Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Κατατέθηκε η Τροπολογία για τον ΕΦΕΤ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ως σκοπό την προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, της παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων, την πιστοποίηση της καταλληλότητας, τον έλεγχο της ποιότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και τη μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησης του σε σχέση με την υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων.
Με βάση την κείμενη νομοθεσία (ν. 2741/1999) ο Ε.Φ.Ε.Τ. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης της πολιτικής που αφορά τα τρόφιμα, από την παραγωγή τους έως την κατανάλωση τους, κρίνεται σκόπιμο, η εποπτεία αυτή να μεταφερθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο όλες οι αρμοδιότητες που έχουν άμεση συνάφεια με τον σκοπό του Ε.Φ.Ε.Τ. να μεταφερθούν και να ανήκουν στον Ε.Φ.Ε.Τ.
Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται .......η μεταφορά της εποπτείας και δίδονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς τον κανονιστικό νομοθέτη να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των υφιστάμενων κανόνων δικαίου ως προς τα επιμέρους θέματα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική η λειτουργία του Ε.Φ.Ε.Τ., αλλά και η προστασία του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εξής διάταξη :

Άρθρο ......
1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) τελεί εφεξής υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για αρμοδιότητες που ανήκουν ή αφορούν τον Ε.Φ.Ε.Τ. αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στη Νομοθεσία για αρμοδιότητες σχετικές με τον Ε.Φ.Ε.Τ. που μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο εξής νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ. οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 79/2007 (ΦΕΚ Α 95) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το προηγούμενο εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες ύστερα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται πριν την πάροδο των προαναφερθέντων έξι μηνών και τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν την μεταφορά και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αρμοδιότητες σχετιζόμενες με τα τρόφιμα μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ.
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2741/1999 και άλλων νόμων με σκοπό την εναρμόνιση τους με την διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές που τους
καταβάλλονται και την μηνιαία ειδική πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από την αριθ. 2/29964/0022/23-7-2002 ΙΒ.1021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης αποζημίωσης που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων απ' αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Οι Υπουργοί

11 σχόλια:

 1. Η ΠΕΓΔΥ αγωνίζεται ώστε ο ΕΦΕΤ να μην μεταβληθεί σε οργανισμό τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ/ΙΣΣΑ; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ.Ο ΕΦΕΤ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ........ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ/Η;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. grand succès !!!
  μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα συγχαρητήριά μας στην ΠΕΓΔΥ.Προφανώς και μιλάνε μόνα τους, τα αποτελέσματα της προσπάθειάς της όλα αυτά τα χρόνια.Συγχαρητήρια που καταφέρατε να διώξετε όλους τους συναδέλφους από τις εκλογές όλων των σωμάτων (ΓΕΩΤΕΕ,Συλλόγους,ΠΟΓΕΔΥ,ΠΕΓΔΥ κλπ κλπ) με τις ενέργΕιές σας και εκλέγεστε από την ίδια σταθερή μεοψηφία.Τα θερμά μας συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. η τροπολογία, στην παράγραφο 2 μεταφέρει τις αρμοδιότητες για τους κτηνιατρικούς ελέγχους.
  για τους φυτοϋγειονομικούς τι παίζεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συνήθως σε ότι αφορά τη ζωική και τη φυτική παραγωγή πάντα εκδίδονται διαφορετικές εγκύκλιοι.Πιστεύω ότι σύντομα και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι θα παραχωρηθούν και αυτοί στον ΕΦΕΤ.Να μην μας διαφεύγει όμως το γεγονός ότι οι πλειοψηφία των ελέγχων είναι ζωικής κατεύθυνσης (κοντά 70%) και γι' αυτό ίσως περισσόετρο τους καίει ο κτηνιατρικός έλεγχος περισσότερο........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το θέμα τελικά πιο είναι; Αν θα φτιάξουμε ένα δομιμένο ελεγκτικό σύστημα με την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (τελωνία, νομαρχίες, γενικό Χημείο, ΕΦΕΤ κ.λ.π.) ή αν θα δώσουμε προτεραιότητα στην διασφάλιση των βιλαετίων που λημαίνονται τον χώρο χρόνια τώρα. Επιτέλους δηλαδή ας σοβαρευτούμε. Υπάρχει χρόνια παθογένεια στο σύστημα. Όποιος κλείνει τα μάτια σε αυτό το γεγονός είτε εθελοτυφλεί είτε είναι βολεμένος με την κατάσταση! Ας γίνει αφορμή η υπαγωγή του ΕΦΕΤ στο ΥΠΑΑΤ ώστε να ξεκινήσει διάλογος για να λυθεί ένα ΠΡΟΒΛΗΜΑ που σχετίζεται άμεσα με την υγεία όλων μας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.ΔΕΝ ΤΗΝ ΣΚΙΑΖΕΙ ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΜΜΙΑ. ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΟΥΤΕ ΔΙΑΣΥΡΜΟΙ,ΟΥΤΕ ΣΚΑΝΔΑΛΑ. ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΜΩΣ! ΞΥΝΠΗΣΑΝΕ ΟΙ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝΕ "ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Φ.Ε.Τ?" ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ. ΝΤΡΟΠΗ! ΝΤΡΟΠΗ! ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΦΤΥΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΛΕΝΕ "ΒΡΕΧΕΙ". "ΦΩΝΕΣ ΒΟΟΝΤΩΝ-ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ"! ΑΣ ΜΗΝ ΧΑΛΑΩ ΤΟ ΣΑΛΙΟ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ;ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΩΝ ΗΤΑΝΕ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΣΤΟ ΥΠΑΑΤ.ΤΟ 2004 ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΑΝΕ ΤΟ "ΤΡΟΦΙΜΩΝ";ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΛΕΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ;ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ; Ε Λ Ε Ο Σ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η μεταφορά του ΕΦΕΤ στο ΥΠΑΑΤ, χωρίς εκ των προτερων σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση του συστήματος ελέγχων των τροφίμων στη χώρα (που απαιτεί γενναίες πολιτικές αποφάσεις και όχι συντεχνιακές παρεμβάσεις!!)δεν μπορεί από μόνη της να αποτελεί μέρος προγράμματος ενός κόμματος, ούτε μεταρυθμιστική καινοτομία.
  Η μαγκιά των κυβερνόντων θα φανεί όταν χρειαστεί να μπεί το μαχαίρι βαθιά στα κατεστημένα κάποιον υπηρεσιών που χρόνια ολόκληρα (πριν την ίδρυση του ΕΦΕΤ) έκοβαν την πίτα στο χώρο των ελέγχων των επιχειρήσεων τροφίμων. Θα φανεί τότε λοιπόν αν θελήσουν αυτές οι υπηρεσίες να συντονιστούν και να ελεγχθούν επιτέλους για την αποτελεσματικότητα του έργου που επιτελούν!! Η εμπειρία στον ΕΦΕΤ έδειξε ότι κανείς δεν επιθυμεί να συντονιστεί από κανέναν και κανείς δεν θέλει να ελεγχθεί για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει. Ας μην κρυβόμαστε συνάδελφοι, υπηρεσίες τύπου ΕΦΕΤ αποτελούν στόχο και κόκκινο πανί για κάποιους. Η ελπίδα τους είναι πως ο ΕΦΕΤ θα ενταχθεί στο ΥΠΑΑΤ για να μην λειτουργήσει ποτέ κάτω από την πίεση των συνδικαλιστικών μας οργάνων.
  Σας αναφέρω την πρόφατη ανακοίνωνση της ΠΕΚΔΥ όπου μιλάει για την ίδρυση ενός νέου οργανισμού ελέγχου (ΕΦΕΤ) με την υπαγωγή του στο ΥΠΑΑΤ (για συντονισμό κ.λ.π. ούτε λόγος να γίνεται) και την χθεσινή ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ, ΠΕΚΔΥ, ΠΕΓΔΥ και ΣΙΑ όπου αναφέρουν εμέσως πρίν σαφώς ότι καλώς έρχεται ο ΕΦΕΤ στο ΥΠΑΑΤ αλλά όχι να του δώσουμε και αρμοδιότητες;;;;; Τελικά τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά;; Και ας μας ξελαθαρίσουν πιά τι θέλουν από εμάς τους υπαλλήλους του ΕΦΕΤ. 8 χρόνια παλέψαμε να στήσουμε μία υπηρεσία, περνώντας από 40 κύμματα. Και πραγματικά έχουμε κουραστεί να μας λένε την μία μέρα αλλάζεται υπουργείο, την άλλη μέρα να ακούμε ότι το νέο υπουργείο και οι υπάλληλοι του δεν μας θέλουν με αρμοδιότητες αλλά μας θέλουν κάπως αλλοιώς (πως επιτέλους;;) αλλοιώς δεν μας θέλουν.... και επιτέλους ποιος πέρνει τις αποφάσεις για το μέλλον ανθρώπων και υπηρεσιών σε αυτή την χώρα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. τελικά, σήμερα 13/02/09, ημέρα Παρασκευή, "πέρασε" η τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είχε υπογραφεί από τους υπουργούς της απερχόμενης κυβέρνησης, παρά τις αντιδράσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και ενώσεων και κάποιων νομαρχών, σε ότι αφορά την παράγραφο 2

  ΑπάντησηΔιαγραφή