Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Ψάχνουν οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΟΣΔΕ στις Ενώσεις

Απο agroschannel.
Στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της Λιβαδειάς και της Φωκίδας θα βρεθούν αύριο οι ελεγκτές της Ευρωπαικής Ένωσης . ΄Εκαναν την αρχή σήμερα απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έκαναν φύλλο και φτερό τον Οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τις επιδοτήσεις . Στο μικροσκόπιο , των ελεγκτών το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Επιδοτήσεων και οι ελεγκτές θα ταξιδέψουν επίσης στην ΄Αρτα, την Λευκάδα, και σε άλλες ενώσεις στη Δυτική Ελλάδα . Η αρμόδια Επίτροπος περιμένει το κείμενο με το συμπέρασμα των εμπειρογνωμώνων αφού η χώρα μας είναι υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαική ΄Ενωση. Η κ. Μπόελ στο παρελθόν έχει απειλήσει οτι αν δεν εναρμονιστούμε με τους κανονισμούς της Ευρωπαικής Ένωσης θα γίνουν περικοπές στις επιδοτήσεις σε ποσοστό 10%. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις Ενώσεις που δεν προσήλθαν στο κάλεσμα του προέδου του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πριν απο λίγο στο Agroschannel στέλεχος του Οργανισμού . Απο εκει και μετά οι πληρωμες δεν αφορούν το έλεγχο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δώσει τη λίστα με τους αγρότες που ... πληρώθηκαν στις 3 Δεκεμβριου για να ξεκινήσουν οι πληρωμές στις αρχές Μαρτίου .
Την ίδια ώρα χιλιάδες αγρότες για να κατοχυρώσουν τα διακαιωματά τους επισκέπτονται τις ΕΑΣ γαι να δηλώσουν τα χωράφια τους μέσω των Ηλεκτρονικών υπολογιστών στους ψηφιακούς χάρτες του Οργανισμού . Ακολουθεί η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ .ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αθήνα, 10-02-09
ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΑΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 17298

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: « Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2009 – Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)1782/2003 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006 » Στα πλαίσια εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος 2009 και εν όψει της έναρξης συμπλήρωσης και υποβολής από τους γεωργούς της ενιαίας αίτησης για τις άμεσες ενισχύσεις του καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης και των λοιπών καθεστώτων ενίσχυσης βάσει της έκτασης και του ζωικού κεφαλαίου του Καν. (ΕΚ) 1782/03 του Συμβουλίου, σας γνωρίζουμε τα εξής: Η παραλαβή και η μηχανογραφική καταχώρηση των αιτήσεων – δηλώσεων 2009 των γεωργών θα γίνει με τη συνδρομή των κατά τόπους Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες για το σκοπό αυτό θα προεκτυπώσουν τις αιτήσεις του 2008, βάσει των ήδη διαθέσιμων στοιχείων των γεωργών, τα οποία θα χορηγήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ταυτόχρονη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στον Η/Υ, για πρώτη χρονιά φέτος θα πραγματοποιείται από τα συνεργεία των ΕΑΣ με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΕΑΣ με τη χρήση συγκεκριμένου GIS λογισμικού που έχει επίσης εγκαταστήσει στους τοπικούς servers των ΕΑΣ. Οι οδηγίες ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων αναφέρονται στο συνημμένο εγχειρίδιο (συνημμένο 1). Ο γεωργός κατά την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να υποβάλει μαζί και τα παρακάτω παραστατικά:.

* Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
* Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του.
* Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού.
* Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια).
* Παραστατικά νομής ενοικιαζόμενων τεμαχίων. Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.
* Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων
* Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
* Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
* Πιστοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση για την ελαιοκαλλιέργεια (σχετικά με τη χορήγηση του ποιοτικού παρακρατήματος)
* Συμβάσεις για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, καπνού, βάμβακος, ζαχαρότευτλων, βάμβακος και γεώμηλων αμυλοποιίας, ντομάτα προς μεταποίηση, εσπεριδοειδή προς μεταποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ.

Αν επιθυμεί επιπλέον δικαιώματα από το Εθνικό απόθεμα 2009 υποβάλλει επιπροσθέτως τα εξής:

* Αντίγραφο της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1257/99
* Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης του σχεδίου βελτίωσης στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1257/99

* Βεβαίωση έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
* Πιστοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την πραγματοποιηθείσα αύξηση της εκμετάλλευσης.

Επισημαίνεται ότι ο γεωργός υποβάλλει μία ενιαία αίτηση ετησίως, η οποία αποτελεί: α) δήλωση του συνόλου της γεωργικής του εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα: i) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης είτε αφορούν το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης είτε λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης και το μέτρο χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης είτε σχολάζουσα γεωργική γη.ii) το ζωικό κεφάλαιο ανά είδος, φύλλο, κατηγορία ζώου και πλήθος β) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης γ) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για τα μη αποσυνδεδεμένα καθεστώτα στήριξης του τίτλου ΙV του Καν. (ΕΚ)1782/2003 δ) αίτηση χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για καθορισμένους τύπους γεωργίας, στα πλαίσια του άρθρου 69 του Καν. (ΕΚ)1782/2003 και ε) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στ) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης των καθεστώτων του Άξονα 2 του Π.Α.Α 2007-2013 των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην προεκτυπωμένη αίτηση αναγράφονται τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός για το έτος 2009. Στην στήλη «Ενεργοποίηση έτους 2008» επισημαίνονται τα δικαιώματα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί για ένα έτος (ένδειξη : 1) και αυτά που ήδη έχουν επιστραφεί στο εθνικό απόθεμα (ένδειξη: 3). Τονίζεται ότι στην εν λόγω αναγραφή των δικαιωμάτων δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2009. Επισημαίνεται ότι η υποβολή ενιαίας αίτησης από τον παραγωγό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να λάβει τις ενισχύσεις για τα συμβατά καθεστώτα του παραρτήματος VΙ του Καν. (ΕΚ) 1782/2003. Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων σας ενημερώνουμε τα εξής: · Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην οικεία Ε.Α.Σ. · Πραγματοποιείται προεκτύπωση της αίτησης με τα στοιχεία που δηλώθηκαν και τις εκτάσεις που καθορίστηκαν στο Ο.Σ. 2008, γίνονται οι σχετικές μεταβολές των διαφοροποιημένων στοιχείων, εφόσον υπάρχουν, ώστε να απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης του παραγωγού το 2009, και συμπληρώνονται τα επί πλέον απαιτούμενα στοιχεία κατά περίπτωση.· Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει έκταση μικρότερη από τα δικαιώματα του και είναι κάτοχος περισσοτέρων της μιας κατηγορίας δικαιωμάτων, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υποδείξει τα δικαιώματα που επιθυμεί να ενεργοποιήσει το έτος 2009.· Πραγματοποιείται ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ταυτόχρονη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στον Η/Υ · Εφόσον συμπληρωθεί πλήρως και οριστικοποιηθεί η αίτηση, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον παραγωγό.· Η αίτηση καταχωρείται στην τοπική βάση δεδομένων της ΕΑΣ και μετά τους αναγκαίους ελέγχους επιβεβαίωσης της ορθότητας των περιλαμβανόμενων στοιχείων αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου μετά τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου, μοναδικό σε επίπεδο επικράτειας. Η αίτηση υποβάλλεται σε 3 αντίγραφα, από τα οποία ένα παραλαμβάνει και τηρεί ο γεωργός, ένα διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα παραστατικά που υπέβαλλε ο γεωργός και ένα τηρείται στην οικεία ΕΑΣ (συνημμένο 2). Για τους παραγωγούς που δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Ο.Σ.Δ.Ε. 2008 - και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα προεκτύπωσης αίτησης - πραγματοποιείται εξ’ αρχής συμπλήρωση της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει η αποστολή εγκυκλίου με λεπτομερείς οδηγίες σχετικές με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης και των λοιπών καθεστώτων ενίσχυσης βάσει της έκτασης για το έτος 2009. Με τη λήψη του παρόντος εγγράφου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και οι ΕΑΣ παρακαλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην ενημέρωση των γεωργών και την σταδιακή παραλαβή των αιτήσεων – δηλώσεών τους, κατά τα παραπάνω. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή ενώ η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων με ποινή καθυστέρησης ορίζεται η 9η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη. Συνημμένα: § οδηγίες ψηφιοποίησης§ έντυπο ενιαίας αίτησης 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου