα αγροτεμάχια του έτους εφαρμογής).
Η εφαρμογή παρέχει δυναμική εμφάνιση του επιλέξιμου εμβαδού της ενότητας ψηφιοποίησης, του συνολικού εμβαδού των ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων εντός αυτής και της αντίστοιχης υπολειπόμενης επιλέξιμης έκτασης.
Η ψηφιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων θα γίνεται στο τοπικό σύστημα των ΕΑΣ, σε ένα νέο επίπεδο πληροφορίας το οποίο θα περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια που δηλώνονται στο πλαίσιο ενιαίας αίτησης 2009. Σε κάθε εγγραφή της αίτησης του παραγωγού, που αφορά αγροτεμάχιο ή σταύλο, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο στοιχείο (πολύγωνο για τα αγροτεμάχια ή σημείο για τους σταύλους) στο νέο αυτό επίπεδο πληροφορίας.
Ο εγκατάσταση των δεδομένων στο τοπικό σύστημα έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις περιοχών (κοινές ενότητες).
Εφόσον ο παραγωγός κατέχει αγροτεμάχια που δεν εμπίπτουν στα όρια μόνο μίας ΕΑΣ, η καταχώρηση της αίτησης θα γίνεται από την ΕΑΣ στην οποία ανήκουν τα περισσότερα αγροτεμάχια (κύρια ΕΑΣ). Η κύρια ΕΑΣ καταχωρεί όλα τα αλφαριθμητικά στοιχεία της αίτησης του παραγωγού και ψηφιοποιεί τα αγροτεμάχια της περιοχής ευθύνης της. Ο παραγωγός ενημερώνεται για την ύπαρξη αγροτεμαχίων που εμπίπτουν σε άλλες ΕΑΣ ενώ παράλληλα η κύρια ΕΑΣ θα πρέπει να προσθέσει μία σήμανση (flag) με την οποία φαίνεται ότι η αίτηση είναι σε αναμονή για ψηφιοποίηση των υπόλοιπων αγροτεμαχίων από τις αντίστοιχες ΕΑΣ. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, ο παραγωγός απευθύνεται στην ΕΑΣ την αντίστοιχης περιοχής ευθύνης, η οποία ψηφιοποιεί τα αγροτεμάχια και δημιουργεί μία «υποτυπώδη αίτηση». Η κύρια αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως από την κύρια ΕΑΣ, με τα αλφαριθμητικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων, ενώ η σύνδεση των αλφαριθμητικών στοιχείων και των αντίστοιχων ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων θα γίνεται στο κεντρικό σύστημα.
Σε περίπτωση που μία περιοχή δεν καλύπτεται από τα δεδομένα του νέου χαρτογραφικού υποβάθρου, θα αποστέλλεται αίτημα προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο θα συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία για τον χωρικό προσδιορισμό του αγροτεμαχίου. Στις συγκεκριμένες περιοχές δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων. Επιτρέπεται η ψηφιοποίηση στο πρόχειρο επίπεδο πληροφορίας των αγροτεμαχίων, έως ότου αποσταλεί το υπόβαθρο για τη συγκεκριμένη περιοχή.

9 σχόλια:

 1. Οι γνωστοι συνεταιριστές απορώ πως μπορούν και διαπλέκονται με όλους και με όλα.Ουράνιο τόξο έπρεπε να είχανε για λογότυπο.Να πηγαίνει με όλα τα χρώματα.....
  Off topic τώρα,ίσως θα πρέπει να ανακοινώνονται πιο δυνατά οι τελικές ενέργειες για το μοίρασμα των 500εκ ευρώ στους αγρότες.Τελικά ούτε η Ε.Ε. μας έκανε ντα ντα όπως πολλοί "καλοθελητές" λέγανε, και το σημαντικότερο είναι ότι τα χρήματα είναι εξτρά των αποζημιώσεων που είχαν ήδη δρομολογηθεί από πέρσι.Συνάδελφε GEOPONOSNET δεν βλάπτει να γράφουμε και κάτι θετικό, όχι μόνο τα αρνητικά έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για όσους επίσης γνωρίζουν, ας μας δώσουν τα φώτα τους για την διαχείριση του ελαιοκομικού και αμπελουργικού μητρώου πως έγινε στο παρελθόν.Πόσα πλήρωσαν,σε ποιους;Μήπως σε ιδιώτες;Τι αποτέλεσμα δώσανε;
  Δεν συμφωνώ με την λογική των συμψηφισμών σε καμία περίπτωση.Αλλά δεν πρέπει να σταματάμε να διαλαλούμε ότι η κατάσταση χρειάζεται νέα πρόσωπα και κυρίως νέους μηχανισμούς άσκησης πολιτικής.Όποιος διαφωνεί προφανώς και θα περιμένει πάντα πότε θα γυρίζει η μπάλα στο δικό του τερέν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ξέρει κανένας συνάδελφος τι γίνεται με το ελαιοκομικό μητρώο; Το παίρνουν κι αυτό από τις Δ/νσεις Γεωργίας; Η ΠΕΓΔΥ τι κάνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το ελαιοκομικό-αμπελουργικό μητρώο το έδωσε ο Δρύς επι ΠΑΣΟΚ σε 7 ή 8 εταιρείες που φτιάχτηκαν γι αυτόν τον λόγο, απο τους διαπλεκόμενους της εποχής, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε για διάφορους λόγους.
  Ορισμένες εταιρίες προχώρησαν περισσότερο και άλλες εγκατέλειψαν στην μέση. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουμε ακόμα μητρώο. Έχουμε ένα δήθεν μητρώο που επιφέρει συνεχώς ποινές.

  Το αστείο της υπόθεσης είναι οτι το ελαιοκομικό μητρώο το διαχειρίζονται οι Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ενώ τα χρήματα δίνονται σε άλλους, τους ζητιέται χωρίς χρήματα και προσωπικό να λύσουν αυτές τον γόρδιο δεσμό.
  Στην ουσία το μητρώο είναι σχεδόν ανενεργό και γεμάτο τα αρχικά λάθη των εταιριών, γιατί κάθε μετακίνηση τεμαχίου στη σωστή θέση δημιουργεί ένα ντόμινο μετακινήσεων χωραφιών επάνω στον χάρτη που δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ.

  Η νέα ιστορία με τις τηλεπισκοπίσεις και τις εταιρείες που φτιάχνουν, αποτελεί ένα κίνδυνο για την απώλεια και αυτού του αντικειμένου και την παράδωσή του στους ιδιώτες.
  Όσο για την ΠΕΓΔΥ που άφησε να χάσουμε τους ελέγχους του ΟΣΔΕ χωρίς καν στάση εργασίας και μας έβαζε να απεργούμε μόνοι μας για το δήθεν γεωπονικό επίδομα που θα μας έδιναν, προετοιμαστείτε σε δύο μήνες έχουμε εκλογές και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και να εμφανιστούν εκπρόσωποί μας που δεν θα αφήσουν να διαλυθεί ο κλάδος μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το ελαιοκομικό μητρώο δεν έχει ανοίξει φέτος. Από το Υπουργείο συνάδελφοι λένε ότι είναι πολιτική απόφαση να πάει στην ΠΑΣΕΓΕΣ και γι αυτό δεν ανοίγει.Νομίζω, ότι η ΠΕΓΔΥ πρέπει να ζητήσει να μετεγκατασταθεί η ΠΑΣΕΓΕΣ στην Αχαρνών 2, μιας και (μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ) έχει πάρει σχεδόν όλα τα αντικείμενα από το υπουργείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι συνάδελφοι είναι πλήρως ενημερωμένοι.Ειδικά ο ανώνυμος 8:42 και χαίρομαι για τις τοποθετήσεις τους.Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.Δυστυχώς.Και μάλλον ματαίως περιμένουμε να βελτιωθούν τα πράγματα.Όσο δεν θα βλέπουμε ένα Γεωπόνο/Γεωτεχνικό στη θέση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και ένα αγρότη και όχι αγροτοσυνδικαλιστή στη θέση του υφυπουργού, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.Να είστε σίγουροι γι' αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Όσο για το γεωτεχνικό επίδομα, να γνωρίζουν όσοι δεν το ξέρουν, ο λόγος που δεν το παίρνουμε είναι διότι οι Κτηνίατροι (που υποστηρίζουν ότι ανήκουν στο υπουργείο υγείας σαν υγιεινομικοί) δεν βάζουνε το ποσοστό τους στον κορβανά του επιδόματος και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουνε μαζευτεί αρκετά χρήματα για να μοιραστούνε.Εξάλλου είπαμε, στην Ελλάδα ψηφίζουμε νόμους για να μην τηρούνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το θέμα είναι ότι αποψιλωνόμαστε από αντικείμενα τόσο σαν υπηρεσίες όσο και σαν κλάδος. Π.χ το Π.Δ για την άσκηση του επαγγέλματος των γεωτεχνικών ορίζει ότι στην συμπλήρωση των αιτήσεων του ΟΣΔΕ πρέπει να υπάρχει γεωπόνος. Πείτε μου από την εμπειρία σας εάν ισχύει αυτό. ΟΧΙ! Το ΓΕΩΤΕΕ τι κάνει; Πόσοι νέοι άνεργοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να βρουν δουλειά εκεί;Πρέπει πρώτα να κατοχυρώσουμε το ρόλο μας και μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε (γεωτεχνικό επίδομα κλπ) και να μας πάρουν στα σοβαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το θέμα είναι οτι άλλοι πήραν τα χρήματα για να φτιάξουν το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο,και τώρα καλούνται οι Ενώσεις να φτιάξουν μέσα σε λίγους μήνες ότι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν κάποιοι αετονύχιδες σε 3 (τρία) περίπου χρόνια,και μάλιστα χωρίς την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων , μιας και οι Ε.Α.Σ. Δεν διαθέτουν το εξιδικευμένο προσωπικό για την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων(τοπογράφους κ.λ.π.)και αναγκάζονται τώρα να προσλάβουν ιδιώτες τοπογραφάφους,και ενα μεγάλο αριθμό απο εξιδικευμένο προσωπικό για να μπορέσουν να φέρουν εις πέραν αυτό το δύσκολο έργο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή